Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren UHR-seminar 9.11.08 Sissel Østberg Rektor HiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren UHR-seminar 9.11.08 Sissel Østberg Rektor HiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren UHR-seminar 9.11.08 Sissel Østberg Rektor HiO

2 Profesjonsutdanninger i høgskolene l De korte profesjonsutdanningene l 3-årige + 4-årig allmennlærerutdanning l Behovet for profesjonsutøvere i offentlig sektor – i lokalsamfunnet l Behovet for arbeidskraft i lokalt næringsliv

3 Lokalsamfunn/regional profil l Profesjonsutdanningene har tradisjonelt hatt en lokal forankring l En mulighet for å ta høyere utdanning i distriktene l Hvor mye er politisk retorikk? l Hvor mye er reell utdanningspolitikk? l Hvor forskjellige er egentlig utdanningenes innhold?

4 Akademisering l Kompetanseheving av personalet l Forskningsbasert undervisning l NOKUTs krav om min.20% førstekompetanse i bachelorstudiene l Sterkere vektlegging av FoU

5 Utdanning ift forskning l Er profesjonsutdanningene blitt bedre? l Er FoU en vei bort fra praksisnærhet? l På hvilken måte kan FoU styrke profesjonsutdanningene? l Fra individuelle karrierer til nettverksbygging og institusjonsutvikling

6 Masterstudier l Er det behov for masterstudier innen alle profesjonsutdanningene? l Hvilken type masterstudier er det behov for? l Bredde eller spissing? l Samarbeid universitet –høgskole?

7 Hvem etterspør masterstudier? l Studentene? l De tilsatte? l Næringslivet? l Offentlig sektor? l Hvilken kompetanse gir masterstudiet i tillegg til bachelorstudiet?

8 Framtidas krav/utfordringer l Profesjonskvalifisering i et tettere samarbeid med næringsliv og off.sektor l Forskningsbasert utdanning l IKT-kompetanse l Flerkulturell kompetanse l Internasjonalisering


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren UHR-seminar 9.11.08 Sissel Østberg Rektor HiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google