Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webkart-tjeneste Artsdatabanken N asjonal strategi for lagring og formidling av geografisk artsinformasjon Faglig forum - Forvaltningsplan Barentshavet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webkart-tjeneste Artsdatabanken N asjonal strategi for lagring og formidling av geografisk artsinformasjon Faglig forum - Forvaltningsplan Barentshavet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Webkart-tjeneste Artsdatabanken N asjonal strategi for lagring og formidling av geografisk artsinformasjon Faglig forum - Forvaltningsplan Barentshavet, Tromsø 31.01.07 Foto: Nils Valland

2 Artsdatabanken - hvorfor?  For å styrke arbeidet med arter og naturtyper  For at informasjonen skal få større og bredere autoritet og legitimitet  For å gjøre informasjon om Norges biologiske mangfold lett forståelig og lett tilgjengelig St.meld nr 42 (2000-2001) Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning

3 GBIF Mission Global database biologisk mangfold Helhetsperspektiv og delingsverdi NFR ansvarlig GBIF-Norge Driftes av NHM-UiO Tett samarbeid GBIF-Norge og Artsdatabanken Global Biodiversity Information Facility

4 Webkart-tjeneste for artsdata Etablere rutiner og infrastruktur for publisering av datasett hos naturvitenskapelige institusjoner Gi brukere tilgang til stedfestet artsinformasjon ved å utvikle webkartklient på www.artsdatabanken.no som støtter geografiske og taksonomiske søkwww.artsdatabanken.no

5 Grunnleggende prinsipp Dataeier forvalter og kvalitetsikrer egne data Eierskapet til data vil være synlig ved innsyn Dataeier gjør tilgjengelig data i standard format Dataeier etablerer datatjenester som gjør data søk- og lesbare i web-baserte kartgrensesnitt Data lagres ett sted og blir tilgjengelig i sann tid for alle som skal forvalte og bruke data til analyser, unngå kopiering Webkart-tjenesten bygger på geografiske standarder i Norge Digitalt og internasjonale standarder for datadistribusjon (WMS, SLD, WFS)

6 Felles artsnavn

7 Kvalitetssikring  Sikre at datasett for artsgruppene blir så fullstendige som mulig  Kvalitetssikring av alle institusjonene sine data på samme artsgruppe  Sammensett av faggrupper fra alle institusjoner som har data på artsgruppe  Ledes av en av institusjonene (mest data eller best ekspertise)  Felles kartverktøy for geografisk kvalitets- sikring

8 Artsgruppe har eller kan få utviklet en akseptabel nomenklatur Mulig å få etablert landsdekkende datasett innen artsgruppe Artsgruppe har en stor andel som er digitalisert Rødlistearter og kandidater for 2010 er prioritert Marine datasett: Makroalger, invertebrater, fisk, fugl og pattedyr….. Foto: Otto Frengen Felles prinsipper datasett

9 Webkart-tjeneste  Prosjektperiode 2006-2007  Pilotversjon aug. 2006  Webkartforum etablert  Felles med GBIF-Norge sept. 2006  Versjon1.0 - lanseres 1.mars 2007  Versjon 2.0 - ferdigstilles 1.nov. 2007  Utfordringer mht datakvalitet, teknologi, ressurser


Laste ned ppt "Webkart-tjeneste Artsdatabanken N asjonal strategi for lagring og formidling av geografisk artsinformasjon Faglig forum - Forvaltningsplan Barentshavet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google