Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Det skal v æ re et FAU p å alle skoler å fremme fellesinteressene til foreldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Det skal v æ re et FAU p å alle skoler å fremme fellesinteressene til foreldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Det skal v æ re et FAU p å alle skoler å fremme fellesinteressene til foreldre medvirke til at foreldre tar del i arbeidet med å skape et godt skolemilj ø bidra til godt samarbeid hjem – skole legge til rette for positiv utvikling hos elevene skape kontakt mellom skole og n æ rmilj ø

2 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Hvem har ansvaret for at arbeidet kommer i gang om h ø sten ? * Rektor N å r skolen har tatt initiativet, er det foreldrenes som har ansvaret for at samarbeidet fortsetter og utvikles.

3 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Viktig at man diskuterer en plan for arbeidet i Fau – en å rsplan. Treff med klassekontaktene Treff med skolens ledelse og elevr å d Fastsette m ø te dager Diskuter om man skal nedsette arbeidsgrupper – foreksempel TTrafikk sskolemij ø

4 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Omr å der for medvirkning fra Fau SSamarbeidet mellom hjem – skole SSkolemilj ø – plan mot mobbing SSosiale tiltak for elevene OOrganisering av undervisningen UUtformingen av skolensm å l VVurdering av skolen UUtviklingsarbeid i skolen TTrafikkforholdene DDet fysiske skolemilj ø et KKurs og temakvelder i samarbeid med skoleledelsen

5 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 FGIL har medvirket til f ø lgende Kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger Skolebruksplanen L æ ringsstilene – som n å er til behandling Dette er dokumenter som ogs å det enkelte Fau m å kjenne til og bruke. Og der vi alle har hatt anledning til å komme med innspill !

6 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Kommunebudsjettet 2007 - hva gj ø r vi som FGIL og hva gj ø r dere i Fau ? - Lager h ø ringsuttalelser – politikerne har vedtatt, kvalitetsplanen, skolebruksplane og andre dokumenter. Vi m å minne dem om vedtakene sine.

7 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Samspillet – hjem – skole ( FGIL har to spill ) Et spil som kan avklare de forventningene som foreldrene i en klasse/ å rstrinn/p å en skole har til hjem – skole samarbeidet. Hvilke forventninger har l æ rerne ? Hva kan vi samarbeide om ?

8 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen Samspillet – hjem-skole Kan brukes p å fellesm ø ter for hele foreldrer å det og alle l æ rerne ( sm å skoler ) Av alle foreldre og l æ ere p å et å rstrinn p å m ø ter der flere å rstrinn er sammen Blant foreldre i en grupp/klasse.

9 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen Samspillet hjem - skole Spillet inneholder 4 sett kort med 7 ulike kategorier med 8 kort i hver Foreldrem ø ter Foreldrekontaktenes rolle Klassen/gruppens nettverk av foreldre og l æ rere Respekt for hverandre Klassens/gruppens felles avtaler God og gjensidig informasjon Samarbeid om det enkelte barn

10 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen Samspillet hjem - skole Deltagerne deles i 4 grupper Gruppen f å r et sett utsagnskort, og skal diskutere seg gjennom en kategori om gangen. Kortene skal deles i tre bunker Viktig – mindre viktig – ikke viktig Gruppen velge maks 2 kort fra hver kategori som man mener er de mest vesentlige i hjem – skole samarbeidet. Hver eneste gruppe legger fram hvilke omr å der der har prioritert

11 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen Samspillet hjem - skole Hele foreldre gruppen diskuterer utsagnene og blir enige om hva som skal prioriteres ø verst. Gruppene diskuterer hva de kan gj ø re for å sikre det videre samarbeidet for å n å et man har prioritert. De vedlagte avtaleskjemaene fylles ut og sendes til alle foreldrene i gjeldene gruppe Det avtales om det er foreldre kontakten eller kontaktl æ reren som har ansvaret for at avtalen f ø lges opp.

12 16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen Samspillet hjem - skole Vi skal spille spillet n å i kveld ! Spillet kan kj ø pes fra FUG ! Spillet kan ogs å l å nes fra FGIL, men jeg mener at dette er et spill om alle skole b ø r ha !


Laste ned ppt "16.11.06 – FGIL/FAU – Skolering - Lars Einar Karlsen FAU – skolering 16.11.06 Det skal v æ re et FAU p å alle skoler å fremme fellesinteressene til foreldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google