Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr. 15.06.2009 – ver.2.6 Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr. 15.06.2009 – ver.2.6 Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr. 15.06.2009 – ver.2.6
Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige anskaffelser og samtidig sikre effektive anskaffelser ved bruk av kommersielle og innkjøpsfaglige virkemidler. I dette ligger arbeid med å planlegge og organisere anskaffelsen på riktig måte, vurdere og verifisere behovet, utvikle gode spesifikasjoner, utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag som sikrer likebehandling og forutberegnelighet for leverandørene, evaluere kvalifikasjoner og tilbud, forberede og gjennomføre avklaringer og forhandlinger, tildeling og signering av kontrakt, og håndtering av klager og andre henvendelser fra leverandørene Dette prosesstøttesystemet består av enkle trinn-for-trinn bilder, ett for hver prosedyre. Alle prosedyrer er underbygget med totalt mer enn 250 veiledere, sjekklister og maler. Alle maler er tilpasset den prosessen de tilhører, og har henvisninger til aktuelle paragrafer. Start prosess Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Dokumentbank Veiledning til oppgaven Sjekkliste for oppgaven Dokumentmal for oppgaven Versjonsinformasjon

2 Forarbeid Lov om offentlige anskaffelser gjelder alle kontrakter (anskaffelser) uavhengig av verdi. Prosessen starter med forarbeid, som innebærer blant annet en nøye behovsvurdering og avklaring av verdi, slik at man sikrer at rett prosedyre velges. Behov oppstår Planlegge kjøp Avklaring regelverk Avklar verdi Valg av innkjøpsordning Generelle regler Valg av komm.form Tverrfaglig gruppe Anskaffelsesprotokoll Under kr ,- Under EØS-terskel (> ,-) Over EØS-terskel (< ,-) Forenklet Fullstendig Startsiden Neste

3 Operativt innkjøpsarbeid
Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre. Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: ,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: ,- Bygg og anlegg: ,- Velg del av forskriften Velg prosedyre Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under NOK ,- NOK ,- - NOK ,- Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Over EØS-terskel (FOA del I og III) Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Forrige Startsiden

4 Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse
Opprett innkjøpsak Utarbeide forespørsel Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Gjennomføre forhandlinger Valg av evalueringskrit. Tilbudsfrist Tildeling av kontrakt Mottak og evaluering av tilbud Leverandørsøk Signere kontrakt/ Send bestilling Forrige Startsiden

5 Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse
Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Forhandlingsforberedelser Valg av kontrakt Tilbudsfrist Gjennomføre forhandlinger Utarbeide forespørsel Mottak av tilbud. Endelig evaluering av tilbud Valg av evaluerings- kriterier Evaluering av tilbud og obl. krav Innstilling Leverandørsøk Avvisning pga forhold ved leverandør Tildeling av kontrakt Signere kontrakt/ Send bestilling Forrige Startsiden

6 Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Gjennomføre E-auksjon Åpning/registrering av tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Evaluere kvalifikasjons- krav Innstilling Utsendelse av konkurransegrunnlag Valg av tildelingskriterier Svar på spørsmål Avvisning pga forhold ved leverandør Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Mottak av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Utarbeide spesifikasjon Avvise for sent ankomne Gjennomføre avklaringer Forrige Startsiden

7 Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Svar på spørsmål Sende brev til de som ikke går videre Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Anmodningsfrist Utsendelse av konkurranse- grunnlag Gjennomføre avklaringer Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kontrakt Avvise for sent ankomne Tilbudsfrist Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Evaluere kvalifikasjons- krav Mottak/åpning av tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide spesifikasjon Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Signere kontrakt Utlysning Doffin Valg av deltakere Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Forrige Startsiden

8 Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Avvisning pga forhold ved leverandør Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av kvalifikasjonskrav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Innstilling Valg av tildelingskriterier Tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved tilbud Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Mottak/åpning av tilbud Forhandlingsforberedelser Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvise for sent ankomne Gjennomføre forhandlinger Utarbeide spesifikasjon Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Forrige Startsiden

9 Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn
Planlegge tidsbruk Anmodningsfrist Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader Tilbudsfrist Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Innstilling Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Avvise for sent ankomne Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Signere kontrakt Utarbeide spesifikasjon Valg av deltakere Avvisning pga forhold ved tilbud Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Forhandlingsforberedelser Svar på spørsmål Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Gjennomføre forhandlinger Forrige Startsiden

10 Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Gjennomføre E-auksjon Åpning/registrering av tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Evaluere kvalifikasjons- krav Utsendelse av konkurransegrunnlag Innstilling Valg av tildelingskriterier Svar på spørsmål Avvisning pga forhold ved leverandør Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Mottak av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Kunngjøre resultat Utarbeide spesifikasjon Avvise for sent ankomne Gjennomføre avklaringer Forrige Startsiden

11 Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Svar på spørsmål Sende brev til de som ikke går videre Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Anmodningsfrist Utsendelse av konkurranse- grunnlag Gjennomføre avklaringer Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kontrakt Avvise for sent ankomne Tilbudsfrist Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Evaluere kvalifikasjons- krav Mottak/åpning av tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide spesifikasjon Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Signere kontrakt Utlysning Doffin Valg av deltakere Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Kunngjøre resultat Forrige Startsiden

