Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figurer til artikkelen Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figurer til artikkelen Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Figurer til artikkelen Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne i Penger og Kreditt 2/2010

2 1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. 2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 1 Bankenes resultater i stresstestene. Prosent. 1991–2013 1)

3 1 Alle banker. Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Spare-banken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. 2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 2 Tap i stresstestene. Prosent av brutto utlån. 1987–2013 1)

4 1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. 2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Inkluderer planlagt kapitaltilførsel. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 3 Bankenes kapitaldekning i stresstestene. Prosent.1991–2013 1)

5 Figur 4 Bankenes tap til foretak og husholdninger i CEBS’ stresstester og i FS 2/10. Prosent av utlån til sektor. Akkumulerte tapsandeler for 2010–11 1) 1 Fremskrivinger Kilder: CEBS og Norges Bank

6 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 5 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for oljeprisen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–2013 1)

7 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 6 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for valutakursen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998– 2013 1)

8 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 7 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for boligprisene. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–2013 1)

9 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 8 Bankenes resultater i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 2003–2013 1)

10 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 9 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent. Årstall. 2003–2013 1)

11 Figur 10 Bankenes kjernekapitaldekning i et stressalternativ med 50% tapsgrad. Prosent. Årstall. 2003–2013 1) 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

12 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 11 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–2013 1)

13 Figur 12 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med 2 prosent årlig fall i verdipapirporteføljen målt til markedsverdi. Prosent. Årstall. 2003–2013 1) 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 13 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med avkastning på verdipapirporteføljen tilsvarende verste observerte år. Prosent. Årstall. 2003–2013 1)

15 1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 14 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–2013 1)

16 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten- landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i figuren. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 15 Alle bankenes resultater etter skatt i stressalternativ. Årstall. 2000–2013 1)

17 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten- landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i figuren. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 16 Alle bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ. Prosent. Årstall. 2000–2013 1)

18 Figur 17 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad 1) 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 Figur 18 Andel boligeiere med renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt 1) 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

20 Figur 19 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad og renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt 1) 1 Fremskrivinger for 2010–2013. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Figurer til artikkelen Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google