Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan skolene og DKS samarbeide for å løfte fram kunstfagene v/ Kirsti Saxi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan skolene og DKS samarbeide for å løfte fram kunstfagene v/ Kirsti Saxi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan skolene og DKS samarbeide for å løfte fram kunstfagene v/ Kirsti Saxi

2 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen KKS skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. KKS skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring innen kunst- og kulturfag. Våre 3 hovedområder: Læreplanrelatert virksomhet Fagdidaktisk virksomhet og kompetanseutvikling Dokumentasjon, analyse og forskning

3 KKS skal ha et tett samarbeid med Aktuelle nasjonale og internasjonale faglige nettverk, organisasjoner og miljøer Nasjonalt gjelder det de faglige nettverkene som arbeider med de praktisk- estetiske fagene i skolen, Norsk kulturskoleråd og sekretariatet for DKS Universitet og høgskolesektoren i kompetanseutvikling Rådgivende, aktuell og tilstede for kunstfagene i utdanningen

4 Situasjonen for de estetiske fagene i opplæringen Anne Bamfords kartlegging Eskeland – Lærerutdanningen Uni- Rokkan Opptak til VG Opptak til U/H utdanningene Politiske satsinger- Kulturskoletimen

5 Kunst- og kulturaktører på skolens arena Elev Lærere i kunst- og kulturfagene Den kulturelle skolesekken Frivillige organisasjoner/ UKM Kulturskolen

6 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 – 2013) På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen 2014 ( Engerutvalget)

7 Hovedbudskap Styrke den kommunale grunnmur (Engerutvalget) Kulturløftet III – et lokalt kulturløft Bedre samordning mellom de miljøene som bidrar til aktivitet med kunst- og kulturfaglig kompetanse og aktivitet i skolen ( På rett vei) Samarbeid mellom skole og DKS må styrkes - Skolen må få økt innflytelse i utformingen av DKS (Rokkan- senterets foreløpige rapport) - Kunstfagene må styrkes i skole og lærerutdanning

8 Samarbeid skole DKS Kulturkontaktene? Elever som arrangører – KULTARR? Samarbeid mellom kunstnerne og skolen? - Forberedelse til konserter/ arrangementer? - Etterarbeid? - Deltakelse av elever og lærere? Kunstopplevelser – erfare ulike kunstuttrykk

9 Hvordan kan vi styrke dette samarbeidet? Kunnskapsdepartementet vil vurdere nye løsninger for kunst- og kultursatsingen overfor skolen, og forslagene vil sees i sammenheng med Engerutvalgets anbefalinger Departementet vil sette sammen en ekspertgruppe for å få forslag som kan gi bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter rettet mot skolen

10 Bodøpiloten Vi vil utvikle modeller for samarbeid som kan overføres til resten av landet Vi skal sammen styrke kvaliteten, engasjementet og interessen for kunst og kulturfagene i opplæringen Vi vil øke bruk av kunst og kultur i opplæringen i alle fag Prosjektperioden er fra 2012-2015

11 Satsingsområder 1. Bedre bruk av Kulturkompetansen i kommunen og bevist faglig påfyll 2. Videreutvikle kulturskolen som lokalt ressurssenter 3. Utvikle lokale læreplaner i kunst- og kulturfagene 4. Løfte frem det flerkulturelle og internasjonale Bodø 5. Formidling av barn og unges aktiviteter ut til lokalsamfunnet

12 Hva gjør vi sammen Kompetansekartlegging gjennomført/ bruke UIN i kompetanseheving Kulturlek til elever ved alle skolene i Bodø 6 skoler og 5 barnehager deltar – egne planer for hvordan de skal styrke kunst- og kulturfagene - nettverk/ kompetanseheving og erfaringsutveksling - trekke inn kunstnere/ kulturskolen / UIN/ Kulturinstitusjoner i opplæringen

13 Hva gjør vi sammen Utvikler lokal læreplan i de estetiske fagene fra 1.- 10.trinn Tett samarbeid mellom skole og DKS – vil prøve ut kulturell bæremeis i barnehagene Følgeforskning ved UIN Samarbeid med kulturelt entreprenørskap på UIN

14 Kunstnerbank Etablere en kunstnerbank i Nordland/ Nord-Norge i samarbeid med DKS/ Nord Norsk kunstnersenter/ Kulturskolen og Kunstnere fra regionen Prøve ut i skoler og barnehager i Bodø: Teaching artist – modell for et tett samarbeid mellom kunstnere/ lærere og elever over et lengere tidsrom

15 Samarbeid sentralt – er sant I juni skal det skrives under en samarbeidsavtale mellom 4 sentrale kunst- og kulturinstitusjoner Sekretariatet for DKS UKM Norsk kulturskoleråd Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen

16 Vi er i gang Fantastisk artig å samarbeide! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan kan skolene og DKS samarbeide for å løfte fram kunstfagene v/ Kirsti Saxi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google