Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune

2 Statens kartverk - organisering

3 Behov for standardisering When Galileo (1564 – 1642) turned his telescope to the heavens, there were no organizations devoted to international standards, and there was almost certainly no thought in his mind that science of astronomy would be aided if standards could be established regarding telescope construction or the sharing of information derived from telescopes. Today, it seems that no technology can emerge, and particularly no new information technology, without extensive standards- making activities. (Michael Goodchild, 2003)

4 InnholdInnhold Om SOSI-standarden Hvordan arbeidet med SOSI Ledning er lagt opp Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning, med vekt på VA

5 SOSI mandat Arbeidet med SOSI-standarden har som mål å etablere og vedlikeholde et strukturert sett av standarder for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. Arbeidet er nært knyttet opp mot internasjonale standarder vil utgjøre profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse tilpasset norske forhold. Virkelige verden Interessant del av den virkelige verden Konseptuellmodell Konseptuelt skjema Konseptuelt skjemaspråk Modellering Datasett Repr- format Datafangst SOSI-standarden

6 SOSI-standardenSOSI-standarden SOSI Del 1 Generelle prinsipper Geometri Modellering Objektkataloger Utvekslingsformat SOSI Del 2 Generell objektkatalog For eksempel: SOSI Ledning SOSI Plan SOSI Del 3 Produktspesifikasjoner For eksempel: FKB (Felles Kartdatabase) Reguleringsplaner Generell IT Generelle prinsipper Objektorientering Web Modellering XML ISO/TC211 Geografisk informasjon Geometrimodell Modellprinsipper Objektkataloger Produktspesifikasjoner GML WMS WFS SOSI Datasett (for eksempel VA-ledninger Lillehammer)

7 ISO/TC211 Plenarmøte

8 SOSI Modellerings-prinsipper ISO19103 Conceptual Schema Language ISO19109 Rules for Application Schemas ISO19110 Methodology for feature cataloguing SOSI Del 1 Modellerings-prinsipper Tilpassning til geomatikk Fornorsking SOSI Del 2 Generell objektkatalog (Ledning, Arealplan, Veinett,….) Benyttes for å lage

9 Fra modell til datasett SOSI Del 2 Generell objektkatalog (Ledning, Arealplan, Veinett,….) SOSI Del 3 Produktspesifikasjoner For eksempel: FKB (Felles Kartdatabase) Reguleringsplaner SOSI Datasett (for eksempel VA- ledninger Lillehammer) SOSI Del 1 Notasjon (SOSI punktum-format) ISO 19136:2007 Geography Markup Language Format- alternativ Versjon 3.2.1 Datafangst

10 SOSI: Hvordan gjøres arbeidet? Daglig drift: – SOSI-sekretariatet i Kartverket Faglig styring: – Arbeidsgrupper (se neste foil) Administrativ styring – Standardiserings-koordinator i Kartverket

11 SOSI: Faglig organisering Arbeidsgrupper: Fagområder i SOSI Del 2 Generell objektkatalog:

12 Overlapp mellom fagområder Ledningsnett har tilknytning til Bygninger / renseanlegg Bygninger / renseanlegg Hydrologi /bekker og elver Hydrologi /bekker og elver Vegskilt (trafikksignal ”innenfor”, passive vegskilt ”utenfor”) Vegskilt (trafikksignal ”innenfor”, passive vegskilt ”utenfor”)

13 SOSI Ledning - info http://www.statkart.no/sosi/

14 Tilgang til SOSI-standarden Ferdige standarder tilgjengelig på flere former: Tekst/PDF på http://www.kartverket.no/SOSI Tekst/PDF på http://www.kartverket.no/SOSI UML-modeller for innsyn (HTML-rapporter) UML-modeller for innsyn (HTML-rapporter) UML/redigerbar via SVN-server UML/redigerbar via SVN-server Krever UML-editor (Enterprice Architect) Krever UML-editor (Enterprice Architect) Installasjonsbeskrivelse på http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/ Produktspesifikasjoner/Fagsamling_2012/Del_2_oktober/ Installasjonsbeskrivelse på http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/ Produktspesifikasjoner/Fagsamling_2012/Del_2_oktober/ http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/ Produktspesifikasjoner/Fagsamling_2012/Del_2_oktober/ http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/ Produktspesifikasjoner/Fagsamling_2012/Del_2_oktober/ Standarder under arbeid I diverse utgaver på arbeidsgruppeområdene http://www.kartverket.no/SOSI I diverse utgaver på arbeidsgruppeområdene http://www.kartverket.no/SOSI http://www.kartverket.no/SOSI UML/redigerbar via SVN-server UML/redigerbar via SVN-server

15 SOSI Ledning - historie 2006/2007: SOSI 3.4 oppgradert til SOSI 4.0 Videreført 3.4-prinsippene med 3 ulike modell-nivå Full modell, Forenklet modell, Superforenklet modell UML introdusert (klassediagrammer) 2008: Arbeid i gang med å forbedre modellene Et modellnivå for alle de tre eksisterende Arbeidet dessverre ikke ført fram til ny versjon av SOSI Ledning 2010: SOSI Ag7b våknet fra ”Tornerose-søvn” Valgt ny arbeidsgruppeleder Inger Hokstad 2010 (nov): ”Ledninger i grunnen” startet opp Få fram hvilke behov ”fagområde Ledning” har Tre-delt: Data-representasjon av ledningsnett (SOSI) Dokumentasjons-krav Kostnadsfordeling ved fellesprosjekt 2011 (oktober): Oppstart i SOSI Ag7b Ledning 2012 (14.november): Konseptuel modell vedtatt

