Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge digitalt – Status og vegen videre FYLKESÅRSMØTE I NORGE DIGITALT FOR HEDMARK OG OPPLAND Erik Perstuen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge digitalt – Status og vegen videre FYLKESÅRSMØTE I NORGE DIGITALT FOR HEDMARK OG OPPLAND Erik Perstuen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge digitalt – Status og vegen videre FYLKESÅRSMØTE I NORGE DIGITALT FOR HEDMARK OG OPPLAND Erik Perstuen

2 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Disposisjon •Status og forventninger parter og økonomi •Organisering – gjennomføring i 2007 – endringer fra 2008 •Tjenester fra nasjonale parter •Viktige prioriteringer fremover

3 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Landsdekkende parter i 2006

4 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Status for lokale parter i 2006 pr. 22.01.2007

5 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND ”Omsetning” i 2006  29 landsdekkende parter : 13,7 mill.kr.  310 kommuner : 1,0 mill.kr.  86 energibedrifter : 1,2 mill.kr.  12 fylkeskommuner : 1,7 mill.kr  TOTALTca. 17,6 mill.kr.

6 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Nye parter fra 2007…?

7 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Parter/Økonomi– 2005 - 2007

8 Organisering og gjennomføring •Nasjonal organisering •Organisering i fylkene •Avtaleinngåelse 2007 •Nytt opplegg for avtaler fra 2008

9 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Utvikling av samarbeidskonseptet St.mld. 30 Konseptskisse – versjon 0 Norge digitalt 2005 Versjon 1.0 Norge digitalt 2006 - 07 Versjon 1.1 -1.2 Norge digitalt 2008 Versjon 2.0 Utvikling av konseptet/løsningen er en hovedoppgave for Norge digitalt Sekretariatet og Referansegruppe

10 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND DEP. Organisering – Nasjonalt REFERANSE GRUPPE REFERANSE GRUPPE TEMADATA FORUM TEMADATA FORUM TEKNOLOGI FORUM TEKNOLOGI FORUM GEOVEKST FORUM GEOVEKST FORUM STORKOMM. GRUPPA STORKOMM. GRUPPA ANDRE FORA PARTER I NORGE DIGITALT DEP. NORGE DIGITALT SEKRETARIAT (Statens kartverk) NORGE DIGITALT SEKRETARIAT (Statens kartverk) NORGE DIGITALT RÅD NORGE DIGITALT RÅD DEP. MILJØVERN DEPARTEMENTET MILJØVERN DEPARTEMENTET STYRINGSDIALOG PARTS AVTALER REPRESENTASJON

11 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND

12 Avtalestruktur – 2007 -2008 •Nye avtaler klar for inngåelse for 2007 - samme struktur – minimale endringer fra 2006 •Fra 2008 legges det opp til viktige endringer –Partene inngår en ”enkel” avtale – som gjelder inntil den blir sagt opp –Dagens prinsippdokument med vedlegg – omarbeides til et dokument – ”Generelle vilkår” –Tre bilag som forhandles årlig: Årskostnad, partsleveranser og evt. forbehold til generelle vilkår

13 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND AVTALE Bilag 1 Årskostnad Bilag 2 Parts- leveranser Bilag 3 Forbehold/ begrensninger Generelle vilkår (Vil omfatte innhold fra Prinsippdokument og vedleggene til dette i ett dokument)h Avtaledokumenter – fra 2008

14 Tjenester fra nasjonale parter… Mange tjenester tilgjengelig – flere kommer, MEN…

15 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND geoNorge.no

16 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Ny oversikt – wms-tjenester

17 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Om tjenester fra nasjonale parter •Nesten ingen nasjonale parter har frem til nå levert tjenester som tilbyr gode nok datumtransformasjoner – dvs. tjenesten har ikke vært anvendelig mot lokale løsninger •Ny programvare med offisiell transformasjon er klar, men implementering hos partene gjenstår – DETTE MÅ PRIORITERES!!!

18 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Kartverkets tjenester – og BAAT •Alle Kartverkets tjenester –WMS, Web-services og Web-basert nedlastingstjeneste… •…krever at partene skaffer seg tilgang gjennom BAAT-systemet ved henvendelse til Norge digitalt-sekretariatet

19 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Kartverkets tjenester – VIKTIG •Web-services –Ny løsning for grunneiendoms- og adressesøk – nå mot daglig oppdatert EDR-base! –Stedsnavnsøk, transformasjon og kommunesøk •MEN –Alle systemer som skal benytte disse tjenestene må gjennom BAAT-systemet –Mange lokale løsninger som nå ikke har fått dette på plass !!!

