Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune
informasjon fra Haugesund kommune

2 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune
Enheter: Udland omsorgssenter Haraldsvang omsorgssenter Vardafjell omsorgssenter Bjørgene omsorgssenter Hjemmebaserte tjenester Boligenheten Tiltaksenheten informasjon fra Haugesund kommune

3 Tilbakeblikk…. Startet i 2004, 30 deltakere
Støtte fra Fylkesmannen i Rogaland Til sammen har ca164 ansatte gjennomført kompetanseprogrammet i tidsrommet Nå starter 63 ansatte i programmet

4 informasjon fra Haugesund kommune
Målsetting Få et lavere sykefravær ved å øke mestringsglede i det daglige arbeid gjennom kompetanseheving. Forebygge og forhindre skade på de ansatte og beboere gjennom økt kunnskap. Lage en intern bedriftsopplæringspakke som er skreddersydd for de ansatte i Haugesund Kommune. Beholde og rekruttere fagpersonell informasjon fra Haugesund kommune

5 Hva inneholder kompetanseprogrammet?
Kompetansehevingen foregår over 2 år. Ca. 5 kursdager pr. år. Totalt ca. 10 kursdager i løpet av 2 år. Veiledning 5 ganger pr halvår. Veiledning i 1,5 timer. Totalt ca. 90 timer med kompetanseheving. informasjon fra Haugesund kommune

6 ….forts. - Hva inneholder kompetanseprogrammet?
Kurs som er reletante til deltakernes daglige arbeidssituasjon Hospitering en dag på en annen avdeling i kommunen / enheten Deltakerne har påvirkning på hvilke kurs som blir planlagt Bruker både interne foredragsholdere og eksterne, på nasjonalt nivå.

7 Hvorfor kompetanseheving?
Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet (Omsorgsplan 2015) Gode fagmiljø rekrutterer og Motvirker høyt sykefravær. Regjeringen ønsker å heve utdanningsnivået, styrke veiledningen og gi rom for større faglig bredde (Kompetanseløftet 2015)

8

9 Samhandlingsreformens konsekvenser
Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. Forebygge framfor bare å reparere  Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen  Flytte tjenester nærmere der folk bor  Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.  Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok  Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

10 Samhandlingsreformens konsekvenser
For oss som er ansatt i kommunen: - Det er her det skjer!

11 Kompetanseheving Kompetansehevingen skal være:
Relevant i forhold til våre arbeidsoppgaver Kunnskapsbasert På rett nivå Får vi det til alltid????? Kunne omsettes i praksis

12 Eksempel: Tannpuss / munnhygiene

13 «- måtte dei i år 2000 søkja visdom framfor kunnskap, kjærleik framfor kløkt, meir ha omsut for andre enn sut for seg og sitt» Alfred Hauge, Fra «Ei bøn for 2000» 1970

14 Veiledning i grupper Reflektere over egen praksis Brukes kunnskapen ?
Refleksjon over handlinger Refleksjon over våre holdninger Hva kan JEG gjøre?

15 Hva inneholder kompetanseprogrammet?
Veiledning Deltakerne får veiledning av eksterne veiledere med veiledningskompetanse Fokus på: Hva lærte jeg på siste kurs? Hva kan jeg ta med meg tilbake i avdelingen jeg jobber ved ? Hvordan kan jeg ”selge” dette til kollegaer? Hvordan håndterer andre avdelinger/kollegaer ny kunnskap? informasjon fra Haugesund kommune

16 Eksempler på innhold i kompetanseprogrammet?
Yrkesetiske retningslinjer, etisk refleksjon Smertelindring, terminal pleie Dokumentasjon Pasient- og brukerrettighetsloven 4A, tvang Demens Pårørenderollen Vi har valgt ut noen hovedemner som vi mener er essensielle i eldreomsorgen. Etikk og etisk refleksjon er tema som vi er innom uansett annet faglig tema. Vi har brukt en kombinasjon av interne forelesere fra kommunen eller distriktet i nærheten og eksterne forelesere som er nasjonalt kjent for sin kompetanse. Vi har solgt kurser til andre, på alle kurs som er arrangert er det deltakere fra nabokommuner. informasjon fra Haugesund kommune

17 Deltakelse i programmet
Fast ansettelse - DU blir satset på av leder! Forventa oppmøte, både på kursene og veiledningen Ved sykdom, kom evt. deler av dagen Ta med kollega, Vær HELE dagen!

