Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Sparebanken Øst Hva gjør de med “pengebingen”?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Sparebanken Øst Hva gjør de med “pengebingen”?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Sparebanken Øst Hva gjør de med “pengebingen”?

2 Side 2Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Oversikt Etablert 1843 –Alliansefri (tidl. Sparebank 1 bank) Visjon: “være en ledende sparebank i østlandsområdet” Finansiell målsetting: –Min. 13% avkastning på egenkapital –Kjernekapitaldekning skal minimum være 9% –Tap maks. 0,5% av utlån: “Villig til å påta seg en viss risiko i sitt definerte primærmarked” –Konkurransedyktig utbytte

3 Side 3Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Hovedpunkter Drammen/Eiker basert –men utvider gradvis nedslagsfeltet i øvrige Østlandsområdet Tradisjonell sparebank –Innskudd og utlån er hovedprodukter –Høy andel privatkunde og eiendomseksponering –Lav andel andre inntekter Utfordringer/muligheter –Må motvirke marginpress - med volumvekst/oppkjøp? –Kapitalisere på kundebasen – øke andre inntekter –Overkapitalisert – et problem/utfordring Utradisjonell ledelse –Kjøpet av 20% i BNbank, ble en god finansinvestering –Ut av Sparebank 1

4 Side 4Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Hovedpunkter Samsvar mellom “ide” og virkelighet? –“Villig til å påta seg risiko i sitt definerte primærmarked” –...men 85% av bankens utlån er til bolig- og eiendomsdrift….. (DnBNOR 70%) Vurdering er svært avhengig av disponering av overskuddskapital –Oppkjøp? – hva? Hva vil Sparebanken Øst?

5 Side 5Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Finansielle størrelser Forvaltningskapital NOK 19mrd. –(nr. 9 blant sparebankene (ekskl. DnBNOR) Utlån: NOK 12,5mrd. Innskudd NOK 6mrd. Forvaltningskapital, NOKmrdUtlån/innskudd, NOKmrd

6 Side 6Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Finansielle størrelser Utlån (NOK 12 mrd)Inntekter (NOK ca NOK 500m) Tap på utlån ROE

7 Side 7Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Utlånsporteføljen, 30.06.05

8 Side 8Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Renteinntekter - rentemargin Fornyet marginfall –Delvis “villet” for å gi uttelling på vekst –Med fokus på standard, lavrisikoprodukter. Vil fallet fortsette?

9 Side 9Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Banken er pt betydelig overkapitalisert... Gevinst fra salg av 20% eierandel i BNbank har gitt en “kapital-utfordring” –15,7% kjernekapitaldekning pr. 30.06.05 (inkl. res) vs eget mål på 9% –Tilsvarer ca NOK 670m “for mye kapital” Utfordringen ligger i å gi en tilfredstillende avkastning på den ”høye” kapitalen Regelverket begrenser mulighetene til å utbetale overskuddskapital Alternative “løsninger”: –Utbytte: Hele grunnfondsbevisandel (42%) av 2005 overskudd: ca NOK 42 pr grunnfondsbevis eller NOK 152m. –Dele ut utjevningsfond: NOK 18 pr grunnfondsbevis eller NOK 65m –Dersom utbytte/utjevningsfond benyttes 100%, “gjenstår” fortsatt NOK 450m –Maksimalt til gaver (25% av resultat etter utbytte): ca NOK 45m –Kjøpe egne grunnfondsbevis, vekst, oppkjøp

10 Side 10Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Forutsetninger for estimater 2005-07 Ingen vesentlige endringer i bankens virksomhet –Fortsatt lav andel andre inntekter –Gradvis økt rentenivå –Gradvis økning i bedriftsutlån –Gradvis økning i tap, men fortsatt betydelig under ”maks. 0,5%” –Utbytte for 2005 NOK 42

11 Side 11Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Vurdering Fall i rentemargin er en betydelig utfordring Har lav andel andre inntekter –Men, bør kunne kapitalisere ytterligere på kundebasen - salg av spare, forsikringsprodukter Hva vil banken? –Fortsette hovedsakelig som produsent av standard produkter – må redusere kostnader –Sterkere vekst? – Kjøp av volum? –Økt fokus på andre produkter; valutaformidling, sparing etc? –Med dagens inntjening og kapital vil banken de nærmeste år ikke nå eget mål om 13% egenkapitalavkastning Kan kapitalsituasjonen benyttes til økt vekst, bedre resultater?

12 Side 12Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Estimater God EK avkasting sett i forhold til høy kapital –Reduseres kapitaldekning til 9% øker ROE til ca 16%

13 Side 13Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Prising (basert på 2006 inntjening)

14 Side 14Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Nøkkeltall (basert på 2005 estimater) Høy direkte avkastning –Men, 2006 utbytte vil ventelig falle til rundt NOK 15 i 2006 pga utvanningseffekten Lavere “earnings yield” – vil være noe mer sensitiv for renteendringer Spenning/usikkerhet knyttet til disponering av overskuddskapital

15 Side 15Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Konklusjon Fullt priset på P/E og pris/bok Men, attraktiv direkte avkastning –Normal utbytte ca NOK 15-16, gir 6,5% (justert for engangsutbytte 2005) –Antar økt resultat i 2006, men utbytte vil falle pga utvanningseffekt ”Løses” ikke kapitalutfordringen, vil avkastningen ikke møte egne mål Kapitalsituasjonen gir valgmuligheter – et nytt utradisjonelt valg? Høyt priset – attraktivt utbytte - HOLD

16 Side 16Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Fondsfinans anbefalinger Sparebanken Midt-Norge: Akkumuler Spabanken Nord-Norge: Akkumuler Sparebanken Møre: Hold Sparebanken Vest: Hold Sparebanken Øst: Hold Sparebanken Rogaland: Reduser

17 Side 17Fondsfinans Research, 21 November, 2014

18 Side 18Fondsfinans Research, 21 November, 2014 DISCLAIMER / DISCLOSURE OF INTERESTS DISCLAIMER This report is provided for information purposes only. It should not be used or considered as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities. Any opinions expressed are subject to change without prior notice. This report is based on information from various sources believed to be reliable. Although all reasonable care has been taken to ensure that the information herein is not misleading, Fondsfinans ASA makes no representation or warranty expressed or implied as to its accuracy or completeness. Neither Fondsfinans ASA, its partners and employees, nor any other person connected with it, accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss of any kind arising out of the use or reliance on the information in this report. This report is prepared for general circulation and general information. It does not take into account the specific investment objectives and financial situation of any recipient. Investors seeking to buy or sell any securities discussed or recommended in this report, should seek independent financial advice relating thereto. This report may not be distributed, quoted from or reproduced for any purpose without written approval by Fondsfinans ASA. DISCLOSURE OF INTERESTS Fondsfinans ASA is constantly seeking investment-banking mandates, and may at any time perform investment banking or other services or solicit investment banking or other mandates from the company or companies covered in this report. Fondsfinans ASA may from time to time as part of its investment services hold positions in securities covered in this report. Under our internal regulations, our analysts are not permitted to purchase new securities in the companies they cover. Holdings are specified as part of shareholder information in each report.


Laste ned ppt "Fondsfinans Research, 21 November, 2014 Sparebanken Øst Hva gjør de med “pengebingen”?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google