Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011

2 www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010

3 www.sor.no Hovedtall Q1 2011 Q1 2010 201020092008 Netto rente- og provisjonsinntekter 159169669623632 Resultat før tap90184596317148 Tap1222122109114 Netto utlån31.24329.56130.99529.21328.340 Innskudd16.61215.98617.32616.97116.066 Ansvarlig kapital3.3063.2563.2703.1422.566 Balanse37.68235.48137.73435.34033.675

4 www.sor.no Kvartalsvis resultatutvikling

5 www.sor.no Nøkkeltall Q1 2011Q1 2010201020092008 Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 15,3 13,9 15,5 13,9 15,5 14,0 15,8 14,1 12.7 11.1 Egenkapitalrentabilitet7,818,815,06,5-0.9 Kostnader i % av forvaltningskapitalen1,221,031,271,361,65 Tap i % av netto utlån0,150,300,390,370.40 Andel utlån til bedriftsmarkedet32,234,933,135,238,3 Innskudd i % av utlån52,753,655,958,156.7 Vekst innskudd - personmarked - bedriftsmarked 3,9 6,3 0,5 1,2 0,4 2,3 2,1 0,8 3,9 5,6 7,0 3,8 2.4 11.6 -8.1 Vekst utlån - personmarked - bedriftsmarked 5,8 9,3 -0,8 3,5 8,0 -3,4 6,1 10,0 -0,8 3,1 9,4 -6,3 9.8 14.5 2.9

6 www.sor.no Netto renteinntekter og rentenetto Mill.kr.%

7 www.sor.no Utlånsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr%

8 www.sor.no Utlånsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr.%

9 www.sor.no Volumfordeling utlån inkl. Sør Boligkreditt pr.31.03.11

10 www.sor.no Næringsfordeling av utlån pr dato

11 www.sor.no Innskuddsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr.%

12 www.sor.no Innskuddsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr. %

13 www.sor.no Volumfordeling innskudd

14 www.sor.no Verdipapirportefølje

15 www.sor.no Tap siste 10 år Hele tusen %

16 www.sor.no

17 Andre inntekter Q1 2011Q1 2010201020092008 Netto gebyrinntekter betalingsformidling 11 4942 Inntekter eiendomsomsetning 1520696769 Andre provisjons og gebyrinntekter 98384244 Sum provisjons og gebyrinntekter 3539156151155 Inntekter fra finansielle instrumenter 6622166-139 Andre driftsinntekter 55192541

18 www.sor.no Driftskostnader Q1 2011 Q1 2010 201020092008 Personalkostnader 5934215249248 Av- og nedskrivninger 78454140 Andre driftskostnader 49 204192237 -Herav IT kostnader 1415596169 -Herav markedsføring 55282729 Sum driftskostnader 11591464482525

19 www.sor.no Kostnader i % av forvaltningskapitalen


Laste ned ppt "Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google