Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan SKOLEBRUKSPLAN Orientering Driftskomiteen 24.mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan SKOLEBRUKSPLAN Orientering Driftskomiteen 24.mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan SKOLEBRUKSPLAN Orientering Driftskomiteen 24.mai 2006

2 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Mandat MANDAT Fra driftskomiteen 1. Rådmannens gis mandat til å oppnevne en arbeidsgruppe for utarbeidelsen av forslag til skolebruksplan 2006-2009 2. Driftskomiteen oppnevnes som styringsgruppe. 3. Arbeidsgruppen bes utarbeide en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin 4. Forslag til skolebruksplan sendes ut til høring med påfølgende behandling i styringsgruppa før saken fremmes til endelig behandling. 5. Oversikt over vedlikeholds/utbedringsbehov oppdateres i hht. dagens skolestruktur 6. Gi en oversikt over elevtallsprognoser (geografisk) 7. Gi en oversikt over igangværende og planlagte boligbygging 8. Belyse konsekvensene ved større fleksibilitet ved opptak 9. Belyse pedagogisk fordeler og ulemper med dagens skolestruktur versus endre skolestruktur 10. Belyse fordeler og ulemper for ansatte, foreldre og elever ved dagens skolestruktur versus endra skolestruktur 11. Belyse eventuell økonomiske konsekvenser ved dagens skolestruktur versus endra skolestruktur (drift og vedlikehold) 12. Belyse økonomiske konsekvenser for skoleskyss ved dagens skolestruktur versus endra skolestruktur 13. Kartlegge uteområdene og fremme forslag til nødvendig oppgradering ^^

3 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Tolking av mandat Spesielt pkt 8. Vi har sjekka ut fritt skolevalg med Larvik som har prøvd det fikk økte kostnader og gikk bort fra det --  anses uaktuelt Tolker pktet til å konkret gjelde opptak i 8. klasse mellom Frol og Nesset. Dagens praksis om flytting etter søknad kommenteres ikke, anses kurant.

4 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Gruppa Øystein Lunnan prosjektleder Lars E Karlsen og Asbjørn Brustad, FGIL Morten Christiansen og Solveig Martinsen fra rektorene John Grønli fra Skoledederforbundet Hilde Føll og Lisbeth Hjelde Øvrum fra Utdanningsforbundet

5 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Prosessen Flere møter i gruppa, få tak på innholdet og hva som skal leveres. Tung prosess. Arbeidsfordeling mellom møtene. Informasjonsmøter på tidlig stadium med elevråd, med FAU er, med ansatte. Variabelt oppmøte, spes ansatte Gode tilbakemeldinger Banebrytende i Levanger ???

6 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Signal vi vil legge fram nå Strukturendringer koster mye goodwill, det kreves store fordeler (økonomisk og pedagogisk) for at det er riktig Foreldre ønsker ikke strukt. endringer Det er gjort mye her i Levanger i det siste Vi vil rekne på noen muligheter, vil ikke konkludere eller starte debatten nå.

7 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Signal -- videre Uteareal er viktigere pedagogiske arenaer enn før, det gjør at vi må bruke mer ressurser på uteareal, og da målretta mot skolens mål. Jamfør kvalitetsplan etc.

8 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Signal 3 Framtidas pedagogikk krever andre læringsarena enn klasserom for en klasse og en lærer. Skolebygg må over tid justeres i tråd med dette. Dette krever større areal

9 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Signal -- vedlikehold Generell standard og vedlikehold er viktig, og vi må intensivere dette Spesielt sanitære rom Plan for luftkvalitet er nesten gjennomført

10 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Signal - Arbeidsplasser Arbeidsplasser for ansatte i skolen er viktig og skal prioriteres

11 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Prioritering nybygg Vi vil komme med prioritering av investeringer i 1.Nybygg 2.Renovering 3.Uteareal

12 Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan Tidsplan Vårt mål er å Levere plan til møte DK juni Høring til medio september Vedtak etter det


Laste ned ppt "Skolebruksplan - Driftskomiteen 24.mai 2006 – Øystein Lunnan SKOLEBRUKSPLAN Orientering Driftskomiteen 24.mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google