Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 1 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 1 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 1 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune

2 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 2 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune Enheter: –Udland omsorgssenter –Haraldsvang omsorgssenter –Vardafjell omsorgssenter –Bjørgene omsorgssenter –Hjemmebaserte tjenester –Boligenheten –Tiltaksenheten

3 Tilbakeblikk…. Startet i 2004, –30 deltakere –Støtte fra Fylkesmannen i Rogaland 2004 - 2006 –Til sammen har ca164 ansatte gjennomført kompetanseprogrammet i tidsrommet 2004- 2012 –Nå starter 63 ansatte i programmet 2012- 2014

4 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 4 Målsetting Få et lavere sykefravær ved å øke mestringsglede i det daglige arbeid gjennom kompetanseheving. Forebygge og forhindre skade på de ansatte og beboere gjennom økt kunnskap. Lage en intern bedriftsopplæringspakke som er skreddersydd for de ansatte i Haugesund Kommune. Beholde og rekruttere fagpersonell

5 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 5 Hva inneholder kompetanseprogrammet? Kompetansehevingen foregår over 2 år. Ca. 5 kursdager pr. år. Totalt ca. 10 kursdager i løpet av 2 år. Veiledning 5 ganger pr halvår. Veiledning i 1,5 timer. Totalt ca. 90 timer med kompetanseheving.

6 ….forts. - Hva inneholder kompetanseprogrammet? Kurs som er reletante til deltakernes daglige arbeidssituasjon Hospitering en dag på en annen avdeling i kommunen / enheten Deltakerne har påvirkning på hvilke kurs som blir planlagt Bruker både interne foredragsholdere og eksterne, på nasjonalt nivå.

7 Hvorfor kompetanseheving? Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet (Omsorgsplan 2015) Gode fagmiljø rekrutterer og Motvirker høyt sykefravær. Regjeringen ønsker å heve utdanningsnivået, styrke veiledningen og gi rom for større faglig bredde (Kompetanseløftet 2015)

8

9 Samhandlingsreformens konsekvenser Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. Forebygge framfor bare å reparere Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem. Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

10 Samhandlingsreformens konsekvenser For oss som er ansatt i kommunen: - Det er her det skjer!

11 Kompetanseheving Kompetansehevingen skal være: –Relevant i forhold til våre arbeidsoppgaver –Kunnskapsbasert –På rett nivå Får vi det til alltid????? –Kunne omsettes i praksis

12 Eksempel: Tannpuss / munnhygiene

13 «- måtte dei i år 2000 søkja visdom framfor kunnskap, kjærleik framfor kløkt, meir ha omsut for andre enn sut for seg og sitt» Alfred Hauge, Fra «Ei bøn for 2000» 1970

14 Veiledning i grupper Reflektere over egen praksis Brukes kunnskapen ? Refleksjon over handlinger Refleksjon over våre holdninger Hva kan JEG gjøre?

15 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 15 Hva inneholder kompetanseprogrammet? Veiledning –Deltakerne får veiledning av eksterne veiledere med veiledningskompetanse Fokus på: –Hva lærte jeg på siste kurs? –Hva kan jeg ta med meg tilbake i avdelingen jeg jobber ved ? –Hvordan kan jeg ”selge” dette til kollegaer? –Hvordan håndterer andre avdelinger/kollegaer ny kunnskap?

16 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 16 Eksempler på innhold i kompetanseprogrammet? Yrkesetiske retningslinjer, etisk refleksjon Smertelindring, terminal pleie Dokumentasjon Pasient- og brukerrettighetsloven 4A, tvang Demens Pårørenderollen

17 Deltakelse i programmet Fast ansettelse - DU blir satset på av leder! Forventa oppmøte, både på kursene og veiledningen –Ved sykdom, kom evt. deler av dagen –Ta med kollega, –Vær HELE dagen!

