Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy utrustet med ERTMS Jernbaneverkets erfaringer med godkjenningsprosessen SJT morgenmøte om ERTMS Oslo 11. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy utrustet med ERTMS Jernbaneverkets erfaringer med godkjenningsprosessen SJT morgenmøte om ERTMS Oslo 11. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy utrustet med ERTMS Jernbaneverkets erfaringer med godkjenningsprosessen SJT morgenmøte om ERTMS Oslo 11. september 2014 v/ Tor Egil Sæve 1

2 ERTMS ombordutstyr Agenda Ombordutstyr prosjektene –Specific Transmission Module (STM) –ERTMS On-board System (EOS) –Ombordutstyr til Erfaringsstrekningen (ERTMS pilotprosjekt Østfoldbanen østre linje) 2

3 ERTMS ombordutstyr 3 ETCS FRS/GRS UtvecklingValidering Godkänd ETCS/EOS JVS/AO FRS UtvecklingValidering Godkänd STM JVS/AO EOS SRS Notifierad EOS STM Fungerande ETCS/STM ombordsystem

4 STM og EOS prosjektene STM Samarbeidsavtale –Samarbeidet med Banverket/ Trafikverket og Ratahallintokeskus startet i 2001 –samarbeidsavtale signert 2004. Rammeavtale inngått med Ansaldo Signal System AB i 2004 –Leveranse av spesifikasjons- og utviklingsarbeidet –Vilkår for serieleveranser og forvaltning av STM. SJT godkjenning i 2013 –STM1N fra Ansaldo STS som samtrafikkomponent. 4

5 STM og EOS prosjektene EOS Samarbeidsavtale – Avtale mellom Jernbaneverket (JBV) og Banverket (BV) i 2007 Rammeavtale inngått med Bombardier Transportation Sweden AB i 2008 – Utvikling og avrops muligheter (serieinstallasjoner) – AOS_BV Release EOS3 – Baseline 2.3.0d utstyr EOS 1, V2.0 STM 1.3 EOS 1, V2.1 STM 1.4 EOS 3, V3.0 STM 2.0 EOS 3, V3.1 STM 2.0

6 ERTMS Erfaringsstrekningen Teststrekning

7 Erfaringsstrekningen Kjøretøyene

8 Erfaringsstrekningen Status ombordutstyr Robel 54.17 (1 stk.) –Innehar tillatelse til bruk på klasse B-utrustet strekninger på det nasjonale jernbanenettet –Testtillatelse på ERTMS Teststrekningen til 31.12.2014. –Sertifiserings- og godkjenningsprosessen knyttet til klasse A-utrustet infrastruktur pågår. Togsett 69.02 (1 stk.) –Tillatelse til transport og testkjøring på klasse B- utrustet strekninger det nasjonale jernbanenettet og på ERTMS Teststrekningen til 31.12.2014. LM7 (2 stk.) –Fabrikkmontert ERTMS ombordutstyr –Første ERTMS maskin ankommet Norge i uke 37. –Tillatelse til transport og testkjøring på klasse B- utrustet strekninger det nasjonale jernbanenettet og på ERTMS Teststrekningen til 1.4.2015. T75 (9 stk. Flirt) –Første togsett tas ut av trafikk medio september 2014 for start installasjon av ERTMS ombordutstyr.

9 Acceptance Process Supplier NoBo ISA Bombardier SJT Train Operating Company JBV Reviews and Accepts GoIC ETCS OB GP ISA Report GoIC ETCS OB GP Safety Case GoIC ETCS OB GP CoC Safety Information Recorder DoC GoIC ETCS OB GP DoC EOS OB GA Safety Case EOS OB GA ISA Report Operational Safety Case EOS OB Assy DoV EOS OB Assy SoC CoV traintype EOS OB Assy ISV non-traintype EOS OB SA ISA Report EOS OB SA Safety Case Commission Permission to Use 1234 5 6 7 89 111316 14 10 15 12 External STM DoC CoC = Certificate of Conformity DoC = Declaration of Conformity DoV = Declaration of Verification GA = Generic Application GoIC = Group of Interoperability Constituents GP = Generic Product ISV = Intermediate Statement of Verification OB = Onboard SA = Specific Application SoC = Statement of Conformity CoV = Certificate of Verification DeC = Design Examination Certificate STM National Requirements STM Compliance Report STM Recommendation for Approval STM CoC DeC STM DoC STM ISA Report STM Safety Case STM Approval Verification STM GP SA GA JBV Premiss v. 20140201/TES

