Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1  05.07.2014 Nye trafikkregler i Norge Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1  05.07.2014 Nye trafikkregler i Norge Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1  05.07.2014 Nye trafikkregler i Norge Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften) v/Erik Syvertsen og Mette Mjelstad Statens jernbanetilsyn

2 Side 2  05.07.2014 Overskrift i Aftonbladet Tog støtte sammen – Signalet stod på feil side av sporet - Kunne dette ha hendt i virkeligheten? - Hvorfor har vi ulike trafikkregler? - Gjør det jernbanen mer utrygg? - Finnes det rom for harmonisering? - Kan vi lære av hverandre?

3 Side 3  05.07.2014 Disposisjon 1.Innledning og historikk 2.Målsettinger med den nye forskriften 3.Struktur og innhold i forskriften 4.Bestemmelser som overlates til jernbanevirksomhetene 5.Bestemmelser fra TSI OPE (TSD Drift och trafikledning) 6.Videre arbeid

4 Side 4  05.07.2014 1. Innledning/Historikk •1996: Statens jernbanetilsyn opprettes, Jernbaneverket ansvar for trafikkreglene •4. januar 2000: Åsta- ulykken, 19 drepte •4. desember 2001: Trafikkreglene blir forskrift •2004 og 2007: Høring (remiss) av nye trafikkregler •29. februar 2008: Ny togframføringsforskrift vedtatt •13. desember 2009: Ny togframføringsforskrift trer i kraft

5 Side 5  05.07.2014 2. Målsetting med den nye forskriften Etablere et mer overordnet regelverk Klarere rollefordeling og fordeling av oppgaver Bedre brukervennlighet Forbedring av sikkerheten Implementering av deler av TSI OPE (TSD Drift och trafikledning)

6 Side 6  05.07.2014 Side 6 • 05.07.2014 3. Struktur på forskriften 1Innledende bestemmelser 2Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon 3Skifting 4Klargjøring av tog 5Trafikkstyring – togledelse og togekspedisjon 6Kjøring av tog 7Uregelmessigheter og feil 8Arbeid i spor 9Signaler 10Avsluttende bestemmelser

7 Side 7  05.07.2014 3. Innhold: Eksempler på nye regler § 3-7: ”Ved skifting på stasjon skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn i togveien for et tog”  I tidligere regelverk var det detaljerte krav til avstander, bruk av flagg osv. Dette er overlatt til infrastrukturforvalter å regulere nå. § 4-4: ”Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser som ivaretar krav til opplysninger om tog som infrastrukturforvalter krever for å kunne kjøre toget”  I tidligere regelverk var det krav til hvilke opplysninger jernbaneforetaket skulle melde til infrastrukturforvalter.

8 Side 8  05.07.2014 3. Innhold: Eksempel på forenklede regler § 7-14: Tillatelse forbi indre hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal kan gis i dvergsignal som viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt»  I tidligere regelverk hadde vi to ulike regler ved kjøring ut fra stasjon og en regel for kjøring inn på stasjon. Tre regler har dermed blitt til en. 123


Laste ned ppt "Side 1  05.07.2014 Nye trafikkregler i Norge Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google