Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbransjen i Vestfold er i endring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbransjen i Vestfold er i endring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attføringsbransjen i Vestfold er i endring
Samarbeid kan gi den enkelte større mulighet for å lykkes i arbeidsmarkedet ?

2 Attføring er god arbeidsmarkedspolitikk
Samfunnsoppdraget om å bidra til at fler kommer i jobb er et offentlig ansvar. Regjeringen har NAV og attføringsbransjen i fokus. Attføringsbransjen i Vestfold har et stort potensiale vedr samordning og felles tenkning.(fylket som ett arbeidsmarked)

3 Regjeringen vil: (november 2013)
"Det skal foretas en full gjennomgang av Nav med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. "Øke satsningen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak" "Stille klarere kvalitets – og resultatkrav til leverandørene av arbeidsmarkedstiltak" "Utrede et system for arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent utenfor arbeidslivet." "Bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet."

4 Nytt fra regjeringshold (september 2014)
Uttalelser fra statsråd R Eriksson: Sammenslåing av tiltak og bruk av anbudskonkurranse. Hensyn til enkeltmennesker krever kvalitet før pris. Hvem som leverer, offentlig eller privat spiller ingen rolle. Vi lykkes ikke på inkluderingsfeltet, vi trenger flere talentutviklere. En bredere drøfting kommer i stortingsmeldingen i høst. Riksrevisjon har påpekt en uoversiktlig tiltaksstruktur med oppstykking og ventetid.

5 Attføring i Vestfold Fylket har i dag 12 tilbydere/leverandører innen attføring. Flere av oss har gjennom lengre tid (også før ny regjering) samarbeidet i enkeltsaker. 13 Nav kontorer med forskjellig tilnærming til bestilling og samhandling med attføringsbedrifter.

6 Attføringsbedrifter i Vestfold ønsker et mer helhetlig og samlet tilbud
Helhetstenkning knyttet til kvalitet i tilrettelegging og gjennomføring av tiltak for den enkelte, uten unødvendig opphold. Bredere og mer skreddersydd tilbud ved felles strategi. Synergi og kostnadseffektivitet ved leveranser. Lokal forankring av tjenester samtidig som hele fylket kan dekkes med alle tiltak.

7 Strategiske allianser er etablert i fylket med stor faglig tyngde

8 Hva innebærer samarbeidet ?
Bred kompetanse som dekker hele prosessen fra avklaring til formell kvalifisering og formidling. Vi benytter 820 tiltaksplasser i dag i de 3 bedriftene ( herav 90 VTA). Tilbud vil dekke hele fylket med lokal forankring, korte avstander i ett arbeidsmarked. Vi vil sikre helhetlig og kvalitetsmessig leveranse med fokus på skreddersøm og kostnadseffektivitet. Vi vil samlet være sterke, tydelige og fremtredende aktører i et fragmentert tilbydermarked

9 Strategi og mål Attføringsbransjen vil endres, iFokus, Jobb Intro og Velle Utvikling ønsker å være i forkant. Økt konkurranseutsetting blir iverksatt i Ledelse og styrer i de 3 bedriftene har ønske om en felles utvikling. Eiere er positive til endringer og samarbeid. Grunnlag skal utvikles fram til sommeren 2015 med utgangspunkt i utredning og analyse av forpliktende samarbeid, og/eller felles selskapsstruktur. Vi ønsker eiere, styrer og Nav velkommen til å diskutere hvorledes vi felles skal få flere ut i jobb i Vestfold. 3 bedrifter er i gang og flere er klare for samarbeid. Andre fylker har gjennomført/er i tilsvarende prosesser.

10 Takk for oppmerksomheten
Gro Merethe Rørvig Hans Jørgen Johnsen Per Harstad


Laste ned ppt "Attføringsbransjen i Vestfold er i endring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google