Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften til trøndersk landbruk. Økt kunnskap og kompetanse er en viktig strategi for å nå dette målet. Bøndene i Trøndelag er i en særklasse når det gjelder å søke og heve sin kompetanse – dette skal vi synliggjøre og bli enda bedre på å dyrke og produsere! Bøndene i Trøndelag er og skal bli enda mer krevende ovenfor rådgiverapparatet ved å etterspørre den kompetansen man har behov for, for å bli enda bedre i sin produksjon! Støtten KTL nå tilbyr vil ikke dekke alle kostnadene med slike tiltak, men kan være med som et bidrag til de som ønsker å øke sin kompetanse. Det er mulig å se disse pengene i sammenheng med andre tiltak som studieringer og prosjekt. Kompetanseløft Trøndersk landbruk

2 Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr kompetansemidler til de som ønsker å starte opp Erfaringslæringsgrupper Metorordning Fagkvelder Kollegalæring Kravet er minst 3 kvelder Enkel søknadsprosess – ferdig mal lastes ned på nettsiden til bondelaget (gå til kompetanseløft trøndersk landbruk, finn nettsak om tilskuddsmidlene) Søknad fylles inn slik: Navn på gruppe Navn på deltagere Tema for minst 3 kvelder Send på mail til anne.grete.rostad@bondelaget.noanne.grete.rostad@bondelaget.no Søknad innvilges fortløpende. Må avsluttes innen 31.12.2015 Erfaringslæringstilskudd

3 Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbrukere/skogeiere som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av hverandre. Tema for gruppen kan for eksempel være: Mjølkerobot, fôring, grovfôr, hvordan håndtere krise, hvordan løse tidsklemma, utbygging av driftsbygning, tynning osv. – KLT støtter erfaringsgrupper med 5000 kr/år. Fagopplæring omfatter tiltak der lokale faglag arrangerer fagmøter med eksterne innledere, studieturer o.l. – KLT støtter tiltaket med inntil 10.000 kr/år. Kollegalæring er grupper som administreres av en organisasjon/faglag og som ikke består av faste deltakere. Deltakerne lærer av hverandre gjennom diskusjoner, studiebesøk m.m. Tema kan være fast eller varieres for hvert møte - etter deltakernes ønske. – KLT støtter kollegalæring med 5000kr/år. Mentorordning innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega som kan bistå med råd, veiledning og som diskusjonspartner. Dette er spesielt aktuelt ved større omlegginger av drifta, ved planer om utbygging og for nye brukere. – KLT støtter mentorpar med 4000 kr/år. Erfaringslæringstilskudd

4 Utfordre bøndene til å bli bevisste kompetansebehovet i næringa Vurdere sin egen kompetanse og ta grep der det er behov Utfordre bøndene til å bestille kompetanse ut fra egne behov Utfordre rådgiverapparatet til å spisse rådgivingen, hvor bøndene gir tilbakemeldinger på behov innen rådgivning Bygge hverandre god, skape gode fagmiljø Øke matproduksjonen – mer fokus på kompetanse på det man driver med for å produsere mer per arealenhet. Hva er hensikten med tilskuddet?

5 MULIGHETEN ER NÅ – BRUK DEN! Erfaringslæringstilskudd


Laste ned ppt "Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google