18

19 Styringsgruppen for kompetanseprogrammet
Skal ha det overordnede ansvaret Oversikt over økonomi Følge opp mellomledere Medlemmer: Enhetslederne fra hvert omsorgssenter, Hjemmebaserte tjenester, Tiltaksenhet og Boligenhet Personal / organisasjon: Solveig Schiz Bjørgene utviklingssenter: Astrid Håland informasjon fra Haugesund kommune

20 Arbeidsgruppen for kompetanseprogrammet
Skal planlegge og ha det praktiske ansvaret for gjennomføring av kursene Komme med innspill til tema for kursdager Kontakt med veilederne Medlemmer i gruppen: 1 avd.spl. / leder fra hver enhet Liisa Berg, Bjørgene Unni Renden, Haraldsvang Tove Sæverud, Udland Anne Bjørnstad , Vardafjell Camilla W. Alfredsen, Tiltaksenheten Tor Magnar Sjo, Boligenheten Unni Birkeland, kursansvarlig Astrid Håland, fagutviklingskonsulent informasjon fra Haugesund kommune

21 Høstens program Introduksjonsdag 30. august; Bjørgene
PPS og Lindrende behandling 20. nov. HSH

22

23 informasjon fra Haugesund kommune
Avtalen Les igjennom avtalen, informer også om at det er forventet oppmøte ved sykefravær. En viser interesse for å delta ved å møte opp, selv om en må forlate kurset pga. sykdom. Det samme gjelder i veiledning. Som deltaker av kompetanseplanen er det forventet oppmøte på samtlige kurs og veiledning. Ved fravær plikter en å melde dette. informasjon fra Haugesund kommune

24 informasjon fra Haugesund kommune
Veilederne Kristin Bie Mariann H. Aasland Kristine Andresen Olaug Schmidt Aud Lillian Vangsnes Vigdis Eriksen Tina Ådland Astrid Håland informasjon fra Haugesund kommune

25 informasjon fra Haugesund kommune
Veiledningsgruppe I Hege Haugsgjerd Anita Haugsnes Vedøy Guro Falkeid Catrine Bekstrøm Grethe Ellefsen Mirheta Daubtegovic Margrethe Wang Haraldsvang 4. sept. Veileder: Mariann Aasland informasjon fra Haugesund kommune

26 Veiledningsgruppe H Vardafjell 13. sept. Veileder: Kristin Bie
Halina Sadowoska Jannicke Øwre Eide Insug Kang Kristine Sveen Nataliia Danko Ann Helen Rognaldsen Randi Gunderstad Ann Sissel Larsen Vardafjell 13. sept. Veileder: Kristin Bie

27 Veiledningsgruppe G Bjørgene 6. sept. Veileder: Kristine Andresen
Helene Nielsen Maren Kvammen Vibeke Lindanger Aid M. Nilsen Wenche Kvale Reidun Hauge Myrvete Ferati Bjørgene 6. sept. Veileder: Kristine Andresen

28 Veiledningsgruppe F Haraldsvang 5. sept. Veileder: Vigdis Eriksen
Marit K. Storesund Larsen Ellen Hansen Gullborg Pedersen Sally Ann Lie Silje Ersland Torunn Pedersen Karin Yaman Silje Austrheim Haraldsvang 5. sept. Veileder: Vigdis Eriksen

29 Veiledningsgruppe E Udland 6. sept. Kristin Bie Grethe K. Hitsøy
Ingebjørg Pedersen Randi Velde Ingunn Waka Siri B. Aksdal Jorun Lindaas Inger Gabrielsen Udland 6. sept. Kristin Bie

30 Veiledningsgruppe D Stølen 10. sept. 13:30-15:00 Veileder: Tina Ådland
Lisbeth Marie S. Bangor Reidun Erland Ingunn F. Lisseveld Solfrid Sørensen Lill Østbø Solvor Akselsen Anne K Løkling Stølen 10. sept. 13:30-15:00 Veileder: Tina Ådland

31 Veiledningsgruppe C Bjørgene, biblioteket 05.09. 13:30 – 15:00
Bjørg Lodden Åse Amundsen Kærry Pettersen Svanhild Gunnarshaug Grethe Sørdal Magne Eielsen Bjørgene, biblioteket 05.09. 13:30 – 15:00 Veileder: Aud Lillian Vangsnes

32 Veiledningsgruppe B Øyvind Skaldaspillersveg Veileder: Olaug Schmidt
Monica Nordskog Katrine Aanensen Anne Marie E. Hansen Vanja Sandve Liv Anne Wiik Siv Brath Jeanette Skaar Øyvind Skaldaspillersveg Veileder: Olaug Schmidt

33 Veiledningsgruppe A Mårstien 3. september kl. 13:30 – 15:00 Veileder:
Tina V. Baustad Aina H. T Tjøsvoll May Grethe Rasmussen Asbjørn Aga Jan Vidar Askeland Reidun Berg Mårstien 3. september kl. 13:30 – 15:00 Veileder: Astrid Håland


Laste ned ppt "Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google