Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Observasjon, planlegging og dokumentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Observasjon, planlegging og dokumentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Observasjon, planlegging og dokumentasjon
Kap 8 side 170 i boka

2 Mål : gjøre rede for hva observasjon, planlegging og dokumentasjon kan bety i arbeidet med barn og unge Lav Middel Høy Beskrive begrepene observasjon, planlegging og dokumentasjon. Forklare hensikt med og bruk av bservasjon, planlegging og dokumentasjon. Komme med eksempler på ulike observasjons-metoder. Kan gjøre rede for hva observasjon, planlegging og dokumentasjon kan bety i arbeidet med barn og unge og kan gi eksempler på hvordan dette kan brukes i praksis. Vurdering: innlevering observasjon fra praksis - bestått/ikke bestått

3 Hva er observasjon Fra latin, betyr iakttakelse eller undersøkelse
Å legge merke til noe i hverdagen

4 Observasjonsmetoder Løpende protokoll (side 172)
Tilskuer m penn og papir eller video - Når, hva For å få med mest mulig av det som skjer Et utvalg av hendelsene Aktivitetsskjema (side 174) Hvilke aktiviteter Hvor lenge Med hvem Hva (type samspill, lek)

5 Kontaktbarometer (side 176)
Kontakten mellom leder og deltagerne i gruppa Hvem får mest oppmerksomhet Positiv og negativ kontakt Sosiogram Forholdet mellom flere personer Verbal og nonverbal kontakt Hvem er populær i gruppa, hvem blir ikke inkludert

6 Faser Feilkilder Forarbeid Gjennomføring Etterarbeid Dagsform
Likes and dislikes Første/sisteinntrykket ….

7 Hvorfor observajon? Faglig utvikling
Lærer å tolke situasjoner Kunnskap om barn/unge du jobber med Nå institusjonens mål Grunnlag for foreldresamtaler Viktig del av planleggingen

8 Observasjonsoppgave Løpende protokoll Aktivitetsskjema
Kontaktbarometer Sosiogram Sett dere inn i metodene og lag eventuelt skjema. Finn en gruppe dere kan øve dere på å observere etter gitt metode I løpet av praksisuka skal du gjennomføre en observasjon som innleveres onsdag 9.oktober

9 Planlegging For å kontrollere og bestemme over fremtiden
Sikre at loven følges Foreldresamarbeid Egenutvikling Felles mål Barns behov

10 Ulike planer : Årsplan Ukeplan Aktivitetsplan Dagsrytme Skoleruta
Skoledagen IOP …….

11 5 faser Utgangspunkt Innhenting av informasjon Planleggingsdokument
rammefaktorer Planleggingsdokument Mål, innhold, arbeidsmåter Gjennomføring Evaluering

12 Dokumentasjon Å bevise eller synliggjøre noe Redskap for utvikling
Mange måter å dokumentere på Få frem kvalitet og innhold i arbeidet Se om målene er nådd Innsyn i arbeidet

13 Dokuentasjon kan være ? S 191


Laste ned ppt "Observasjon, planlegging og dokumentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google