Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GODE RÅD TIL STYRELEDER Birgitte Brekke, Frivillighet Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GODE RÅD TIL STYRELEDER Birgitte Brekke, Frivillighet Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 GODE RÅD TIL STYRELEDER Birgitte Brekke, Frivillighet Norge

2 Om Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner Rammebetingelsene for drift av frivillig organisasjon Kompetansebase om myndighetskontakt og organisasjonsdrift Synliggjøre frivillig sektor Sammen er vi sterke! 280 organisasjoner - og vi vokser ! M å l: Mer og bedre frivillighet !

3 Frivilligheten på frammarsj 5 millioner innbyggere – 10 millioner medlemskap 80 000 lag og foreninger 48 % av den voksne befolkningen gjør frivillig arbeid 115 000 årsverk (ulønna) Verdiskapning på 101 milliarder kroner (2010) ”Nordisk organisasjonssyndrom”

4 Noen trender som styret bør kjenne til -Store ideologiske folkebevegelser stagnerer og går tilbake -Lokale organisasjoner vinner terreng -Svakere sammenheng mellom medlemskap og frivillig innsats -Folk ”shopper” i organisasjonslivet -Etnisk skille i frivilligheten - Økte sosiale forskjeller i frivilligheten -Foreldre mer aktive i barns fritidsaktiviteter - Økt fokus på frivilligheten

5 Frivilligheten er selvstendig NorgeEU-snitt (Kilde: St. meld. nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle)

6 Styrets oppdrag: Formål/visjon § 1 Lagets formål Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. § 2 Lagets hovedoppgaver og arbeidsform For å virkeliggjøre sine mål etter § 1 vil Norges Bygdekvinnelag (NBK): arbeide for kvinners sosiale og økonomiske rettigheter. styrke kvinners muligheter til innflytelse i samfunnet. sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjoner. ……

7 § 2 forts. …… gi barn gode oppvekstvilkår. styrke familien. utvikle og verne kultur og miljø. øke samholdet mellom kvinner nasjonalt og internasjonalt. arbeide for å styrke primærnæringene. stå i nært samarbeid med Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag

8 STYRET SKAL SØRGE FOR -God ledelse -Ansvarlig virksomhet tydelig forankret i foreningens formål -Innsyn og åpenhet -Aktiv kommunikasjon med alle interessenter -Etiske metoder for å skaffe organisasjonen inntekter -Uavhengighet – i fht. offentlige og private donorer -Respekt for universelle prinsipper: menneskerettigheter, økologisk mangfold, bærekraftig utvikling osv.

9 Styremøter Innkalling Planlegging – leder har ansvar for å planlegge og lede møter Saklisten – sendes ut med innkallingen. Godkjennes ved starten av møtet. Sakspapirer – sendes ut i god tid før møtet. Skal sikre behandlingsgrunnlag Referatet: skal dokumentere tid, sted, deltakere, forfall, saker, vedtak, stemmer for /mot - Når er styret vedtaksdyktige? - Habilitet

10 Kurstilbud Styreopplæring – kurs med ditt styret (3 timer) Kurs for små og nyastartede organisasjoner – Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim – med ujevne mellomrom Nettveiledning: http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles;action=Article Folder.publicOpenFolder;ID=46


Laste ned ppt "GODE RÅD TIL STYRELEDER Birgitte Brekke, Frivillighet Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google