Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONAL GODKJENNINGSORDNING FOR INN PÅ TUNET – slik kvalitetssikrer vi tjenestene. Steinkjer 1.mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONAL GODKJENNINGSORDNING FOR INN PÅ TUNET – slik kvalitetssikrer vi tjenestene. Steinkjer 1.mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NASJONAL GODKJENNINGSORDNING FOR INN PÅ TUNET – slik kvalitetssikrer vi tjenestene.
Steinkjer 1.mars 2013

2 Nasjonal Inn på tunet -handlingsplan 2007
«Det må utvikles et nasjonalt verktøy for kvalitetssystemer som går på risikovurdering og sikkerhet, og en del som går på tilbudet/tjenestens innhold. Norges Bondelag har fått ansvaret i samarbeid med KS, Innovasjon Norge og Fylkesmannen.»

3 Forprosjektet konkluderte med at et system for Inn på tunet bør bygge på KSL-standarden. Dette for å begrense antallet kvalitetssystemer på gården. Verktøyet ferdig sommeren 2010 – Matmerk tar over driften KSL-standarden.

4 Utviklingen av en felles kvalitetsstandard for Inn på tunet er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, KS, Fylkesmannens landbruksavdeling, Matmerk, Landbrukets HMS-tjeneste, NAV, Landbruks og matdepartementet, Innovasjon Norge, Gjensidige og tilbydere av tjenesten.

5 Hvordan bli en godkjent Inn på tunet gård?
Kravene i standard 1 og standard 11 må være oppfylt Gården må fylle kriteriene i definisjonen av hva Inn på tunet er: «Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.»

6 Forts. hvordan bli en godkjent Inn på tunet gård?
Godkjenningsprosedyren – gårdsbesøk og oppfølging av revisor Godkjenning av Inn på tunet-gård / ev. avvik som må rettes opp

7

8 Standard 1 – veileder og sjekkliste
Egenrevisjon gjøres hver 12 mnd. enten i papirutgave eller digitalt på Matmerks hjemmesider Eier av gården må ha lovpålagt kurs innen HMS-arbeid eller tilsvarende kompetanse

9 Standard 1 inneholder krav om:
Dokumentasjon Revisjon og avvik Sporbarhet Helse, miljø og sikkerhet ( HMS) Miljø Helse og hygiene Med mere…

10

11 Standard 11 – veileder og sjekkliste
Tilbyder kan gå kurset «Inn på tunet –kvalitet og trygghet» gjennom LHMS-tjeneste for å ha hjelp til standard 11. Inneholder; HMS-krav til gården, HMS-krav til aktivitetene og kvalitet i tilbudet.

12 HMS krav til gården: Mål om trivsel, kompetanse og utvikling
Organisering og ansvarsforhold Relevant lovverk Krav til dokumentasjon og opplæring Taushetsplikt Introduksjon og sikkerhetsrutiner Forsikringer Dyrene på gården Smittevern Matservering Forebygging av uønskede hendelser Beredskapsplan og forebygging av uønskede hendelser

13 HMS-krav til aktivitetene:
Kompetanse ifh til aktivitetene Sikkerhet Informasjon Tilrettelegging Beredskap

14 Kvalitet i tilbudet: Etikk og holdninger Integrering
Økonomi og ressurser Forutsigbarhet og stabilitet Kvalitetsforbedring og utvikling

15

16 Standardavtaler 11-Inn på tunet
Inneholder avtaleforslag mellom kjøper og tilbyder: Generell avtale Spesiell avtale Veiledning God kontrakt er viktig! Trygghet for bruker, kjøper og tilbyder.

17 Gårdsrevisjon

18 Forts. gårdsrevisjon; 4. Matmerk velger ut KSL-revisor til å gjennomføre godkjenningsrevisjonen. 5. Revisoren gjennomfører IPT-revisjon etter vanlig revisjonsprosedyre. Denne revisjonen resulterer i en revisjonsrapport som sendes tilbyder og som behandles av Matmerk. 6. Er revisjonsrapporten ”blank” (d.v.s. ingen avvik), godkjenner Matmerk tilbyderen som ”IPT-bonde”. Dermed er godkjenningen gjennomført og bonden kan bruke IPT-logoen og selge/markedsføres sine tjenester som IPT-tjenester. Hvis det derimot oppdages avvik kan gården ikke godkjennes og prosedyren fortsetter: 7. Tilbyderen får beskjed om hvilke mangler som er funnet og som må rettes opp før han/hun kan godkjennes. Hvis tilbyderen mener at dette er for komplisert/kostbart, stopper prosedyren her og tilbyderen godkjennes ikke. Hvis tilbyderen ønsker å rette opp manglene, blir en enig om hvor lang tid dette vil ta og når en ny godkjenningsrevisjon kan gjennomføres. 8. Matmerk plukker ut revisor for ny godkjenningsrevisjon (som regel samme som ved første revisjon). Prosedyren fortsetter så med punkt 4.

19 Egenrevisjon

20 Godkjenningsordning For å bli godkjent som tilbyder av Inn på tunet-tjenester må man oppfylle definisjonen av Inn på tunet, gjennomføre kvalitetssikring av egen virksomhet og bestå en godkjenningsrevisjon.

21 TAKK FOR MEG! 


Laste ned ppt "NASJONAL GODKJENNINGSORDNING FOR INN PÅ TUNET – slik kvalitetssikrer vi tjenestene. Steinkjer 1.mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google