Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Musikk, kultur og samfunn - i klasserommet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Musikk, kultur og samfunn - i klasserommet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Musikk, kultur og samfunn - i klasserommet
av Hazel Davies, ved Asker videregående skole

2 “De la musique avant toute chose!” (Paul Verlaine, “L’Art poétique)
Kunnskapsløftet Hvorfor bruker musikk? Å bearbeide en sangtekst Musikk og digitale ferdigheter Andre typer aktiviteter

3 Kunnskapsløftet “Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle ­forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid. “ (Læreplan i fremmedspråk)

4 Hvorfor bruke musikk? Praktisk tilnærming Kulturell innsikt
Språklæringen må oppleves som relevant for eleven - sosialt, kulturelt eller emosjonelt Kulturell innsikt En viktig del av elevenes tilværelse Engasjerende Motiverende Lett å huske

5 Bingo Musical Mål: Å bli kjent med medelever Metode:
Elevene får ett ark hver Elevene sirkulerer og stiller spørsmål til hverandre Rutene krysses av ved positive svar Når en elev har fått en linje, roper han/hun “Bingo!” / “Une ligne!” Elevene signerer i rutene - maks 3 ganger på ett ark Man kan fortsette med flere linjer eller “fult hus”

6 Å bearbeide en tekst Mål: å øke elevenes forståelse av en sangtekst
Forslag til metoder: Cloze test med varianter (Flervalgs)spørsmål Vrai / faux Ord på tavla (lek) Sett linjer / vers i riktig rekkefølge Kryss av ord du hører

7 Å bearbeide en tekst Valg av metode bestemmes av:
vanskelighetsgraden til sangteksten elevenes evne til å utrykke seg hvor nært man vil jobbe med teksten hva man vil sette fokus på (gloser / fortelling / grammatikk / musikk, etc.)

8 Quel désordre! Mål: Å utvikle gode lytteferdigheter Metode:
Elevene jobber i par De får utdelt en sang, klippet opp i linjer Sangen spilles Elevene setter linjene i riktig rekkefølge (Sangen må kanskje spilles flere ganger.) Eksempel brukt: Les vieux- Jacques Brel

9 Vrai ou faux? Mål: Å bearbeide en sangtekst Metode:
Elevene hører på en sang De leser påstander om sangen De krysser av for vrai eller faux Påstandene kan være på norsk eller fransk, avhengig av vanskelighetsgraden til teksten Eksempel brukt: Femme de couleur - Shy’m

10 Cloze test Fordeler: Den fanger elevenes oppmerksomhet
Oppgaven er konkret Selv de flinkeste kan få utfordringer Det er lett å justere oppgaven til andre klasser Elevene har en grunn til å høre på sangen, selv om “den er ikke min type musikk” Eksempel brukt: Adieu - Patrick Bruel

11 Qu’est-ce qui manque? (Variasjon på en cloze test)
Mål: Å bearbeide en tekst Å øke elevenes språkbevissthet Metode: Elevene får en sangtekst hvor noen ord mangler Elevene skriver forslag til ord som kunne passe inn De sammenligner forslagene sine og begrunner sine valg Musikken spilles og elevene retter selv Eksempel brukt: L’amitié - Françoise Hardy

12 Flervalgsspørsmål Mål: Å gi en inngangsport til en sangtekst Metode:
Elevene hører på en sang, og følger med på teksten De får en rekke påstander om innholdet av teksten Elevene velger de mest eksakte påstander Sangen spilles på nytt og elevene retter selv Man jobber videre med sangen Påstandene kan være på norsk eller fransk Eksempel brukt: Lettre du front - Kenza Farah

13 C’est quel mot? Mål: Å utvikle gode lytteevner
Å øke aktivitetsnivået i klassen Metode: Elevene hører på en sang (N.B. Viktig med tydelig tekstuttale!) Hver elev har fått ett ord som er brukt i teksten Elevene reiser seg hver gang de hører “sitt” ord Variant: Enkelte ord fra teksten skrives på tavla To elever konkurrerer med å peke på ordet først Eksempel brukt: Sensualité - Axelle Red

14 Utiliser un clip Mål: Å stimulere til muntlig eller skriftlig produksjon Metode: Klassen blir vist et videoklipp, uten lyd Elevene gir en respons på det de har sett - skriftlig eller muntlig, setninger eller stikkord Videoklippet vises på nytt, nå med lyd Teksten bearbeides Eksempel brukt: Clic clic - Mc Solaar

15 En kreativ respons Mål: å gi elevene forskjellige måter å vise at de har forstått Gi flere kreative responsalternativer Eksempler: dikt, rap, sang, tegning, diagram, radioprogram, lage et brettspill fører til økt motivasjon og engasjement

16 Moitié/moitié Mål: Å beskrive bilder og musikk Metode:
Elevene jobber i par En fra hvert par ser på en videosnurt, den andre hører bare på musikken Den “hørende” eleven beskriver lyden Videoen vises på nytt Den “seende” eleven beskriver bildene Begge ser på videoen sammen.

17 Musikk og digitale verktøy
Hente informasjon Lage powerpoint presentasjoner - “La musique pour moi..” Fonetikk Cloze test

18 Multikultura Mål: å fordype seg i fransk kultur og å utvikle leseferdigheter; å ta i bruk digitale verktøy Bruk av data og Internett utvider klasserommet En prisbelønnet website fra Universitetet i Cambridge for bruk i spansk-, fransk- og tyskopplæring

19 Nyttige adresser http://forum.momes.net http://momes.net

20 Kilder Litteratur: Music and Song, Tim Murphey,Oxford University Press (2002) Veiledningsheftet til Génération 6 française, CAVILAM (2007) Takk til elever og lærere på Asker videregående skole for gode råd og inspirasjon

21 Musikk fra foredraget Brel, Jacques : Les vieux Bruel, Patrick: Adieu
Bruni, Carla: Quelqu’un m’a dit Farah, Kenza: Lettre du front Hardy, Françoise: L’amitié Shy’m: Femme de couleur Solaar, Mc: Clic clic


Laste ned ppt "Musikk, kultur og samfunn - i klasserommet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google