Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi leker, vi lærer , vi trives!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi leker, vi lærer , vi trives!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Velkommen til Lillås  FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder: Stine Algrøy (Kl. 3 A) Nestleder: Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem: Petter Mjøberg (Kl. 3 A) Styremedlem: Marius Meringdal (Kl. 5 B) Kasserer: Thor Kjos (Kl. 7 A) Sekretær: Randi Miklasen (Kl. 2 B)

2 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
”Alle som har barn på skole, er medlemmer av foreldreutvalget. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldreutvalget”

3 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Samarbeidsorganene i skolen: Foreldrekontaktene Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU) Skolemiljøutvalget (SMU) Kommunale foreldreutvalg (KFU) Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring (FUG)

4 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Samarbeidsutvalget (SU): Er skolens øverste rådgivende organ, og her er alle partene i skolen representert. Elever, foreldre, undervisning, andre tilsatte, og 2 representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

5 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Kommunalt foreldreutvalg (KFU): Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 (av totalt ca. 430) av landets kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

6 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre. FAU er et drøftingsorgan i forhold til skolens drift. For det pedagogiske arbeid , utviklingsarbeid og satsingsområder. Hvor rektor har beslutningsrett.

7 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Det er mange områder FAU kan medvirke aktivt i: • Utvikling av et godt og systematisk samarbeid mellom hjem og skole • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene • Det fysiske skolemiljøet • Sosiale tiltak for elevene • Organiseringen av undervisningen • Utforming av skolens mål • Prosjekter som gjennomføres i skolen, som IKT • Vurdering av skolen • Utviklingsarbeid i skolen • Trafikkforholdene rundt skolen

8 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Vi alle ønsker det beste for barna våre! Vi i FAU har stort fokus på: Trivsel Trygghet Tilknytning

9 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Trivselslederprogram på Lillås fra høsten 2013 ”der mobbefrie trivselsledere fra klasse legger til rette økt aktivitet i storefriminuttene” Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner Redusere konflikter blant elever Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

10 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Vi alle skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole. Og legge til rette for positiv utvikling hos elever . Trivsel, trygghet og læring.  Vi leker-vi lærer-vi trives!!

11 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
FAU og klassekontakter arrangerer: 7. klasse: Lillåsdagen den 10. september 3.klasse byttemarked, søndag 12. oktober 5. klasse Lillåskafé, torsdag 29. januar 6. klasse Lillåskafé, torsdag 19. mars klasse 17.mai på Lillås.

12 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Valgkomitè: For å planlegge neste år, trenger vi en valgkomitè, for å finne nye medlemmer for FAU styret. For skoleåret 2015/2016. Klassekontakt perm: Skal innleveres ved siste FAU-møte den. 1. juni 2015.

13 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Husk, er det noe dere lurer på, ta kontakt og spør. Ingen er tankelesere! Alle er viktige!!

14 Vi leker, vi lærer , vi trives!!
Lykke til  FAU= Foreldrerådets arbeidsutvalg Leder: Stine Algrøy (Kl. 3 A) Nestleder: Lars Nustad (Kl. 7 B) Styremedlem: Petter Mjøberg (Kl. 3 A) Styremedlem: Marius Meringdal (Kl. 5 B) Kasserer: Thor Kjos (Kl. 7 A) Sekretær: Randi Miklasen (Kl. 2 B)


Laste ned ppt "Vi leker, vi lærer , vi trives!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google