Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningssektoren 2015 Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningssektoren 2015 Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningssektoren 2015 Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring

2 Vi jobber med fremtiden……. Utdanning til å leve av – Hvor god skole skaper vi? – Hva trenger elevene? – Hva trenger samfunnet? – Hvor godt følger vi rammeplan for barnehager og læreplanen for Kunnskapsløftet? Når starter læring? – Et utvidet syn på læring – Grunnleggende ferdigheter Å realisere potensialet sitt

3 Andel på trygde- og stønadsordninger (årskull ferdig med grunnskole i 1999, 24 år i 2007) Fullført VGOIkke fullført VGO Uføretrygd0,1%3,0% Sosialhjelp0,4%6,2% Attføring1,0%4,6% Rehabilitering0,5%2,5% Dagpenger0,7%2,4% Individuell støtte0,1%0,8% Sum2,8%19,5% Thomas Nordahl 2013

4 Dette er utfordringer…….. Læringsresultater Fraværet øker Frafall i VGO Spesialundervisning – Barnehager – Skoler Tilrettelegging for et bedre skole-hjem samarbeid Å utnytte tiden godt. 80/20 Rekruttering av lærere og førskolelærere Barn som får barnehage- og skoletilbud i andre kommuner Når vi klarer å mobilisere folk for å arrangere KORK, hopprenn i verdensklasse og over 400 deltakere til MOVING, så kan vi klare å mobilisere for å gi barn og unge i bygda vår en solid utdanning også!

5 Dette får vi til….. Godt læringsmiljø Felles pedagogisk plattform for barnehagene Tydelig klasseledelse Læringsstrategier. Bedre tilpasset opplæring Elevene lærer gode muntlige ferdigheter Spesialavdelingene Samarbeid og deling i personalet God standard på byggene våre Gode uteområder Mange fornøyde foreldre Gode rutiner for overganger God rådgivning Samarbeid med bedrifter, Ja- bedrift ordningen

6 Overordnede betingelser for en god skole (Dufour & Marzano 2011) Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til forutsetningene. Om vi skal hjelpe og støtte alle elever i læringsarbeidet er det nødvendig at alle samarbeider og yter en felles innsats. Det må etableres en resultatorientert kultur for å ha kunnskap om elevene har et tilfredsstillende utbytte av den pedagogiske praksis. Hensikten skal alltid være å forbedre praksis.

7 Hva er viktig 2015? Kollektivt orienterte barnehager og skoler – Å dele og lære av hverandre – Å samarbeide om utfordringer. Bruke LP modellen Barna må lære å lære. – Læringsstrategier og læreprosesser – Barnehage har mer fokus på barnas læringsprosess Å følge læreplanen og gi elevene vurdering som de kan lære av Vi har de elevene vi har, og vi har de barnehagebarna vi har Å være opptatt av resultatene våre Å samarbeide tett med foreldrene Å formidle gode verdier – Her er det nøye! – Det du snakker mye om blir det mer av! God økonomistyring.


Laste ned ppt "Undervisningssektoren 2015 Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google