Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt sykkelarbeid 25.08 2014 Foto: Knut Opeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt sykkelarbeid 25.08 2014 Foto: Knut Opeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt sykkelarbeid 25.08 2014 Foto: Knut Opeide

2 Hovedmål 8% andel sykling av alle reiser innen 2023 Hva er nytt? Både NTP og Klimaforliket: «Veksten i persontrafikken i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange» Kraftig økning i rammene: 8,2 mrd. Pluss bymiljøpakker (26,1 mrd) Foto: Knut Opeide

3 Delmål Sykkeltrafikken i byer på mellom 10 og 20 prosent 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen Foto: Ole Kaaland

4 Handlingsprogram 2014-2017 ● 3 milliarder ● 54 km i byene, 167 km utenfor byene ● Sykkelveginspeksjoner ● Bedre drift ● Del veien-kampanjen videreføres ● Bymiljøavtalene etableres (3,1 milliarder i perioden) ● Effektivisere planprosessene

5 Vegvesenets rolle Riksvegene Vegadministrasjon for fylkeskommunene Statlig sektormyndighet (ansvar for faglig kompetanse, pådriver, spre kunnskap) Foto: Knut Opeide

6 Mer fylkesveg, mindre riksveg Riksveger: 10% av vegnettet (10.200 km) Fylkesveger: 48 % av vegnettet (43.800 km) Kommunale veger: 32 % (38.000 km) Foto: Knut Opeide

7 ● Bymiljøavtalene kommer i 2015 ● Ny belønningsordning for sykkel ● Ny mal for før- og etterundersøkelser ● Ny nasjonal reisevaneundersøkelse avsluttes nå Hva skjer ellers, da?

8 torstein.bremset@vegvesen.no


Laste ned ppt "Nasjonalt sykkelarbeid 25.08 2014 Foto: Knut Opeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google