Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enklere regler – bedre anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enklere regler – bedre anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enklere regler – bedre anskaffelser
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Enklere regler – bedre anskaffelser NFOA 10. september 2014 Gunnar Wedde

2 Forenklingsutvalget Hovedbudskapet….
Det jobbes for at høringen skal komme ut i oktober, men det er ikke sikkert at de får til det.

3 Prosesskostnader – Kartlegging i Europa (PWC)
Kostnad per konkurranseprosess er kr i Norge

4 Oslo kommune 2013 Antall % Nasjonal 194 57 EØS 144 43 Figur: Relativ fordeling – totalt antall og total verdi av kontrakter per verdikategori i gjennomsnitt per år for perioden

5 Prosedyrer Forhandlinger skal alltid være tillatt
Skillet anbudskonkurranse/konkurranse med forhandlinger fjernes Positivt at prosedyren skiller seg tydelig fra del 3 Støtter forenkling av prosedyrebestemmelsene Helse og sosialtjenester Brukervalg Taushetsplikt

6 Formålsbestemmelsen Flertallet ønsker å endre formålsbestemmelsen
Tar bort regler som fremmer ikke-anskaffelsesfaglige hensyn (f.eks. lærlingklausul, lønns- og arbeidstid, barnearbeid, HMS, m.m.) Mange bygg/anlegg og håndverkeravtaler under eøs-terskel Arbeidslivskriminalitet er et samfunnsproblem Særlig høy risiko ved mindre byggeplasser Ikke anskaffelsesfaglige hensyn bør beholdes i regelverket

7 Terskelverdier Flertallet vil videreføre dagens terskelverdi på 500’
NHOs representant ønsker «minidoffin»/kunngjøringsplikt over 100` Hva vil transaksjonskostnadene være ved revidert regelverk? Mangelfullt utredet Mye taler for å justere terskelverdien til 600’

8 Hva er ikke omtalt… Regelverket bærer fremdeles preg av å være tilpasset «papiralderen» For lite fokus på digitale muligheter Eks. drøfting om egenerklæring om at leverandør ikke er rettskraftig dømt Hvorfor ikke la rettsavgjørelser være elektronisk søkbare?

9 Skatteattester Ingen drøfting av elektronisk innsyn, baserer seg fremdeles på at leverandøren må sende inn attester Mandatet er for snevert, og utvalget er lite konsistente i avgrensingen av eget mandat


Laste ned ppt "Enklere regler – bedre anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google