Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trysil, 4.september 2014 Hedmark fylkeskommunes timer Kjersti Rønning Lars Gotaas Kari Nilssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trysil, 4.september 2014 Hedmark fylkeskommunes timer Kjersti Rønning Lars Gotaas Kari Nilssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trysil, 4.september 2014 Hedmark fylkeskommunes timer Kjersti Rønning Lars Gotaas Kari Nilssen

2 Plan for fysisk aktivitet 2014-2017

3 Fylkeskommunen skal være en vokter av allemannsretten og bidra til gode muligheter for fysisk aktivitet. Dette gjøres særlig gjennom å bidra i det kommunale planarbeid. 1. Generelle satsinger

4 Både fylkeskommunen og kommunene må ha fokus på viktigheten av å utvikle skolen som arena for å skape mestring og livslang bevegelsesglede for ALLE. 2. Fysisk aktivitet – barn og unge

5 Både fylkeskommunen, kommuner og den frivillige idretten skal ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å ta ansvar for egne idretts- og aktivitetsmiljø. Ungdoms-OL 2016 skal i Hedmark brukes som motivasjon til å forsterke lokal/regional utvikling gjennom å skape attraktivitet og optimisme. Arbeidet og engasjementet skal ha fokus på økt fysisk aktivitet for ungdom, kulturarrangement av og for ungdom, samt læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og frivillige. 2. Fysisk aktivitet – barn og unge, forts

6 Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten, og stimulere til gjennomføring av mesterskap og store arrangement. 3. Idrett

7 Videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i fylket og satse på friluftslivet i nærmiljøet i det daglige. 4. Friluftsliv

8 Fortsette satsingen på nærmiljøanlegg og skoleanlegg. Initiere satsing på anlegg for friluftsliv. Oppfordre kommunene til samarbeid om anlegg og anleggsplaner. Sørge for at alle store anlegg er nøye behovsvurdert. 5. Anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

9 Ny veileder Viktig virkemiddel for Kommunal plan

10 Møteplass for kommuner og idrettsråd, sammen med idrettskretsen og fylkeskommunen: 5.nov Våler 6.nov Tolga 19.nov Ringsaker 20. nov Nord-Odal Regionale møter

11 Ønsker å besøke alle en gang hvert år (20 av 22 i år) Opplæring for kommunal saksbehandler om spillemiddelsaksbehandlingen Opplæring for kommunal saksbehandler om forhåndsgodkjenning Kurs om spillemidler for lag og foreninger Veiledning for søkere vedr. anleggsbygging Veiledning for idrettsråd og kommuner vedr. prioritering og behovsvurdering Delta i prosesser om anleggsutvikling ved skolene Besøk i kommunene

12 Ungdoms OL 2016 -Hedmark fylkeskommunes sitt engasjement. Bruke Ungdoms OL som motivasjon til å forsterke egen politikk. Økt fysisk aktivitet for ungdom, spesielt de som trenger det mest. Læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og frivillige. Kulturarrangement av, med og for ungdom. Bidra til gjennomføring av lekene i 2016. Midler til satsing er innarbeidet i økonomiplanen. 4,5 mill for perioden 2013 – 2016. Til Av, med og for ungdom Utvikling av lokalsamfu nn Samarbeid og nytenking Investering som gir varig verdi

13 Samarbeidstiltak ihht målsetting – utlysning av midler - Midler lyses ut våren 2015 –søknadsfrist 15. mai. Arrangement av, med og for ungdom - Involvere ungdom i lokale/regionale arrangement – læringsarena med mentorer. Skoleolympiske vinterleker - Ungdomsskoler i fylket inviteres til å gjennomføre arrangement i januar 2015. Kvalifisering til finale på Lillehammer 12. febr. (ett år igjen). Fakkelfestival i Nord-Østerdal Folkelivsprogram – Hamar og Lillehammer (Kua) - Hamar Kommune, Hamarregionen reiseliv … - Kua (kulturgruppa) - Skoler i regionen deltar – publikum, aktivitet, opplevelser - Ungdom bidrar – kulturinnslag, aktivitet Aktuelle innsatser for kommunene

