Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedutfordringer for rehabilitering(sforskning) traumatisk hjerneskade (TBI) 2014 Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedutfordringer for rehabilitering(sforskning) traumatisk hjerneskade (TBI) 2014 Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedutfordringer for rehabilitering(sforskning) traumatisk hjerneskade (TBI) 2014 Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

2

3 Styrker i norsk TBI forskning • Bygget på representative kohorter • Klinisk relevant forskning • Tverrfaglig og involvert de ulike involverte klinisk spesialiteter • Kliniske effekter og samfunnskostnader

4

5

6

7 Svakheter • Gjennomslag i klinisk praksis i Helse Sør-Øst og nasjonalt

8 Dagens kliniske praksis i Sør-Øst

9 Utfordringer • Brutt kjede: – median liggetid OUS 7 dager (range 1-32 dager) – median alder var 59 år (range 16-88 år) – Overflyttet til 14 ulike sykehus i HSØ • Ubrutt kjede: – median liggetid 20 dager (range 5 til 63 dager) – median alder på 30 år (range 17-71 år)

10 Utfordringer • Langtidsperspektiv – effektive rehabiliteringsmodeller – Skole, utdanning, arbeid – Venner og fritid

11 IndividerGrupperMyndigheter Mikro Individer OpplevelserEffekt av tiltakEtiske vurderinger Meso Grupper Hva virker?Effektiv organisering Tilgang og kost- nytte Makro Myndigheter Hva gjøres?PrioriteringLikeverdige tjenester mv. Fagmiljøer Politikere CHARMs fokus Kan CHARM bidra i implementeringen?

12 • Er vi flinke nok til å stå sammen? • Samarbeider vi godt nok med brukere og brukerorganisasjoner?

13 Råd til beslutningstakere • Ta konsekvensene av rehabiliteringsforskningsresultater • Sørge for tjenestene blir likeverdige på nasjonalt nivå • Bidra til samordning på tvers av etater når tjenester evalueres • Husk at et reddet liv skal også leves- LENGE

14 Fra forskning til kunnskapsimplementering………….

15


Laste ned ppt "Hovedutfordringer for rehabilitering(sforskning) traumatisk hjerneskade (TBI) 2014 Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google