20 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Norge i bilder •Treg start – lange responstider… •Ny versjon tidlig 2006 – OK •Ny versjon av progr.vare planlagt medio 2006 – problemer... •Ajour – alle ferdige prosjekter lå tilgjengelig pr. september 2006 •Etter dette kun få nye lagt inn •Pr. dato 45 ferdige prosjekter klare for innlegging – må avvente ny programversjon •Forvaltningsløsning fungerer bra

21 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Sentral matrikkeldatabase Sentral matrikkeltjener Andre innsyns- klienter UthentingsklientOppdateringsklientAndre system KGAB Innsynsklient Eksterne register •Elektronisk grunnbok •Det sentrale folkeregisteret •Enhetsregisteret •Postmottakersystemet •EDR •SSB •Kulturminneregisteret (2.0) •Grunnforurensing register(2.0) Innsyn API (Web Services) SOAP WFS WMS Oppdatering API (Java) Andre uthentingklienter Evt. lokal kopi Eksterne systemer Rapporter Matrikkel - systemskisse Endringslogg API (Web Services) Inndata fra eksterne register Matrikkelen versjon 1.0 Andre innsyns- klienter SOAP – Simple Object Access Protocol WFS – Web Feature Service WMS – Web Map Service Matrikkelen versjon 2.0

22 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Sentral matrikkeldatabase Sentral matrikkeltjener Andre innsyns- klienter UthentingsklientOppdateringsklientAndre system KGAB Innsynsklient Eksterne register •Elektronisk grunnbok •Det sentrale folkeregisteret •Enhetsregisteret •Postmottakersystemet •EDR •SSB •Kulturminneregisteret (2.0) •Grunnforurensing register(2.0) Innsyn API (Web Services) SOAP WFS WMS Oppdatering API (Java) Andre uthentingklienter Evt. lokal kopi Eksterne systemer Rapporter Matrikkel - systemskisse Endringslogg API (Web Services) Inndata fra eksterne register Matrikkelen versjon 1.0 Andre innsyns- klienter SOAP – Simple Object Access Protocol WFS – Web Feature Service WMS – Web Map Service Matrikkelen versjon 2.0 Kommunene + noen andre Kommunene + noen andre

23 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND

24 Viktige prioriteringer fremover •Geovekst-samarbeidet •Ny Matrikkel •FDV-avtaler •Plandata •Tematiske geodata

25 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Geovekst -Utvikling - Verdi

26 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Viktige oppgaver i fylkene (1) •Geovekst-samarbeidet er fortsatt helt sentralt som fundament for Norge digitalt – Arbeidet skjer i fylkene •Arbeidet med eiendomsdata – med innføring av Matrikkel blir helt sentralt i 2007 og 2008 •Viktig å prioritere å få på plass FDV- avtaler OG sørge for at vedlikeholdet ivaretas etter avtalen

27 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Viktige oppgaver i fylkene (2) •Arbeidet med å få ”orden” på plan- informasjon – og tilgjengeliggjøring av denne – er svært etterspurt –Behov for retningslinjer/anbefalinger… •Store utfordringer fremover knyttet til tematiske data –Data etablert lokalt og samspill/integrering med nasjonale data – er ikke løst…

28 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Kartverkets prioriteringer i 2007 – i fylkene •Videreføring av Norge digitalt og Geovekst-samarbeidet og innføring av ny Matrikkel vil få høyest prioritet •Å få på plass det kontinuerlige vedlikeholdet med avtaler og nødvendige prosesser •Ønske om økt aktivitet rundt plandata… og annen tematisk informasjon

29 ÅRSMØTE NORGE DIGITALT 2007 – HEDMARK OG OPPLAND Andre prioriteringer - nasjonalt •Ønsker å iverksette et kvalitetsløft på VBASE… •Ny nasjonal terrengmodell …- forprosjekt under oppstart – vil se på opplegg for å samle alle høydedata i en løsning… •Ellers er resultatene fra GeoPortal 2007 svært spennende – ikke minst om vi får på plass løsninger for å integrere kommunale forvaltningsløsninger i infrastrukturen i Norge digitalt…


Laste ned ppt "Norge digitalt – Status og vegen videre FYLKESÅRSMØTE I NORGE DIGITALT FOR HEDMARK OG OPPLAND Erik Perstuen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google