Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEGAØYAN VERDENSARV - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEGAØYAN VERDENSARV - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEGAØYAN VERDENSARV - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på

2 Vega kommune har 1 230 innbyggere. Jordbruk er største næring, mens fiskerinæringen er redusert. Havbruk, offshore, servicenæringer og reiseliv er de nye vekstnæringene.

3 Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med rødt i kartet). Området er den største sammenhengende strandflaten i Norge med rundt 50 km fra fastlandet til egga. 20 prosent av området er vernet som naturreservat eller fuglefredningsområde (markert med grønt i kartet). I alt 240 fuglearter er observert og med 110 hekkende arter. I dag er åtte av de gamle dunværene i drift fra mai til juli, mens det drives skjøtsel av rundt 50 øyer med beiting og slått.

4 Kategori IV: Kulturlandskapsområde ”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.”

5 GEOLOGI, FLORA OG FAUNA Strandflaten, kalkrik grunn, beiting, slått og rikt fugleliv har gitt et svært stort biologisk mangfold og var en del av innskrivingsgrunnlaget på UNESCOs verdensarvliste.

6 Vår levende verdensarv - sikre og utvikle områdets verdier -Sikre og styrke tiltaksplanen for kulturlandskapet med kulturminner i Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan -Verdiskapingsprogram for utvikling med basis natur- og kulturarv Våre største utfordringer

7 Foto og montasje Archus Arkitekter - En autorisasjonsordning for verdensarvsentrene som åpner for å utvikle sentrene som kompetanse-, formidlings- og besøkssenter → en forutsigbar og robust finansieringsordning som sikrer en bærekraftig drift og utviklingsmuligheter

8 KUNNSKAPSBASE Senteret skal arbeide med dokumentasjon, formidling, rådgivning og veiledning. Senteret vil være plassert i skjæringsfeltet mellom forskning, forvaltning og brukere. Samarbeidspartnere: grunneiere og øvrige interessenter, forvaltningen nasjonalt og regionalt, universitet, museum, forskningsinstitusjoner osv

9 ARENA FOR LOKALSAMFUNNET ”Motor” i arbeidet med å ta vare på verdensarven: Vise lokalsamfunnets og frivilliges arbeid med å ta vare på verdensarven Arena som diskusjonstorg eller samlingssted til inspirasjon for lokalbefolkningen og samtidig støtte forvaltningsknutepunktet i arbeidet. Undervisning/kurs/aktiviteter Salg av lokale produkter Samarbeidspartnere: grunneiere, frivillige lag/foreninger og interesserte, lokalt næringsliv, museum, samarbeidspartnere i regionen osv

10 Takk for oss!


Laste ned ppt "VEGAØYAN VERDENSARV - Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer - Dette har vi lyst til å bli spesielt gode på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google