Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Naturvernets utvikling Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Naturvernets utvikling Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Naturvernets utvikling Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Dagens tema Utviklingen i vern –Verneområder –Vernebestemmelser –Skjøtsel Utviklingen i naturforvaltning

3 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Forvaltningsnivå Nasjonalt med Storting, Regjering, Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning Regionalt med Fylkesmannens miljøvernavdeling (opprettet i 1982) Lokalt med Nasjonalparkstyret og kommunene

4 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Utviklingen i vern Børgefjell NP 9. august 1963 Vern av enkeltområder (1970-tallet) Tematiske verneplaner (1980 → ) Nasjonalparkplanen (1992) Fjellteksten åpnet opp muligheten for kommersiell virksomhet i vernede områder (2003) Naturmangfoldloven (2009)

5 Utvikling i vern Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

6 Vern i Nord-Trøndelag 3953,3 km2 vernet pr. dags dato –Utgjør 17,6 % av Nord-Trøndelags areal Nasjonalparker (4 stykker) Landskapsvernområder (2 stykker) Naturreservater (129 stykker) Biotopvernområder (8 stykker) Marine verneområder (3 områder i verneplanprosess) Plante- og dyrelivsfredning (25 stykker)

7 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

8 Verneområder Opprettes med hjemmel i Kap. V i naturmangfoldloven Områder som: –Større sammenhengende områder (nasjonalpark) –Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur –Bestemt type natur –Særlig betydning for biologisk mangfold –Spesiell geologisk forekomst –Særskilt naturvitenskaplig verdi

9 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Oppsynskurs - 31. august 2006 ©Inge Hafstad

10 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Forskrift Avgrensning Formål Vernebestemmelser –Inngrep i landskapet –Planteliv –Dyreliv –Ferdsel –Motorferdsel –Forurensning Generelle unntak Spesifiserte unntak (etter søknad) Generelle dispensasjonsbestemmelser Skjøtsel Forvaltningsplan Forvaltningsmyndighet Ikrafttredelse

11 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Verneområder Fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak Verneverdiene angitt i formålet skal ikke forringes Kan også gi bestemmelser om vern av kulturminner Forvaltningsplaner og/eller skjøtselsplan

12 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

13 ©Erlend Skutberg

14 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 ©Erlend Skutberg

15 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 ©Erlend Skutberg

16 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Kommunal forvaltning MiK-reformen i 1991 –Overføring av miljøansvar til kommunene –Styrke lokal miljøekspertise Tilbud om overføring av forvaltningsmyndighet til kommunene (oktober 1998) Overføring av forvaltningsmyndighet –9 kommuner i Nord-Trøndelag i desember 2002 Forsøk med lokal forvaltning av store verneområder (delegering av forvaltningsmyndighet januar 2006)

17 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

18 Ny forvaltningsmodell

19 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

20 Ny forvaltningsmodell Innføring av ny forvaltningsmodell –Opprettelsen av Nasjonalparkstyret desember 2010 Nasjonalparkstyre –Arbeidsutvalg Faglig rådgivende utvalg –Administrativt utvalg Nasjonalparkforvalter

21 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Nasjonalparkstyret Interkommunalt politisk sammensatt Alle berørte kommuner, fylkeskommuner og Sametinget får tilbud om å delta –Et flertall av berørte kommuner må være positiv Konsultasjoner mellom Sametinget og MD Nasjonalparkforvalteren sekretær –Fylkesmannen frem til forvalteren er ansatt

22 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

23

24

25


Laste ned ppt "Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012 Naturvernets utvikling Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google