18

19 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 19 Styringsgruppen for kompetanseprogrammet Skal ha det overordnede ansvaret Oversikt over økonomi Følge opp mellomledere Medlemmer: Enhetslederne fra hvert omsorgssenter, Hjemmebaserte tjenester, Tiltaksenhet og Boligenhet Personal / organisasjon: Solveig Schiz Bjørgene utviklingssenter: Astrid Håland

20 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 20 Arbeidsgruppen for kompetanseprogrammet Skal planlegge og ha det praktiske ansvaret for gjennomføring av kursene Komme med innspill til tema for kursdager Kontakt med veilederne Medlemmer i gruppen: 1 avd.spl. / leder fra hver enhet –Liisa Berg, Bjørgene –Unni Renden, Haraldsvang –Tove Sæverud, Udland –Anne Bjørnstad, Vardafjell –Camilla W. Alfredsen, Tiltaksenheten –Tor Magnar Sjo, Boligenheten –Unni Birkeland, kursansvarlig –Astrid Håland, fagutviklingskonsulent

21 Høstens program Introduksjonsdag 30. august; Bjørgene PPS og Lindrende behandling 20. nov. HSH

22

23 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 23 Avtalen

24 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 24 Veilederne Kristin Bie Mariann H. Aasland Kristine Andresen Olaug Schmidt Aud Lillian Vangsnes Vigdis Eriksen Tina Ådland Astrid Håland

25 Veiledningsgruppe I Hege Haugsgjerd Anita Haugsnes Vedøy Guro Falkeid Catrine Bekstrøm Grethe Ellefsen Mirheta Daubtegovic Margrethe Wang Veileder: Mariann Aasland 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 25 Haraldsvang 4. sept.

26 Veiledningsgruppe H Halina Sadowoska Jannicke Øwre Eide Insug Kang Kristine Sveen Nataliia Danko Ann Helen Rognaldsen Randi Gunderstad Ann Sissel Larsen Vardafjell 13. sept. Veileder: Kristin Bie

27 Veiledningsgruppe G Helene Nielsen Maren Kvammen Vibeke Lindanger Aid M. Nilsen Wenche Kvale Reidun Hauge Myrvete Ferati Bjørgene 6. sept. Veileder: Kristine Andresen

28 Veiledningsgruppe F Marit K. Storesund Larsen Ellen Hansen Gullborg Pedersen Sally Ann Lie Silje Ersland Torunn Pedersen Karin Yaman Silje Austrheim Haraldsvang 5. sept. Veileder: Vigdis Eriksen

29 Veiledningsgruppe E Grethe K. Hitsøy Ingebjørg Pedersen Randi Velde Ingunn Waka Siri B. Aksdal Jorun Lindaas Inger Gabrielsen Udland 6. sept. Kristin Bie

30 Veiledningsgruppe D Lisbeth Marie S. Bangor Reidun Erland Ingunn F. Lisseveld Solfrid Sørensen Lill Østbø Solvor Akselsen Anne K Løkling Stølen 10. sept. 13:30-15:00 Veileder: Tina Ådland

31 Veiledningsgruppe C Bjørg Lodden Åse Amundsen Kærry Pettersen Svanhild Gunnarshaug Grethe Sørdal Magne Eielsen Bjørgene, biblioteket 05.09. 13:30 – 15:00 Veileder: Aud Lillian Vangsnes

32 Veiledningsgruppe B Monica Nordskog Katrine Aanensen Anne Marie E. Hansen Vanja Sandve Liv Anne Wiik Siv Brath Jeanette Skaar Øyvind Skaldaspillersveg Veileder: Olaug Schmidt

33 Veiledningsgruppe A Tina V. Baustad Aina H. T Tjøsvoll May Grethe Rasmussen Asbjørn Aga Jan Vidar Askeland Reidun Berg Mårstien 3. september kl. 13:30 – 15:00 Veileder: Astrid Håland


Laste ned ppt "20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune 1 Kompetanseprogrammet i Haugesund kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google