Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegaøyan verdensarv - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegaøyan verdensarv - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegaøyan verdensarv - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på

2 Vega kommune har 1 230 innbyggere
Vega kommune har innbyggere. Jordbruk er største næring, mens fiskerinæringen er redusert. Havbruk, offshore, servicenæringer og reiseliv er de nye vekstnæringene.

3 Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2
Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med rødt i kartet). Området er den største sammenhengende strandflaten i Norge med rundt 50 km fra fastlandet til egga. 20 prosent av området er vernet som naturreservat eller fuglefredningsområde (markert med grønt i kartet). I alt 240 fuglearter er observert og med 110 hekkende arter. I dag er åtte av de gamle dunværene i drift fra mai til juli, mens det drives skjøtsel av rundt 50 øyer med beiting og slått.

4 Kategori IV: Kulturlandskapsområde
”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.”

5 Geologi, flora og fauna Strandflaten, kalkrik grunn, beiting, slått og rikt fugleliv har gitt et svært stort biologisk mangfold og var en del av innskrivingsgrunnlaget på UNESCOs verdensarvliste. Strandflaten, den kalkrike grunnen, beitingen, slåtten og rikt fugleliv har gitt et svært stort biologisk mangfold og et mangefasettert landskap i verdensarvområdet. Biotop brukes i økologien om lokalitetstyper med karakteristiske plante- og dyresamfunn. På samme måte som habitat er stedet der en art fins, er biotop stedet der et spesielt samfunn av arter fins.

6 Våre største utfordringer
Vår levende verdensarv - sikre og utvikle områdets verdier Sikre og styrke tiltaksplanen for kulturlandskapet med kulturminner i Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan Verdiskapingsprogram for utvikling med basis natur- og kulturarv

7 Foto og montasje Archus Arkitekter
En autorisasjonsordning for verdensarvsentrene som åpner for å utvikle sentrene som kompetanse-, formidlings- og besøkssenter → en forutsigbar og robust finansieringsordning som sikrer en bærekraftig drift og utviklingsmuligheter

8 Kunnskapsbase Senteret skal arbeide med dokumentasjon, formidling, rådgivning og veiledning. Senteret vil være plassert i skjæringsfeltet mellom forskning, forvaltning og brukere. Samarbeidspartnere: grunneiere og øvrige interessenter, forvaltningen nasjonalt og regionalt, universitet, museum, forskningsinstitusjoner osv

9 Arena for lokalsamfunnet
”Motor” i arbeidet med å ta vare på verdensarven: Vise lokalsamfunnets og frivilliges arbeid med å ta vare på verdensarven Arena som diskusjonstorg eller samlingssted til inspirasjon for lokalbefolkningen og samtidig støtte forvaltningsknutepunktet i arbeidet. Undervisning/kurs/aktiviteter Salg av lokale produkter Samarbeidspartnere: grunneiere, frivillige lag/foreninger og interesserte, lokalt næringsliv, museum, samarbeidspartnere i regionen osv

10 Takk for oss!


Laste ned ppt "Vegaøyan verdensarv - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google