Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sparebanken Sør Q1 2011

2 Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010

3 Hovedtall Q Q Netto rente- og provisjonsinntekter Resultat før tap Tap Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital Balanse

4 Kvartalsvis resultatutvikling

5 Nøkkeltall Q1 2011Q Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 15,3 13,9 15,5 13,9 15,5 14,0 15,8 14, Egenkapitalrentabilitet7,818,815,06,5-0.9 Kostnader i % av forvaltningskapitalen1,221,031,271,361,65 Tap i % av netto utlån0,150,300,390, Andel utlån til bedriftsmarkedet32,234,933,135,238,3 Innskudd i % av utlån52,753,655,958,156.7 Vekst innskudd - personmarked - bedriftsmarked 3,9 6,3 0,5 1,2 0,4 2,3 2,1 0,8 3,9 5,6 7,0 3, Vekst utlån - personmarked - bedriftsmarked 5,8 9,3 -0,8 3,5 8,0 -3,4 6,1 10,0 -0,8 3,1 9,4 -6,

6 Netto renteinntekter og rentenetto Mill.kr.%

7 Utlånsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr%

8 Utlånsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr.%

9 Volumfordeling utlån inkl. Sør Boligkreditt pr

10 Næringsfordeling av utlån pr dato

11 Innskuddsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr.%

12 Innskuddsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr. %

13 Volumfordeling innskudd

14 Verdipapirportefølje

15 Tap siste 10 år Hele tusen %

16

17 Andre inntekter Q1 2011Q Netto gebyrinntekter betalingsformidling Inntekter eiendomsomsetning Andre provisjons og gebyrinntekter Sum provisjons og gebyrinntekter Inntekter fra finansielle instrumenter Andre driftsinntekter

18 Driftskostnader Q Q Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Herav IT kostnader Herav markedsføring Sum driftskostnader

19 Kostnader i % av forvaltningskapitalen


Laste ned ppt "Www.sor.no Sparebanken Sør Q1 2011. www.sor.no Stabil inntjening God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google