Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V i leker, vi lærer, vi trives!! Velkommen til Lillås FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder:Stine Algrøy(Kl. 3 A) Nestleder:Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem:Petter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V i leker, vi lærer, vi trives!! Velkommen til Lillås FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder:Stine Algrøy(Kl. 3 A) Nestleder:Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem:Petter."— Utskrift av presentasjonen:

1 V i leker, vi lærer, vi trives!! Velkommen til Lillås FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder:Stine Algrøy(Kl. 3 A) Nestleder:Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem:Petter Mjøberg (Kl. 3 A) Styremedlem:Marius Meringdal(Kl. 5 B) Kasserer:Thor Kjos(Kl. 7 A) Sekretær:Randi Miklasen(Kl. 2 B)

2 V i leker, vi lærer, vi trives!! ”Alle som har barn på skole, er medlemmer av foreldreutvalget. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldreutvalget”

3 V i leker, vi lærer, vi trives!! Samarbeidsorganene i skolen: Foreldrekontaktene Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU) Skolemiljøutvalget (SMU) Kommunale foreldreutvalg (KFU) Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring (FUG)

4 V i leker, vi lærer, vi trives!! Samarbeidsutvalget (SU): Er skolens øverste rådgivende organ, og her er alle partene i skolen representert. Elever, foreldre, undervisning, andre tilsatte, og 2 representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

5 V i leker, vi lærer, vi trives!! Kommunalt foreldreutvalg (KFU): Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 (av totalt ca. 430) av landets kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

6 V i leker, vi lærer, vi trives!! FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre. FAU er et drøftingsorgan i forhold til skolens drift. For det pedagogiske arbeid, utviklingsarbeid og satsingsområder. Hvor rektor har beslutningsrett.

7 V i leker, vi lærer, vi trives!! Det er mange områder FAU kan medvirke aktivt i: Utvikling av et godt og systematisk samarbeid mellom hjem og skole Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene Det fysiske skolemiljøet Sosiale tiltak for elevene Organiseringen av undervisningen Utforming av skolens mål Prosjekter som gjennomføres i skolen, som IKT Vurdering av skolen Utviklingsarbeid i skolen Trafikkforholdene rundt skolen

8 V i leker, vi lærer, vi trives!! Vi alle ønsker det beste for barna våre! Vi i FAU har stort fokus på: Trivsel Trygghet Tilknytning

9 V i leker, vi lærer, vi trives!! Trivselslederprogram på Lillås fra høsten 2013 ”der mobbefrie trivselsledere fra 4.-7. klasse legger til rette økt aktivitet i storefriminuttene” – Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene – Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner – Redusere konflikter blant elever – Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

10 V i leker, vi lærer, vi trives!! Vi alle skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole. Og legge til rette for positiv utvikling hos elever. Trivsel, trygghet og læring. Vi leker-vi lærer-vi trives!!

11 V i leker, vi lærer, vi trives!! FAU og klassekontakter arrangerer: 7. klasse: Lillåsdagen den 10. september 3.klasse byttemarked, søndag 12. oktober 5. klasse Lillåskafé, torsdag 29. januar 6. klasse Lillåskafé, torsdag 19. mars 1.+2.+4 klasse 17.mai på Lillås.

12 V i leker, vi lærer, vi trives!! Valgkomitè: For å planlegge neste år, trenger vi en valgkomitè, for å finne nye medlemmer for FAU styret. For skoleåret 2015/2016. Klassekontakt perm: Skal innleveres ved siste FAU-møte den. 1. juni 2015.

13 V i leker, vi lærer, vi trives!! Husk, er det noe dere lurer på, ta kontakt og spør. Ingen er tankelesere! Alle er viktige!! http://webfronter.com/vestfold/lillas

14 V i leker, vi lærer, vi trives!! Lykke til FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder:Stine Algrøy(Kl. 3 A) Nestleder:Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem:Petter Mjøberg (Kl. 3 A) Styremedlem:Marius Meringdal(Kl. 5 B) Kasserer:Thor Kjos(Kl. 7 A) Sekretær:Randi Miklasen(Kl. 2 B)


Laste ned ppt "V i leker, vi lærer, vi trives!! Velkommen til Lillås FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder:Stine Algrøy(Kl. 3 A) Nestleder:Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem:Petter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google