Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer til UH-sektoren i dag Statssekretær Jens Revold UHRs dekanskole 21. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer til UH-sektoren i dag Statssekretær Jens Revold UHRs dekanskole 21. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer til UH-sektoren i dag Statssekretær Jens Revold UHRs dekanskole 21. april 2008

2 2 Kunnskapsdepartementet Endringer sett i et 15-årsperspektiv Institusjonslandskapet ble endret på høgskolesiden i 1994 Økning og konsolidering av studenttall Kvalitetsreformen definerte ny gradsstruktur og studieformer Institusjonene har fått langt større grad av selvstyre og fullmakter (faglig, økonomisk, organisering) Ny finansieringsmodell Opprettelsen av NOKUT

3 3 Kunnskapsdepartementet Stjernø-utvalget Sett under ett… ”… ikke stykkevis og delt” Innstillingen definerer utfordringer Noen forslag er kontroversielle, både på nasjonalt nivå - og sett fra den enkelte institusjon Bakteppet er internasjonale utfordringer Hovedhensynet: kvalitet i utdanning og forskning Gir summen av styringsvirkemidler, lokale strategier og enkeltavgjørelser på institusjonsnivå det nasjonale tilbudet vi trenger? Det beste vi kan få innen utdanning og forskning? Hvordan finne balansen mellom nasjonal styring og institusjonell frihet?

4 4 Kunnskapsdepartementet Hva nå? Tid for innspill – høringsfrist 1. mai Rom for innvendinger Husk også støtteerklæringer! Diskusjon av analysen Forslag på nasjonalt nivå Arbeid innen institusjonene og mellom institusjoner Stjernø-utvalget utfordrer oss på helhet og sammenheng

5 5 Kunnskapsdepartementet Våre mål for sektoren I Forskningsevne skal styrkes: Forskning på høyt internasjonalt nivå En sterk forskerutdanning og forskerskoler Relevante yrkesrettede utdanninger og gode profesjonsutdanninger Kvalitet og relevans Framfor alt – de store spørsmål i vår tid: –Klimatrusselen – alt energi –Den globale skjevfordelingen – (matunderskuddet)

6 6 Kunnskapsdepartementet Våre mål for sektoren II En sektor med rom for mangfold: institusjonelt og i studietilbud Som sikrer lik rett til høyere utdanning: ”alle skal med” sett bort fra kjønn, alder og etnisk bakgrunn ”Studenten skal lykkes” Som gir nasjonen og de ulike landsdeler kvalifisert arbeidskraft Kort sagt: der individuelle studieønsker og arbeidslivets behov møtes IKKE skolepenger – et prinsipp kun Norge nå hevder for ikke europeiske studenter

7 7 Kunnskapsdepartementet Våre mål III En sektor som tar samfunnsansvar Relevans i studietilbud Samarbeid med regionalt samfunns- og arbeidsliv Formidling og teknologioverføring Forbindelser til kultur og kunst Fagfolk som kommuniserer og stiller opp Institusjonell synlighet i det regionale bildet – ”landsdelens universitet”

8 8 Kunnskapsdepartementet Frihet med ansvar Politikken bygger på myndiggjorte og autonome institusjoner (OECD, EU, Mjøsutvalget) Økt frihet har gitt initiativ og faglig vekst Institusjonene har effektivisert -Honnør for godt faglig arbeid: mer publisering, -Flere avlagte studiepoeng Har politikken abdisert? mer nasjonal styring? Hvis så: Hvor og hvordan Statsråden Aasland på UHR-seminaret: ”Jeg vil på ingen måte vil fraskrive seg ansvar. Vi må drøfte hva som skal tilbakeføres”

9 9 Kunnskapsdepartementet Systemutfordringer Institusjonsstruktur Robuste og endringsdyktige institusjoner Hvilken rolle spiller størrelse på institusjoner? Antall studenter på et studiested? Størrelse på det enkelt fagmiljø? Demografi og søkermønstre – søkerstrømmen en drivende kraft Hva når søkningen svikter? Proteksjonisme umulig!

10 10 Kunnskapsdepartementet Norge er et land i verden –(og vil alltid være det, i krig som i fred) Internasjonalisering: -Arbeid på nasjonalt nivå -Ny stortingsmelding -FN-systemet – Norge en stormakt EU-programmer i utdanning og forskning Utdanning og forskning som del av vår internasjonale politikk, bistand, bilaterale avtaler: Sør, EU, Latinamerika, USA, Barentsegionen, Kina og India Institusjonenes arbeid: -forskersamarbeid -studentutveksling -fornyelse av studietilbudet -kvalitetsarbeid

11 11 Kunnskapsdepartementet Hva betyr dette for faglig ledelse? Fremme grasrotaktivitet Stimulere faglig kreativitet og vekst Sikre forskningsledelse Vedlikeholde og fornye studietilbudet Følge opp evalueringer Ha medansvar for undervisningsopplegg, prøvingsformer, studieorganisering: Dekaner og instituttledere skal forene faglighet og definerte forventninger til aktivitet Alminnelige personalpolitiske eller administrative spilleregler – dekanus må vite!

12 12 Kunnskapsdepartementet Hva nå? Høringsuttalelsene skal leses og analyseres Politiske veivalg og kurs stakes ut Institusjonelle veivalg Finansieringssystemet evalueres NOKUT er evaluert EU, Bologna, OECD,UNESCO, bilateralt arbeid Men det skal være nasjonal styring!


Laste ned ppt "Utfordringer til UH-sektoren i dag Statssekretær Jens Revold UHRs dekanskole 21. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google