Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjonsinformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjonsinformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjonsinformasjon Dokumentbank Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige anskaffelser og samtidig sikre effektive anskaffelser ved bruk av kommersielle og innkjøpsfaglige virkemidler. I dette ligger arbeid med å planlegge og organisere anskaffelsen på riktig måte, vurdere og verifisere behovet, utvikle gode spesifikasjoner, utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag som sikrer likebehandling og forutberegnelighet for leverandørene, evaluere kvalifikasjoner og tilbud, forberede og gjennomføre avklaringer og forhandlinger, tildeling og signering av kontrakt, og håndtering av klager og andre henvendelser fra leverandørene Dette prosesstøttesystemet består av enkle trinn-for-trinn bilder, ett for hver prosedyre. Alle prosedyrer er underbygget med totalt mer enn 250 veiledere, sjekklister og maler. Alle maler er tilpasset den prosessen de tilhører, og har henvisninger til aktuelle paragrafer. Veiledning til oppgaven Sjekkliste for oppgaven Dokumentmal for oppgaven Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr. 15.06.2009 – ver.2.6

2 www.firstventura.com Planlegge kjøp Fullstendig Forenklet Anskaffelsesprotokoll Generelle regler Valg av komm.form Behov oppstår Avklar verdi Avklaring regelverk Tverrfaglig gruppe Under kr. 500.000,- Under kr. 500.000,- Under EØS-terskel (>1.650.000,-) Under EØS-terskel (>1.650.000,-) Over EØS-terskel (<1.650.000,-) Over EØS-terskel (<1.650.000,-) StartsidenNeste Forarbeid Lov om offentlige anskaffelser gjelder alle kontrakter (anskaffelser) uavhengig av verdi. Prosessen starter med forarbeid, som innebærer blant annet en nøye behovsvurdering og avklaring av verdi, slik at man sikrer at rett prosedyre velges. Valg av innkjøpsordning

3 www.firstventura.com Velg del av forskriften Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 1 trinn Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under nasjonal terskel (FOA del I) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog Under NOK 100.000,- Under NOK 100.000,- - NOK 500.000,- NOK 100.000,- - NOK 500.000,- Velg prosedyre Startsiden Forrige Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: 500.000,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: 1.650.000,- Bygg og anlegg: 41.000.000,- Operativt innkjøpsarbeid Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre.

4 www.firstventura.com Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse Utarbeide forespørsel Valg av evalueringskrit. Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Gjennomføre forhandlinger Tildeling av kontrakt Signere kontrakt/ Send bestilling Signere kontrakt/ Send bestilling Leverandørsøk Opprett innkjøpsak Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Startsiden Forrige

5 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Utarbeide forespørsel Valg av kontrakt Valg av evaluerings- kriterier Valg av evaluerings- kriterier Mottak av tilbud. Gjennomføre forhandlinger Forhandlingsforberedelser Tildeling av kontrakt Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Signere kontrakt/ Send bestilling Signere kontrakt/ Send bestilling Leverandørsøk Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Evaluering av tilbud og obl. krav Evaluering av tilbud og obl. krav Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse Innstilling Startsiden Forrige

6 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av tilbud Utlysning Doffin Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av tilbud Åpning/registrering av tilbud Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Startsiden Forrige Innstilling

7 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Startsiden Forrige Innstilling

8 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak/åpning av tilbud Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Tilbudsfrist Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Startsiden Forrige Innstilling

9 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Startsiden Forrige Innstilling

10 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av tilbud Utlysning Doffin Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av tilbud Åpning/registrering av tilbud Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

11 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

12 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

13 www.firstventura.com Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Frist for anmodning Frist for anmodning Valg av deltakere Tilbudsfrist Kunngjøre resultat Invitasjon til deltakere Invitasjon til deltakere Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Valg av kontrakt Utarbeide beskrivende dokument Utarbeide beskrivende dokument Valg av kvalifikasjonskrav Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvise for sent ankomne Mottak av søknader. Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Svar på spørsmål Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Svar på spørsmål Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Startsiden Forrige Innstilling

14 www.firstventura.com Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse Utarbeide forespørsel Valg av evalueringskrit. Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Gjennomføre forhandlinger Tildeling av kontrakt Signere kontrakt/ Send bestilling Signere kontrakt/ Send bestilling Leverandørsøk Opprett innkjøpsak Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Startsiden Forrige

15 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Utarbeide forespørsel Valg av kontrakt Valg av evaluerings- kriterier Valg av evaluerings- kriterier Mottak av tilbud. Gjennomføre forhandlinger Forhandlingsforberedelser Tildeling av kontrakt Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Signere kontrakt/ Send bestilling Signere kontrakt/ Send bestilling Leverandørsøk Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Forespør sel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Evaluering av tilbud og obl. krav Evaluering av tilbud og obl. krav Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse Startsiden Forrige Innstilling

16 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av tilbud Utlysning Doffin Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av tilbud Åpning/registrering av tilbud Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Startsiden Forrige Innstilling

17 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Startsiden Forrige Innstilling

18 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak/åpning av tilbud Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Tilbudsfrist Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Startsiden Forrige Innstilling

19 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Startsiden Forrige Innstilling

20 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av tilbud Utlysning Doffin Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av tilbud Åpning/registrering av tilbud Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Gjennomføre E-auksjon Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Evaluere tilbud/ tildelings- kriterier Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

21 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Evaluere tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

22 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Utarbeide spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Mottak av søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. 1.gangs evaluering tilbud/ tildelingskrit. Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Utsendelse av Konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Mottak/åpning av tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier Kunngjøre resultat Startsiden Forrige Innstilling

23 www.firstventura.com Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Frist for anmodning Frist for anmodning Valg av deltakere Tilbudsfrist Kunngjøre resultat Invitasjon til deltakere Invitasjon til deltakere Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Valg av kontrakt Utarbeide beskrivende dokument Utarbeide beskrivende dokument Valg av kvalifikasjonskrav Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvise for sent ankomne Mottak av søknader. Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Avvise for sent ankomne Mottak/åpning av tilbud Svar på spørsmål Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Evaluering tilbud/ tildelingskrit. Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Svar på spørsmål Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Startsiden Forrige Innstilling


Laste ned ppt "Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjonsinformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google