14 For ungdomsskoleelever i Oppland og Hedmark Skoleolympiske vinterlekene består av: –Kunnskapskonkurranse: Quiz ( olympiske verdier, helse ) –Fysisk ferdighetskonkurranse (basisøvelser, olympiske øvelser) En kvalifiseringsdag på Ungdomsskolene rundt om i fylkene ( Quiz 8. januar). Deles opp i lag bestående av 3 elever. En finaledag for begge fylkene på Lillehammer, 12. februar. Kvalifiseringsdagen ute på ungdomsskolene kan gjerne kobles med eksisterende arr. for ungdom i kommunen. Oppfordres til samarbeid med idrettslinjer vgs om gjennomføring. Skoleolympiske vinterleker

15 Fakkelfestival En fakkelfestival i hvert fylke. Mellom 9.-12. februar 2016. Anledning til å være OL-arena for en dag. Involvere lokale idretts- og kulturarrangører. Aktiviteter og konkurranser i forkant, årets unge ildsjel, talentpris…. Fokus på fysisk aktivitet, miljø. Idrettskrets,UKM, Kommune, Fylkeskommune, lokalt kulturliv, Samarbeid med sponsorer.

16 Disponering av midler 201420152016 Arbeidsgruppe fysisk aktivitet200 000300 000150 000 Tiltak og prosjekter i regi av HIK Arbeidsgruppe Kompetanse250 000300 000150 000 3 delprosjekter i regi av HIHm Arbeidsgruppe kultur100 000200 000350 000 Folkelivsarrangement Kua Tiltak i videregående skoler200 000350 000150 000 Prosjekt «Aktive unge». Prosjekt ulike programfag Samarbeidstiltak lag/foreninger, kommuner, skoler 250 000600 000200 000 Utlysning av midler Utvikling av arrangørmiljøene på Hamar 100 000 Kunstløp og skøyter. Samarbeid med Lillehammer 2016 Fakkelfestival Skoleolympiske vinterleker 150 000 Ett fylkesarr. Arrangement i hver kommune + finale Midler avsatt 1 mill2 mill1, 250 mill

17 Anlegg for egenorganisert aktivitet Kommun e Skole – prosess - UE HFK - spillemidl er Lag/forening er -Anlegg og aktiviteter som stimulerer til daglig fysisk aktivitet. -Lavterskel, tilgjengelig for alle. -Nyskapende. -Prosesser med stor grad av elevmedvirkning. -Prosjekt for byggfagelever -Miljø, trivsel, samhold -Aktiv skolevei Midler til prosesser (Plan + YOG) Oppfølging kommuner

18 Idrettens kompetansesenter Innlandet

19 REGIONALE AKTIVITETSDAGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Heidi Bråten, Trysil 4. september 2014

20

21 21© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Barn og unge med spesielle behov Foreldre / foresatte Søsken Aktivitetstilbud til unge som faller utenfor annen organisert aktivitet.

22 22© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

23 Hva gjør vi? Dette arbeidet gjør seg ikke selv ! Hedmark Fylkeskommune er klare….. NIF, IKI er klare….. Hedmark idrettskrets…….? Kommuner…….? Idrettskonsulent, fysio, andre…… Regionrådet……? Foreldre…….., ildsjeler….. Arbeidsgrupper må etableres……….

