Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringsdeling Guri Espedalen Sauherad ungdomsskole Bruk av Jobpics som verktøy i veiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringsdeling Guri Espedalen Sauherad ungdomsskole Bruk av Jobpics som verktøy i veiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringsdeling Guri Espedalen Sauherad ungdomsskole Bruk av Jobpics som verktøy i veiledning

2 Hva er Jobpics?  Billedbasert interesseverktøy basert på RIASEC systemet  Ingen test – visuelt stimulerende verktøy  Stimulerer elever i ungdomsskole til samtale om valg av videre utdanning  Utarbeidet av Arne Svendsrud

3 Kjenn deg selv – og kjenn mulighetene dine!

4 Jobpics består av  183 billedkort  Prosesskort: Ikke interessert, litt interessert, interessert  De 6 interessekategoriene - Praktisk - Teoretisk - Kunstnerisk - Sosial - Foretaksom - systematisk BILLEDSPØRSMÅL Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? Hva forestiller du deg at en med dette yrket gjør på jobb? Hvor spennende på en skala fra 1-10? Kjenner du noen som har dette yrket? Hva virker spesielt interessant? BILLEDSPØRSMÅL Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? Hva forestiller du deg at en med dette yrket gjør på jobb? Hvor spennende på en skala fra 1-10? Kjenner du noen som har dette yrket? Hva virker spesielt interessant? •Aktivitetsspørsmål - liker du spørsmål om ulike aktiviteter innenfor interessekategorien/yrket •Kompetanse/ferdighetsspørsmål – faktiske ferdigheter man må ha i gjeldene yrke •Tittelspørsmål – du spør direkte om yrkestittel •Aktivitetsspørsmål - liker du spørsmål om ulike aktiviteter innenfor interessekategorien/yrket •Kompetanse/ferdighetsspørsmål – faktiske ferdigheter man må ha i gjeldene yrke •Tittelspørsmål – du spør direkte om yrkestittel •Eksempelspørsmål •Du har fortalt at…. Hva legger du i det?, hva mener du med? •Har du eksempler? Fortell mer. •På hvilken måte har dette vist seg opp igjennom livet ditt? •Kan du huske første gangen du ble klar over at…. •Er dette viktig å ta med videre? •På hvilken måte har du brukt dette? Oppsummeringsspørsmål; forstår jeg deg riktig når…, evt. be veisøker oppsummere selv

5 Brukt til ulike typer veiledning  Individuell veiledning  Gruppeveiledning  Klasseromsundervisning

6 Individuell veiledning  Sortere kort  Systematisere kort  Spørsmål/samtale om spesielt utvalgte kort  Informasjon om studievalg/kompetanse man må ha i valgte yrke – yrkeslista, nettsider  Skrive liste over aktuelle yrker  Kopi av lista med heim

7 Klasseromsveiledning valg av yrke til fordypning  Dele klasserommet inn etter de 6 interessekategoriene  repetisjon av RIASEC-systemet  Invitere til selskap! - Hva er de som står på din kategori flinke til? - Hvilke styrker har dere? - Hva kjennetegner interessene deres?  Gjennomførte det samme på interesseområde 2.

8  Hver enkelt velger seg ut et kort  To og to stiller hverandre spørsmålene:  Hva liker du ved innholdet i bildet?  Hva er det ved det bildet du ble interessert i?  Kjenner du noen som jobber med dette?  Tilleggsspørsmål:  Hvilke ferdigheter må man ha i dette yrket?  Jeg kan passe/passer ikke til dette yrket!  Forklar hvorfor!

9 Gruppeveiledning  Hver enkelt presenterer bildene de har valgt ut for de andre i gruppa  Vi stiller spørsmål til hver enkelt  Hver enkelt velger seg ut et kort som de ønsker at vi skal samtale mer om  Veileder skriver opp valgte yrke og RIASEC-kode på en flippover  Spørsmål og samtale i fellesskap - noterer  Alle bidrar i samtalen  Eleven får med seg sitt ark heim

10 Hvem egner Jobpics seg for?  Alle som trenger visuell stimulering i valgprosessen - Minoritetsspråklige - Lese -skrivesvake elever - Muntlig svake elever - ADHD elever

11 Hvorfor ta i bruk dette verktøyet?  Elevene gir gode tilbakemeldinger  Veisøker er aktiv og kommer i fokus  Samtale om bilder– noe å samtale om  Konkretiserer og kategoriserer  Får presentert mange yrkestitler – utvider perspektivet  Bildene gir veisøker et språk  Utforskende tilnærmingsmåte  Lett å ta i bruk!


Laste ned ppt "Erfaringsdeling Guri Espedalen Sauherad ungdomsskole Bruk av Jobpics som verktøy i veiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google