Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningssektoren 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningssektoren 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningssektoren 2015
Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring

2 Vi jobber med fremtiden…….
Utdanning til å leve av Hvor god skole skaper vi? Hva trenger elevene? Hva trenger samfunnet? Hvor godt følger vi rammeplan for barnehager og læreplanen for Kunnskapsløftet? Når starter læring? Et utvidet syn på læring Grunnleggende ferdigheter Å realisere potensialet sitt

3 Andel på trygde- og stønadsordninger (årskull ferdig med grunnskole i 1999, 24 år i 2007)
Fullført VGO Ikke fullført VGO Uføretrygd 0,1% 3,0% Sosialhjelp 0,4% 6,2% Attføring 1,0% 4,6% Rehabilitering 0,5% 2,5% Dagpenger 0,7% 2,4% Individuell støtte 0,8% Sum 2,8% 19,5% Thomas Nordahl 2013

4 Dette er utfordringer……..
Når vi klarer å mobilisere folk for å arrangere KORK, hopprenn i verdensklasse og over 400 deltakere til MOVING, så kan vi klare å mobilisere for å gi barn og unge i bygda vår en solid utdanning også! Læringsresultater Fraværet øker Frafall i VGO Spesialundervisning Barnehager Skoler Tilrettelegging for et bedre skole-hjem samarbeid Å utnytte tiden godt. 80/20 Rekruttering av lærere og førskolelærere Barn som får barnehage- og skoletilbud i andre kommuner

5 Dette får vi til….. Godt læringsmiljø
Felles pedagogisk plattform for barnehagene Tydelig klasseledelse Læringsstrategier. Bedre tilpasset opplæring Elevene lærer gode muntlige ferdigheter Spesialavdelingene Samarbeid og deling i personalet God standard på byggene våre Gode uteområder Mange fornøyde foreldre Gode rutiner for overganger God rådgivning Samarbeid med bedrifter, Ja- bedrift ordningen

6 Overordnede betingelser for en god skole (Dufour & Marzano 2011)
Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til forutsetningene. Om vi skal hjelpe og støtte alle elever i læringsarbeidet er det nødvendig at alle samarbeider og yter en felles innsats. Det må etableres en resultatorientert kultur for å ha kunnskap om elevene har et tilfredsstillende utbytte av den pedagogiske praksis. Hensikten skal alltid være å forbedre praksis. Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til forutsetningene. Om vi skal hjelpe og støtte alle elever i læringsarbeidet er det nødvendig at alle ansatte samarbeider og yter en felles innsats. Det må etableres en resultatorientert kultur for å ha kunnskap om elevene har et tilfredsstillende utbytte av den pedagogiske praksis. Hensikten skal alltid være å forbedre praksis. I sum betyr dette at skoleutvikling er utvikling av de menneskene som arbeider i skolen.

7 Hva er viktig 2015? Kollektivt orienterte barnehager og skoler
Å dele og lære av hverandre Å samarbeide om utfordringer. Bruke LP modellen Barna må lære å lære. Læringsstrategier og læreprosesser Barnehage har mer fokus på barnas læringsprosess Å følge læreplanen og gi elevene vurdering som de kan lære av Vi har de elevene vi har, og vi har de barnehagebarna vi har Å være opptatt av resultatene våre Å samarbeide tett med foreldrene Å formidle gode verdier Her er det nøye! Det du snakker mye om blir det mer av! God økonomistyring.


Laste ned ppt "Undervisningssektoren 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google