Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Tre måter å avslutte konkurranser
Avlysning Alle bud forkastes Tilbud velges og kontrakt tildeles En del av kommunen

3 Avlysning av konkurransen eller totalforkastelse av alle bud
Hjemmel foa §§ 13-1 og 22-1 Hva er avlysning Hva er totalforkasting av alle bud?  I all hovedsak like regler i del II og del III En del av kommunen

4 Krav til «saklig grunn» ved avlysning eller totalforkasting
Hva kan være saklig grunn? Total vurdering – skjønn Typesituasjoner avlysning; - oppdragsgiver brutt anskaffelsesreglene, for eksempel kunngjøringsreglene, eller gjort feil i beskrivelsen av kriterier for valg av tilbud - oppdragsgivers behov har endret seg - manglende konkurranse Typesituasjoner totalforkasting - alle bud er for høye - tilbudene er ikke egnet En del av kommunen

5 Valg av tilbud (tildeling av kontrakt)
Hjemmel, se foa §§ 13-2 og 22-2 I hovedsak like regler To tildelingsalternativer - det økonomisk mest fordelaktige tilbud - pris Ett av disse to må nevnes i kunngjøringen Hvis ikke noe er sagt - pris En del av kommunen

6 Tildeling etter ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”
Ikke et snevert økonomibegrtep kriterier skal ha tilknytning til kontraktsgjenstanden og ikke for vage For eksempel kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse Miljø- og livssykluskostnader Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget – betydning? Kriterier som er opplyst skal benyttes må benyttes I samsvar med de grunnleggende kravene En del av kommunen

7 Prioritering og vekting under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”
Etter § 13-2 skal vektingen oppgis i kunngjøring/konkurransegrunnlag der oppdragsgiver har bestemt det på forhånd Etter § 22-2 skal oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert kriterium, kan angis for et område ”med passende maksimalt utslag”, hva menes med det? En del av kommunen

8 Grensen mellom kvalifikasjonskrav og krav til tilbudet
To atskilte vurderingstemaer – ikke nytt Liniakis – betydning Kan ikke bruke samme vurderingstema begge steder – betydning Kvalitetskrav ved vurdering av tilbud ok så lenge det er oppdragsspesifikk kompetanse som etterspørres, knytter seg til tilbudet

9 Tilbakemelding til tilbyderne om tildelingsbeslutning
Se foa §§ 13-3 og 22-3 Like regler over og under terskelverdiene Alle deltakerne skal ha melding før kontrakt eller rammeavtale inngås Hva menes med å inngå kontrakt? Melding skal gis innen ”rimelig tid” – hva menes? Hvorfor slike regler? Meldingen inneholde begrunnelse og fastsette klagefrist  En del av kommunen

10 Kravet til rimelig tid Intern beslutning Kontraktsslutning
Karensperiode En del av kommunen

11 Forslag til nye regler om karensfrist
EU-direktiv om håndhevelse bestemmer minimumsfrist på 10 eller 15 dager avhengig av kommunikasjonsform Gjelder over terskelverdiene I utredning fra 2010 foreslår flertallet den samme minimumsfristen for anskaffelser over terskelverdiene For anskaffelser under terskelverdiene og for uprioriterte tjenester foreslår utvalget at det fortsatt å operere med begrepet rimelig tid – her er vi ikke forpliktet etter håndhevelsesdirektivet En del av kommunen


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 7 Avslutning av konkurranser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google