12 Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn
Planlegge tidsbruk Anmodningsfrist Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader Tilbudsfrist Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Innstilling Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Avvise for sent ankomne Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Signere kontrakt Utarbeide spesifikasjon Valg av deltakere Avvisning pga forhold ved tilbud Kunngjøre resultat Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Forhandlingsforberedelser Svar på spørsmål Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Gjennomføre forhandlinger Forrige Startsiden

13 Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog
Planlegge tidsbruk Frist for anmodning Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader. Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør Svar på spørsmål Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide beskrivende dokument Valg av deltakere Tilbudsfrist Signere kontrakt Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Mottak/åpning av tilbud Kunngjøre resultat Svar på spørsmål Invitasjon til deltakere Avvise for sent ankomne Forrige Startsiden

14 Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse
Opprett innkjøpsak Utarbeide forespørsel Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Gjennomføre forhandlinger Valg av evalueringskrit. Tilbudsfrist Tildeling av kontrakt Mottak og evaluering av tilbud Leverandørsøk Signere kontrakt/ Send bestilling Forrige Startsiden

15 Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse
Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Forhandlingsforberedelser Valg av kontrakt Tilbudsfrist Gjennomføre forhandlinger Utarbeide forespørsel Mottak av tilbud. Endelig evaluering av tilbud Valg av evaluerings- kriterier Evaluering av tilbud og obl. krav Innstilling Leverandørsøk Avvisning pga forhold ved leverandør Tildeling av kontrakt Signere kontrakt/ Send bestilling Forrige Startsiden

16 Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Gjennomføre E-auksjon Åpning/registrering av tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Evaluere kvalifikasjons- krav Innstilling Utsendelse av konkurransegrunnlag Valg av tildelingskriterier Svar på spørsmål Avvisning pga forhold ved leverandør Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Mottak av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Utarbeide spesifikasjon Avvise for sent ankomne Gjennomføre avklaringer Forrige Startsiden

17 Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Svar på spørsmål Sende brev til de som ikke går videre Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Anmodningsfrist Utsendelse av konkurranse- grunnlag Gjennomføre avklaringer Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kontrakt Avvise for sent ankomne Tilbudsfrist Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Evaluere kvalifikasjons- krav Mottak/åpning av tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide spesifikasjon Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Signere kontrakt Utlysning Doffin Valg av deltakere Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Forrige Startsiden

18 Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Avvisning pga forhold ved leverandør Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av kvalifikasjonskrav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Innstilling Valg av tildelingskriterier Tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved tilbud Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Mottak/åpning av tilbud Forhandlingsforberedelser Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvise for sent ankomne Gjennomføre forhandlinger Utarbeide spesifikasjon Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Forrige Startsiden

19 Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn
Planlegge tidsbruk Anmodningsfrist Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader Tilbudsfrist Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Innstilling Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Avvise for sent ankomne Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Signere kontrakt Utarbeide spesifikasjon Valg av deltakere Avvisning pga forhold ved tilbud Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Forhandlingsforberedelser Svar på spørsmål Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Gjennomføre forhandlinger Forrige Startsiden

20 Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Gjennomføre E-auksjon Åpning/registrering av tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Evaluere kvalifikasjons- krav Innstilling Utsendelse av konkurransegrunnlag Valg av tildelingskriterier Svar på spørsmål Avvisning pga forhold ved leverandør Utsendelse tildelingsbrev Valg av kontrakt Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Signere kontrakt Utarbeide konkurranse- grunnlag Mottak av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Kunngjøre resultat Utarbeide spesifikasjon Avvise for sent ankomne Gjennomføre avklaringer Forrige Startsiden

21 Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse
Planlegge tidsbruk Svar på spørsmål Sende brev til de som ikke går videre Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Anmodningsfrist Utsendelse av konkurranse- grunnlag Gjennomføre avklaringer Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kontrakt Avvise for sent ankomne Tilbudsfrist Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Evaluere kvalifikasjons- krav Mottak/åpning av tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide spesifikasjon Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Signere kontrakt Utlysning Doffin Valg av deltakere Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Kunngjøre resultat Forrige Startsiden

22 Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn
Planlegge tidsbruk Anmodningsfrist Svar på spørsmål Gjennomføre E-auksjon Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader Tilbudsfrist Endelig evaluering av tildelingskriterier Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Innstilling Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Avvise for sent ankomne Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Signere kontrakt Utarbeide spesifikasjon Valg av deltakere Avvisning pga forhold ved tilbud Kunngjøre resultat Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Forhandlingsforberedelser Svar på spørsmål Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Gjennomføre forhandlinger Forrige Startsiden

23 Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog
Planlegge tidsbruk Frist for anmodning Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Valg av kvalifikasjonskrav Mottak av søknader. Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av tildelingskriterier Avvise for sent ankomne Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Valg av kontrakt Evaluere kvalifikasjons- krav Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Innstilling Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvisning pga forhold ved leverandør Svar på spørsmål Utsendelse tildelingsbrev Utarbeide beskrivende dokument Valg av deltakere Tilbudsfrist Signere kontrakt Utlysning Doffin Sende brev til de som ikke går videre Mottak/åpning av tilbud Kunngjøre resultat Svar på spørsmål Invitasjon til deltakere Avvise for sent ankomne Forrige Startsiden


Laste ned ppt "Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr. 15.06.2009 – ver.2.6 Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google