Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sør-Odal kommune Prosjekt barn og unge 2011 - 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sør-Odal kommune Prosjekt barn og unge 2011 - 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sør-Odal kommune Prosjekt barn og unge

2 Prosjektmål Å utvikle en bedre samordnet tjeneste for utsatte barn og unge informasjon i alle skoler og barnehager – to ganger - utsatte b og u. Kort

3 Målsetting for systemarbeidet
Identifisere risikoutsatte barn og unge og deres familie så tidlig som mulig. Iverksette relevante tiltak gjennom et koordinert tverrfaglig samarbeid. Felles forståelse av tverrfaglig samarbeid. Komme fra bekymring til handling.

4 Tiltak – systemrettet arbeid
Bidra til å utarbeide tverrfaglig plan for kompetanseheving i Sør-Odal kommune. Bidra til å utvikle rutiner/ prosedyrer for tverrfaglig samarbeid/samhandling. Igangsetting av nye rutiner og verktøy. Kompetanseheving.

5 Tiltaks- og vedlikeholdsplan. Bekymringsveileder.
Styrke det tverrfaglige forpliktende samarbeidet rundt barn og unge gjennom felles holdning, kunnskap og handling ------ Tverrfaglige rutiner. Tiltaks- og vedlikeholdsplan. Bekymringsveileder. Oversikt over forebyggende tiltak og tjenester i SOK. Tverrfaglig Håndbok

6 FRA BEKYMRING TIL HANDLING
Utarbeidet rutiner og veileder for tverrfaglig samarbeid og gjennomføring av bekymringssamtale. Opplæring i skoler og barnehager i veileder Fra bekymring til handling. FRA BEKYMRING TIL HANDLING Hvordan gjennomføre en bekymringssamtale og følge opp En veileder (fra bekymringsmelding til saksbehandling i barnevernet - internt) (barn med behov for tjenester fra flere lovverk – BUFETAT) Tema for fagdager: Utsatte barn og unge – hva vi ser og hva vi gjør - de andre?

7 av elevfravær i grunnskolen
Når skolefravær bekymrer oss - hva gjør vi? Rutiner for skolefravær og oppfølging av skolevegring. Informasjon på alle skoler. Brosjyre til alle hjem. Prosedyre for registrering og oppfølging av elevfravær i grunnskolen

8 Andre gjennomførte tiltak
Tre felles fagdager for alle ansatte innenfor oppvekst. Temaer: Kommunikasjon, relasjoner, atferd. ØPP- rusforebyggende program fra 7-10.trinn. Nye kartleggingsverktøy – ASQ.

9 Rutinebeskrivelse kompetanse og rådgivende team ( KORT)
Målsetting: Ivareta og veilede barn/unge og deres familier som trenger bistand fra en eller flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig samarbeid. Gi rett hjelp til rett tid og være et lavterskeltilbud. Målgruppe: Barn /unge og deres familie som trenger råd, veiledning og bistand/ tjenester i kommunen. Alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge og eller deres foresatte.

10 KORT Brosjyre delt ut til alle hjem med barn i skole og barnehage
Kompetanse – og Rådgivende Team: KORT Brosjyre delt ut til alle hjem med barn i skole og barnehage Opprettet et kompetanse- og rådgivende team - KORT Rett hjelp til barn- av rette instanser og til rett tid! Sør-Odal kommune etablerte i 2011 KORT: Kompetanse – og rådgivende team, som et prosjekt for å utvikle en bedre og samordnet tjeneste for barn og unge.

11 KORT KORT vei til hjelp for foreldre og barn
KORT vei til råd og veiledning for ansatte KORT vei mellom 1. og 2.linjetjenesten (BUP) KORT vei til tverrfaglig samarbeid og samordning KORT vei til beslutning

12 Suksessfaktorer God forankring i ledelsen.
Arbeidsutvalg med faste møter og systematisk arbeid. Frikjøpt koordinator. Grundig informasjon til enhetsledere og opplæring ute i enhetene. Felles plandager for hele oppvekstområdet.

13 Nytte og effekt vs. måloppnåelse
Er på vei til å gi rett hjelp til rett tid og være et lavterskeltilbud. Kompetanseheving – tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Praksisendring i enhetene i forhold til ta tak i bekymring på flere områder. Tettere samhandling i forhold til utsatte barn innad i kommunen og mellom 1 og 2 linjetjenesten (BUP). KORT – kort vei…

14 Nytte og effekt Tatt i bruk bedre kartleggingsverktøy; identifiserer risiko og behov. Kommer tidligere i gang med tiltak. Kommer tidligere inn ved bekymringsfullt fravær på skolen. Avdekker flere behov for mer systematiske tiltak, spesielt ifht. foreldreveiledning.

15 Veien videre…… Videreføre koordinatorfunksjon - 20% fast stilling.
Arbeidsutvalg viderefører systemarbeidet. Flere tiltak – COS, foreldreveiledning (TIBIR). Habilitering - et forbedringsområde. Videreføre opplæring – utvikling av håndbok.


Laste ned ppt "Sør-Odal kommune Prosjekt barn og unge 2011 - 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google