24 Samarbeidsmodeller Kommunen Idrettslag, SF, NIF Utøver, foreldre/ foresatte Kommunen: Kompetanse: fagpersoner med helsefaglig kompetanse Koordinering: organisasjon og ledelse Informasjon Kartlegging Rekruttering Ledsager: Støttekontakt/treningskontakt: Lønn! Aktivitetshjelpemidler: hjelpemiddelsentralen Transport Treningstid/fasiliteter Utøver, foreldre/foresatte: Ønske og behov for tilpasset fysisk aktivitet Motivasjon Engasjement (Transport) Idrettslaget (særforbund, NIF): Idrettskompetanse Hente kompetanse i særforbund Sikre kompetanse hos trenere Tilrettelegge Inkludere NIFs regionale fagkonsulenter

25 Idrett for funksjonshemmede www.idrett.no -Temasider -Funksjonshemmede -Kontakter Fagkonsulent Hilde Håkenstad heidi.braten@idrettsforbundet.no

26 26© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sjokkerende funkisnytt! Funksjonshemmede vandrer ikke i flokk! Funksjonshemmede har andre interesser enn sin funksjonshemning! Funksjonshemmede ønsker ikke å ha egen inngang! Ikke alle funksjonshemmede sitter i rullestol! Funksjonshemmede ønsker å bidra!

27 PAUSE

28

29 Friluftslivet år MålgrupperBarn, ungdom og barnefamilier AktiviteterPrimært i lokal regi, men også nasjonale arrangement FokusområderNærmiljø, fritidsfiske og kulturminner

30 Friluftslivet år - 2015 Mulige fokus områder for Hedmark fylkeskommune Sjømat på tur – Folkehelse Forminner og friluftsliv Nasjonalt turskiltprosjekt Turposter Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bruke eksiterende støtteordninger til å forsterke arbeidet Universelt utformede turveier Hva gjør kommunene?

31 Nasjonalt turskiltprosjekt http://www.turskiltprosjektet.no/

32 Nasjonalt turskiltprosjekt http://www.turskiltprosjektet.no/ Vektervegen145 000 Brumunddal om omegn turistløyper30 000 Folldal turlag70 000 Kongsvinger kommune40 000 Løtenløyper80 000 Vangsåsen vel12 000 Slåstad il100 000 Kvikne løypelag100 000 Åsbygda il60 000 Pilegrimssenteret Hamar100 000 Rena og omegn turistforening6 000 Destinasjon Trysil12 000 Vangrøfta Grunneierlag65 000 HHT-Løten65 000 HHT-Ringsaker65 000 Avsatt til kurs, møter ol50 000 1 000 000

33 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Ønske at alle kommuner skal gjennomføre en kartlegging og verdsetting Midler tilgjengelig Nyttig i kommunal planlegging Vindkraft Vannkraft Skuterløyper

34 Behovsvurdering Universelt utformet friluftslivsområde i hver kommune PCB – siste år Rabatter Forhåndsgodkjenning Anlegg

35 Tilskudd til kulturarenaer

36 Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Hvorfor denne ordningen?

37 Statlige spillemidler fordeles til utvikling av kulturarenaer: 1/3 del av godkjent prosjektkostnad Tilskudd i Hedmark: min. kr. 50 000,- / maks. 1,5 mill. kroner Hvordan fungerer ordningen?

38 Kjøp, bygging, ombygging eller rehabilitering av ikke-kommersielle arenaer for øving, produksjon eller fremvisning av kulturuttrykk Hva gis det tilskudd til?

39 Kommersielle og religiøse kulturarenaer Vedlikeholds- og driftsoppgaver Ikke-fastmontert utstyr Ferdigstilte prosjekter Hva faller utenfor ordningen?

40 Linda Stewart Tlf. 62 54 40 82 / 469 55 207 Epost: linda.stewart@hedmark.orglinda.stewart@hedmark.org Kari Nilssen Tlf. 62 54 44 46 / 480 74 372 Epost: kari.nilssen@hedmark.orgkari.nilssen@hedmark.org Kontaktpersoner


Laste ned ppt "Trysil, 4.september 2014 Hedmark fylkeskommunes timer Kjersti Rønning Lars Gotaas Kari Nilssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google