10 Eksempel LM7; Sikkerhetsaktiviteter i JBVs ombordutstyrprosjekt Intern sikkerhetsplan for installasjon av EOS3 v3.1 på Kjøretøyet (Søker) – Hensikten med sikkerhetsplanen er å beskrive sikkerhetsstyring i arbeidet med installasjon av EOS3 v3.1 på Kjøretøyet. Arbeidet som omhandles i en slik plan kan eksempelvis være: Beskrivelse av installasjon av EOS3 på Kjøretøyet. Hvordan vi planlegger å teste ombordsystemet Hvordan vi tenker å dokumentere sikker gjennomføring av testing Hvordan vi tenker å dokumentere sikker integrering av EOS3 i kjøretøyet og sikker integrering av kjøretøyet med EOS3 mot infrastruktur. Signifikansvurdering av endringen i henhold til felles metode for risikovurdering (CSM RA) av installasjonen. (Søker)  Melding om endring av kjøretøy (ref kjøretøysforskriften §13) (Søker) Testplan for testing av installasjonen, hva som er utført i Østerrike og hva som skal utføres i Norge. (Søker) Risikoanalyse av testplan for tester som skal utføres i Norge (Søker)  Søknad om transport– og testkjøring (ref kjøretøysforskriften §12) (Søker) 10

11 Eksempel LM7; Sikkerhetsaktiviteter i JBVs ombordutstyrprosjekt Risikoanalyse av sikker integrering av EOS3 i Kjøretøyet og sikkerintegrering av Kjøretøyet med EOS3 mot infrastrukturen (Søker). Farelogg for Kjøretøyet med EOS3 (Søker) Installasjonstester (Leverandør) Sikkerhetsbevis for EOS3-installasjon i Kjøretøyet (Leverandør) ISA-rapport for EOS3-installasjon i Kjøretøyet (ISA) Sikkerhetsvurderingsrapport fra asesserende enhet iht. CSM-RA (Søker, uavhengig enhet). Sikkerhetsrapport for EOS3-installasjon i Kjøretøyet (Søker)  Søknad om tillatelse til å ta i bruk på klasse B-utrustet infrastruktur (ref kjøretøysforskriften §14-17) (Søker) Sertifisering fra Teknisk kontrollorgan (NoBo) av EOS3-installasjon i Kjøretøyet (NoBo) CE-konformitetsdeklarasjon  Søknad om tillatelse til å ta i bruk på klasse A-utrustet infrastruktur (Søker) 11

12 Relativt nytt regime, vi lærer mens vi «går». –Vi får bedre og bedre oversikt hvordan ting skal dokumenteres. Etter hvert som godkjenningsprosessen blir mer «standardisert» vil kommende prosjekter i større grad kjenne til hvilke aktører og dokumentasjon som skal involveres og produseres. –Godkjenningsprosessen på ERTMS utstyret i rammeavtalen på klasse-B utrustet infrastruktur er gjennomført med JBVs Robel og er relativt forutsigbar for etterfølgende Kjøretøy. –Prosessen knyttet til godkjenning av Robel på klasse-A utrustet infrastruktur begynner å falle på plass, men er p.t ikke gjennomført. Bra samarbeid med SJT –Tidlig involvering. –Etabler tett dialog. –Tilsynet veileder om regelverket og forståelsen av dette. Å komme i gang tidsnok med godkjenningsprosessen er viktig 12 Ise stasjon Noen erfaringer/ refleksjoner

13 13 Takk for oppmerksomheten! Rakkestad Ise


Laste ned ppt "Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy utrustet med ERTMS Jernbaneverkets erfaringer med godkjenningsprosessen SJT morgenmøte om ERTMS Oslo 11. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google