Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Herman Bruserud og Sondre Dyrland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Herman Bruserud og Sondre Dyrland
3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Oppfyllelse av forpliktelser Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Vederlags-spørsmålet Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Hvor er vi nå? Kontraktsbrudds-sanksjoner

3 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Fastleggelse av innholdet i kontraktsforpliktelser Konkret fastleggelse - tolking Tolking av avtalens ordlyd, partenes formål og omstendigheter ved inngåelsen Abstrakt fastleggelse – utfylling av tomrom Konkret utfylling av avtalen Utfylling med bakgrunnsrett

4 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Betydningen av å fastlegge forpliktelsens innhold Utgangspunkter Debitor har påtatt seg visse forpliktelser Avvikende oppfyllelse kan innebære kontraktsbrudd og erstatningsansvar Avvikende oppfyllelse kan medføre at vederlaget ikke opptjenes For å kunne ta stilling til om det foreligger et avvik – og dermed et mulig kontraktsbrudd – og; om debitor har krav på vederlag; må først innholdet i forpliktelsen fastlegges

5 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Oppfyllelse etter sitt innhold Innholdet i forpliktelsene (kontraktsmessig ytelse) Kreditormora Kreditorrisiko Vederlaget? Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Erstatningsansvar? Hvorfor er det viktig å fastlegge forpliktelsenes innhold? Kontraktsbrudd

6 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Mange måter å dele inn forpliktelser på: Real- og pengeforpliktelser Resultat- og omsorgsforpliktelser Individuelt (specie) og generisk bestemte forpliktelser Hoved- og biforpliktelser Engangs-, rate- og løpende forpliktelser Handle- og unnlatelsesforpliktelser (oppfyllelsesforpliktelser) Ansvars- og garantiforpliktelser

7 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Hvor kommer sondringene fra? Hensiktsmessige kategorier – viser trekk ved forpliktelser Kategorisering av en plikt som det ene eller andre beror i prinsippet på en tolking av avtalen Kategoriene er et hjelpemiddel for tanken Hvilken rettslig betydning har disse sondringene? Selve sondringene har ikke rettslig betydning – man kan prinsipielt ikke trekke slutninger fra kategoriene Derimot bygger sondringene til dels på rettslige forskjeller For eksempel: resultat- og omsorgsforpliktelser

8 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Rettslig betydning av om en forpliktelse er en realforpliktelse eller en pengeforpliktelse Ytelsene Pengeforpliktelser er alltid generiske Kun sammenbrudd i betalingsformidling kan forhindre oppfyllelse Erstatningsansvar ved mislighold av pengeforpliktelser Objektivt ansvar for pengemangel Forsinkelsesrente uten hensyn til faktisk tap Andre kontraktsbruddsanksjoner ved mislighold av pengeforpliktelser Naturaloppfyllelse – ingen misforholdsbegrensning Prisavslag er aldri aktuelt Heving – begrenset hevingsadgang for pengekreditor dersom han har overgitt realytelsen

9 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Hoved- og biforpliktelser Hovedforpliktelsene er det sentrale element i kontrakten Ofte én realforpliktelse og én pengeforpliktelse Unntak: Pengelån – to pengeforpliktelser Hovedrealforpilktelsen er grunnlag for klassifikasjon av kontraktstyper Levere bruktbilen - kjøp Overlevere husrommet - husleie Flere typer biforpliktelser Medvirknings- og mottaksforpliktelser (kreditorplikter) Lojalitetsplikter (hensyn, aktsomhet, varsling)

10 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Resultat- og omsorgsforpliktelser Resultatforpliktelser: Debitor påtar seg å fremskaffe et bestemt resultat Eksempel: Kjøp, entreprise Omsorgsforpliktelser (innsatsforpliktelser): Debitor skal gjøre en innsats for å nå et resultat, men innestår ikke for at resultatet nås Eksempel: lege, advokat Mange kontrakter kan inneholde både resultat- og innsatselementer Eksempel: ytelsen og tidspunktet for ytelsen Innholdet i forpliktelsen beror på en tolking Pengeforpliktelser er alltid resultatforpliktelser

11 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Rettslig betydning av sondring resultat – omsorg For spørsmålet om kontraktsbrudd Kontraktsbrudd forutsetter avvik fra kontraktsmessig ytelse Resultatforpliktelse: resultatet nås ikke Omsorgsforpliktelse: ikke avgjørende at resultatet ikke nås dersom debitors innsats har vært god nok For vederlagsopptjeningen (normalt) Vederlaget opptjenes når debitor oppfyller sine forpliktelser Resultatforpliktelse – fremskaffe resultatet Innsatsforpliktelse – gjøre den nødvendige innsats Normalt sammenfall mellom kontraktsmessig ytelse og vederlagsopptjening, men ikke alltid Eksempel på unntak: Provisjonssalg

12 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Individuelt og generisk bestemte forpliktelser Generisk Ytelsen er artsbestemt i avtalen Debitor kan velge oppfyllelseseksemplar Typiske generiske forpliktelser: Penger, råvarer, masseproduserte varer, energi Specie Ytelsen er individuelt bestemt i avtalen – det som skal ytes er et bestemt eksemplar (gjenstand) Typiske specie-ytelser: fast eiendom, arbeid, brukte ting, unika I praksis ofte et vanskelig å ta stilling til om forpliktelsen er specie eller genus (tolking av avtalen) Utstillingsmodell/vareprøve Hele eller deler av et parti/lagerbeholdning Ytelser sammensatt av både genus- og specie-elementer

13 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Fungible og ikke-fungible ytelser Fungibel: Ombyttbar med et annet eksemplar av samme slag Eksempel: penger, bestemt mengde bulk- eller råvare Ikke-fungibel: ikke ombyttbar Eksempel: unika, spesialtilvirket utstyr Forholdet mellom begreps-parene generisk/specie og fungibel/ikke-fungibel Likhetstrekk, men ikke sammenfallende Forpliktelsens karakter – rettslig ombyttbar Ytelsens karakter – faktisk ombyttbar

14 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser
Sondringene genus/specie og fungibel/ikke-fungibel gjelder bare for realforpliktelser Penger er alltid både generisk bestemte og fungible ytelser Rettslig betydning av sondringene Sondringen genus – specie er forlatt i kjøpsloven Kan fortsatt være et relevant skille i ulovregulerte kontraktstyper, men problematisk i praksis Fokus på delforpliktelsenes karakter, ikke kontraktstypen For ansvarsgrunnlag og ansvarsfrihet Kontrollansvar på ulovregulert grunnlag for generisk bestemte forpliktelser Betydning for muligheten til å overvinne en hindring


Laste ned ppt "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google