Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Justert organisasjon” Økonomiplanseminar 8.mars 2006 Inger Marie Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Justert organisasjon” Økonomiplanseminar 8.mars 2006 Inger Marie Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Justert organisasjon” Økonomiplanseminar 8.mars 2006 Inger Marie Bakken

2 Etter at justert organisasjon er etablert skal Verdal kommune være en effektiv og omstillingsdyktig organisasjon som ivaretar brukernes behov for kommunale tjenester der avgjørelsene tas på lavest mulig nivå der brukergruppene og ansatte trekkes aktivt med i omstillingsarbeid og utvikling av tjenestetilbud

3 svak på samhandling på tvers/problemløsning med fokus på egen organisatorisk enhet Konkurranse mellom enhetene om ressurser og personer ”Hjelper” ikke hverandre, tenker på egen økonomi først Er fornøyd når brukerens (ene-av mange)problem er løst ut ifra eget faglig ståsted Mangler rutiner og forståelse for mixed ansvar som erstatning for stivt byråkrati

4 kan forbedres Felles prioriteringer/bli enige om felles satsingsområder Arbeide for at suksess og måloppnåelse er noe vi sammen får ”ære” av, bl.a. legge inn samhandlingsmål i styringskortet Arbeide for å være god og ikke bedre enn andre Sette brukeren i fokus Dele kunnskap og erfaring Bevisst budsjettering til områder med mixed ansvar

5 manglende fagutvikling Hvem er pådrivere for fagutvikling? Faglige rådgivere går ut på dato dersom de har vært lenge borte fra felten Noen virksomhetsområder har mange med samme formelle kompetanse, andre har ingen – og får ikke tilgang til den kunnskapen som er

6 kan forbedres Fagutviklere i hvert virksomhetsområde Jobber i lag med andre i nettverk Godt eksempel; Pedagogisk senter i Skien Medarbeidere som er generelt gode på utviklingsprosesser og tilrettelegging kan jobbe i rådmannens stab som suppleres med medarbeidere som kjenner livet på pulsen

7 kan forbedres forts Dele på ”gode” folk Etablere en kultur der jobbrotasjon er naturlig – start med de som vil først! Legge vekt på erfaringer fra andre kommuner ved tilsetting

8 informasjonsflyten er ustrukturert Gjelder praktisk daglig-informasjon, kompetanseinformasjon og styrings- informasjon - Forekommer omtrent over alt i organisasjonen Informasjonsgangen kan sammenlignes med ”hviskeleken” oBruker tid på å finne ut hva har skjedd oFører til at kompetanse ikke benyttes optimalt, vet ikke hvem som kan hva oGir utydelige målbilder

9 kan forbedres Felles forpliktende møteplasser (alle virksomhetsledere, rektorer, barnehagestyrere, avdelingsledere etc) møtes for å høre det samme Beslutninger må dokumenteres og videreformidles til dem de gjelder Aktivt bruk av intranett – hver gang Hele tida ha oppdatert/ryddet internettsider, dvs må gå igjennom alt minst 2 ganger i året og sikre at gammel info tas ut

10 ”rett på informasjon og ansvar for å holde seg oppdatert”

11 uklart ansvar og myndighet Innholdet i budsjettansvaret sammenholdt med fagansvar for den enkelte virksomhetsleder oppleves uklart

12 kan forbedres Avklare rutiner for håndtering av saker der fag og penger går dårlig i hop

13 hva må vi løse Arenaer for samhandling Problemløsning med fokus på bruker Budsjetteringsmekanismer som fremmer ”på tvers” Bruk av kunnskap ”på tvers” Fagutvikling, fagutvikling, fagutvikling Strukturert informasjon


Laste ned ppt "”Justert organisasjon” Økonomiplanseminar 8.mars 2006 Inger Marie Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google