Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enklere regler – bedre anskaffelser NFOA 10. september 2014 Gunnar Wedde Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enklere regler – bedre anskaffelser NFOA 10. september 2014 Gunnar Wedde Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enklere regler – bedre anskaffelser NFOA 10. september 2014 Gunnar Wedde Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp

2 Forenklingsutvalget Hovedbudskapet…. 2

3 Prosesskostnader – Kartlegging i Europa (PWC) Kostnad per konkurranseprosess er kr 425 000 i Norge

4 Figur: Relativ fordeling – totalt antall og total verdi av kontrakter per verdikategori i gjennomsnitt per år for perioden 2009-2012 Oslo kommune 2013Antall% Nasjonal19457 EØS14443

5 Prosedyrer Forhandlinger skal alltid være tillatt Skillet anbudskonkurranse/konkurranse med forhandlinger fjernes Positivt at prosedyren skiller seg tydelig fra del 3 Støtter forenkling av prosedyrebestemmelsene Helse og sosialtjenester Brukervalg Taushetsplikt 5

6 Formålsbestemmelsen Flertallet ønsker å endre formålsbestemmelsen Tar bort regler som fremmer ikke-anskaffelsesfaglige hensyn (f.eks. lærlingklausul, lønns- og arbeidstid, barnearbeid, HMS, m.m.) Mange bygg/anlegg og håndverkeravtaler under eøs- terskel Arbeidslivskriminalitet er et samfunnsproblem Særlig høy risiko ved mindre byggeplasser Ikke anskaffelsesfaglige hensyn bør beholdes i regelverket 6

7 Terskelverdier Flertallet vil videreføre dagens terskelverdi på 500’ NHOs representant ønsker «minidoffin»/kunngjøringsplikt over 100` Hva vil transaksjonskostnadene være ved revidert regelverk? Mangelfullt utredet Mye taler for å justere terskelverdien til 600’ 7

8 Hva er ikke omtalt… Regelverket bærer fremdeles preg av å være tilpasset «papiralderen» For lite fokus på digitale muligheter Eks. drøfting om egenerklæring om at leverandør ikke er rettskraftig dømt Hvorfor ikke la rettsavgjørelser være elektronisk søkbare? 8

9 Skatteattester Ingen drøfting av elektronisk innsyn, baserer seg fremdeles på at leverandøren må sende inn attester Mandatet er for snevert, og utvalget er lite konsistente i avgrensingen av eget mandat 9


Laste ned ppt "Enklere regler – bedre anskaffelser NFOA 10. september 2014 Gunnar Wedde Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google