16 Deltakere Ag7b Kommuner: Oslo, Asker, Drammen-regionen, Bergen, Lier Nasjonale aktører Avinor, NVE, Vegvesenet, Forsvarsbygg, Telenor, Jernbaneverket, Kartverket Systemlevernadører/konsulenter: ViaNova, Powel, Norkart, Norconsult Informasjonssystemer, Focus software, VA og VVS-produsentene, Geomatikk AS, Vassbakk og Stol AS, Geodata AS, BA- Nettverket, CAD-Q, Omega Elkraft

17 SOSI Ag7b-aktiviteter Møter i hele gruppa: 2011: 14.okt, 1.des 2011: 14.okt, 1.des 2012: 9.feb, 21.mars, 13.april, 13.juni, 4.sept, 14.nov 2012: 9.feb, 21.mars, 13.april, 13.juni, 4.sept, 14.nov Møter i ”undergrupper” 2012: VA : mars, september, oktober VA : mars, september, oktober El: mars, september, oktober El: mars, september, oktober Tele/signal/Ekom: mars, september, oktober Tele/signal/Ekom: mars, september, oktober

18 Hva er gjort Laget utkast til konseptuell modell med kapittel -Kjerne -Felleskomponenter -VA -EL -Tele/Signal/Ekom -(Fjernvame) -(Olje/gass) Språk: Unified Modelling Language (UML) Status: Modellen vedtatt 14.nov

19 SOSI Ledning 4.0

20

21

22

23 INSPIRE Utility 3.0

24

25 SOSI Ledning - kjernemodell

26 Knytting til andre ”kilder”

27 Kodelister fra NS3420

28 Lednings- fagområder

29 Felles-komponenterFelles-komponenter

30 VA-ledningerVA-ledninger

31 Container-objekttyperContainer-objekttyper

32 Container Målekum med målere

33 VA koplinger

34 Rør-materialer: Passe detaljering?

35 Utvekslingsformat GML

36 Eksempel med objekt

37 Eksempel GML GML svært godt grunnlag for web- tjenester

38 GML software NB! Eksempelet viser to geometrier på Kum. Dette er nå gjort om, slik at Kumlokk er en egen objekttype.

39 Veien videre SOSI Del 2 Generell objektkatalog Ledningsnett 4.5 ferdig jan 2013 Lagt ned stor arbeidsinnsats fra mange frivillige Viktig at standarden tas i bruk

40 Ledninger i Grunnen Pilotprosjekter Mål (ref delmål 3 Geodata) Innen 1 – 2 år etter at SOSI Ledningsstandard er definert, implementere standarden i utvalgte pilotsystemer Hensikt 1)Sikre at standarden implementeres i driftsløsninger 2)Innhente erfaringer og forbedringsforslag (kvalitetssikring) Pilotprosjekter (forslag) 1) Eksport av ledningsdata fra ledningsinformasjonssystemer (GIS/NIS) til planleggingssystemer (DAK/BIM) 2)Synkronisere ledningsdata mellom ledningsinformasjonssystemer og felles database 3) Synkronisere ledningsdata mellom mobile feltenheter og ledningsinformasjonssystemer

41 System for lednings- informasjon Mobilt feltsystem for registrering av ledningsdata – både posisjonsmålinger og egenskapsdata Synkronisering Pilot 3: Synkronisere ledningsdata mellom mobile feltenheter og ledningsinformasjonssystemer Mål Å implementere funksjonalitet som synkroniserer et ledningsinformasjonssystem med oppdateringer, kontrolldata og innmålinger av ledningsdata fra mobile feltsystemer Teknologibasis Ledningsdata synkroniseres iht SOSI Ledning standard. Kommunikasjonen mellom mobil enhet og felles informasjonssystem følger spesifikasjonene definert av prosjektet GeoSynkronisering Utviklingsoppgaver System for ledningsinformasjon må implementere Tjenester for bestilling av ledningsdata (~ Pilot 1) Abonnenttjenestene for synkronisering av ledningsdata (~ Pilot 2) Mobilt feltsystem må implementere Bruk av bestillingstjenesten (~ Pilot 1) Tranformerer bestilte eksisterende data til feltssystem Endringslogg som inneholder nyregistreringer og oppdateringer av ledningsdata Overfører endringer til ledningsinformasjonssystemet Kommentar: Inneholder mange forskningselementer. Forskningsrådets BIA ?

42 OppsummeringOppsummering SOSI Generell objektkatalog Ledningsnett 4.5 ferdig jan 2013 Ansvar: Kartverket/SOSI arbeidsgrupper Uttestingen starter!!! Ansvar: Faggrupper / ledningseiere / softwareleverandører Erfaringer fra uttesting vil avdekke nye behov Ny SOSI Ledningsnett 4.6 2014 ? Mer info: erling.onstein@kartverket.no


Laste ned ppt "SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google