Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringstilbud etter traumatisk hjerneskade: Hovedutfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringstilbud etter traumatisk hjerneskade: Hovedutfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringstilbud etter traumatisk hjerneskade: Hovedutfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge

2 Helseregioner Nord:463.000 Midt: 626.000 Vest: 899.000 Øst: 1.564.000 Sør: 856.000

3 Tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Akutt-tilbud med intensivavdeling Nevrokirurgisk avd. m/ overvåkningsenhet Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling Ambulant rehabiliteringsteam Senfasetilbud

4 Hva er på plass utenom UNN? Oppfølgingsmulighet andre rehab.avd. Ambulante rehabiliteringsteam Kirkenes, Tromsø, Narvik, Lofoten, Stokmarknes, Helgeland 2009: Nordlandssykehuset Bodø: Lettere hodeskader og senfasetilbud

5 Kart over ART m/geografisk arbeidsområde ART Her finnes én person som yter utadrettede tjenester i forhold til personer som har vært innlagt i spesialisthelsetjenesten Sørlig grense for Helse Nord Tegnforklaring Helse Finnmark HF 4 still (Kirkenes) UNN HF Tromsø 6 stillinger Nordlandssykehuset HF 3 still (Stokmarknes) Nordlands- sykehuset HF 4 still (Lofoten) UNN HF Narvik 3 stillinger Helgelands -sykehuset 1,5 still (S. Sjøen)

6 Anbefalinger Hver region et kompetansesenter for akutt traumebehandling og rehabilitering Tidlig og intensiv rehabilitering –Intermediær-enheter –Spesialiserte rehabiliteringsavdelinger Nasjonal plan for rehabilitering av mennesker med alvorlig traumatisk hjerneskade. Arbeidsgruppe 20.06.05.

7 Nasjonal traumerapport 2007 7 3.3. Rehabilitering side 32 En skadet pasient med behov for avansert rehabilitering bør flyttes til slik enhet så snart vedkommende medisinsk og kirurgisk er ferdigbehandlet. Tilsvarende tiltak bør iverksettes for andre pasientgrupper.

8  UNN HF regional funksjon.  UNN HF Hodeskadeenhet bygges ut til 5 senger.  Det bør bygges opp et intermediært tilbud mellom akuttavdeling og rehabiliteringsavdeling ved UNN for å starte rehabilitering så tidlig som mulig, og samtidig unngå ugunstige transporter til/fra lokalsykehus etter akuttbehandling  Pasienter med lettere hodeskader: Rehabilitering ved Avd. for fys med og rehab Nordlandssykehuset Kapittel 5.10 Pasienter med hodeskade Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010

9 9 Discharge to a specialized rehabilitation department increases functional recovery, defined as an increase in functioning from 3 to 12 months after severe TBI. Anke A, Andelic N, Skandsen T, Knoph R, Ader T, Manskow U, Sigurdardottir S, Røe C: Functional recovery and life satisfaction in the first year after severe traumatic brain injury: A prospective multicenter study of a Norwegian national cohort. Accepted Journal of Head Trauma Rehabilitation. Discharge place The Norwegian multicenter study: Rehabilitation after severe traumatic brain injury.

10 Skade Lokalsykehus Akuttavd UNN Hjem N=18 Sykehjem N=1 Lokalsykehus Nr.1 N= 13 Annen Rehabilitering N=8 Annen region N=2 n =28 n = 1 n = 10 n = 13 n = 2 n = 10 n = 2 n = 4 n = 16 n = 12 AKUTT FØRSTE UTSKRIVNINGSSTED OPPHOLD Ved 3 MND Rehab FRMA UNN Tromsø N=16 Lokalsykehus Nr.2 N= 2 n = 2 n =4 Rehab n =7 n = 2 n = 3 n = 5 Sykehjem n =1 Helle Nilsen. 4-års oppgave.

11 Status 2008 Hodeskadeenhet 3 senger i enhet med 12 døgnplasser Bemanning ”Hammel” Eget hodeskadeteam Tverrfaglig org Fagutviklingsstilling Senfasetilbud pasienter og pårørende Status Ikke definerte senger i enhet med 15 døgnplasser Ikke eget hodeskadeteam Særfaglig org rehabilitering Flere diagnoser sengeposten Økt kompetanse intensiv og terapeuter Senfasetilbud endret og lite benyttet Nybygg – planer? REGIONFUNKSJONEN VED UNN TROMSØ

12 Alder Figure 2. Percentage of Severe Traumatic Brain Injury by External Cause of injury in Different Age Groups in Norway 2009-2010 HVA MED BARN Rehab.enhet ved 3 mnd: 0% ≥65 år Andelic N, Anke A, Skandsen T, Sigurdardottir S, Sandhaug M, Ader T, Roe C: Incidence of Hospital-Admitted Severe Traumatic Brain Injury and In-Hospital Fatality In Norway: A National Cohort Study. Neuroepidemiology 2012; 38: 259-267

13 Pårørende: Trender regionalt i dekkede behov Gjennomsnitt Dekkede behov %

14 Konklusjon Regionale ulikheter Behov for standarder for behandlingskjeden etter akuttbehandling “Akutt rehabilitering” Senere tidlig og intensiv rehabilitering Rehabiliteringstilbud etter første utskriving – langtidsoppfølging pasienter og pårørende Effekt av tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringstilbud i sen fase bekreftet I review artikler: Geurtsen et al. 2010; Turner-Stokes L et al. 2008; Cicerone KD et al. 2005...

15


Laste ned ppt "Rehabiliteringstilbud etter traumatisk hjerneskade: Hovedutfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google