Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Tre måter å avslutte konkurranser •Avlysning •Alle bud forkastes •Tilbud velges og kontrakt tildeles

3 Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse av alle bud •Hjemmel foa §§ 13-1 og 22-1 •Hva er avlysning •Hva er totalforkasting av alle bud? • I all hovedsak like regler i del II og del III

4 Krav til «saklig grunn» ved avlysning eller totalforkasting •Hva kan være saklig grunn? •Total vurdering – skjønn •Typesituasjoner avlysning; - oppdragsgiver brutt anskaffelsesreglene, for eksempel kunngjøringsreglene, eller gjort feil i beskrivelsen av kriterier for valg av tilbud - oppdragsgivers behov har endret seg - manglende konkurranse •Typesituasjoner totalforkasting - alle bud er for høye - tilbudene er ikke egnet

5 Valg av tilbud (tildeling av kontrakt) •Hjemmel, se foa §§ 13-2 og 22-2 •I hovedsak like regler •To tildelingsalternativer - det økonomisk mest fordelaktige tilbud - pris •Ett av disse to må nevnes i kunngjøringen •Hvis ikke noe er sagt - pris

6 Tildeling etter ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet” •Ikke et snevert økonomibegrtep •kriterier skal ha tilknytning til kontraktsgjenstanden og ikke for vage •For eksempel kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse •Miljø- og livssykluskostnader •Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget – betydning? •Kriterier som er opplyst skal benyttes må benyttes •I samsvar med de grunnleggende kravene

7 Prioritering og vekting under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet” •Etter § 13-2 skal vektingen oppgis i kunngjøring/konkurransegrunnlag der oppdragsgiver har bestemt det på forhånd •Etter § 22-2 skal oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert kriterium, kan angis for et område ”med passende maksimalt utslag”, hva menes med det?

8 Grensen mellom kvalifikasjonskrav og krav til tilbudet •To atskilte vurderingstemaer – ikke nytt •Liniakis – betydning •Kan ikke bruke samme vurderingstema begge steder – betydning •Kvalitetskrav ved vurdering av tilbud ok så lenge det er oppdragsspesifikk kompetanse som etterspørres, knytter seg til tilbudet

9 Tilbakemelding til tilbyderne om tildelingsbeslutning •Se foa §§ 13-3 og 22-3 •Like regler over og under terskelverdiene •Alle deltakerne skal ha melding før kontrakt eller rammeavtale inngås •Hva menes med å inngå kontrakt? •Melding skal gis innen ”rimelig tid” – hva menes? •Hvorfor slike regler? •Meldingen inneholde begrunnelse og fastsette klagefrist

10 Kravet til rimelig tid Intern beslutning Kontraktsslutning Karensperiode

11 Forslag til nye regler om karensfrist •EU-direktiv om håndhevelse bestemmer minimumsfrist på 10 eller 15 dager avhengig av kommunikasjonsform •Gjelder over terskelverdiene •I utredning fra 2010 foreslår flertallet den samme minimumsfristen for anskaffelser over terskelverdiene •For anskaffelser under terskelverdiene og for uprioriterte tjenester foreslår utvalget at det fortsatt å operere med begrepet rimelig tid – her er vi ikke forpliktet etter håndhevelsesdirektivet


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google