Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK 1 GIS samarbeide mellom Hedmark og Oppland 1. ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet er organisert og styres etter følgende modell:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK 1 GIS samarbeide mellom Hedmark og Oppland 1. ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet er organisert og styres etter følgende modell:"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK 1 GIS samarbeide mellom Hedmark og Oppland 1. ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet er organisert og styres etter følgende modell: Ansvar og roller til de enkelte beskrives slik: Styringsgruppe (Leder ?) Består av ledelse fra hver etat: Kontrollere framdrift og fokus (økonomi, framdrift, resultater). Gir råd til prosjektansvarlig på tema som framlegges for gruppa. Vedta prosjektplan, årlige budsjett og sørge for nødvendig finansiering. ProsjektgruppeOperativ gruppe for gjennomføring av den faglige delen av prosjektet. Rapporterer til styringsgruppa om ressursbruk og framdrift. Utarbeider prosjektplan og sluttrapport GIS råd/brukerforumGIS råd og bruker forum blir informert om fremdrift og løsninger. Gir innspill. BrukereBrukere hos hver etat blir informert og opplært i løsninger som lages. Gir innspill Fylkesmennene og Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, samt Statens kartverk Hamar Brukere GIS-råd/brukerforum Oppland Brukere GIS-råd/brukerforum Hedmark Prosjektgruppa Styringsgruppe Ledelse fra hver etat Oppland FylkeskommuneLiv Røe (leder) Hedmark FylkeskommuneSigurd Skage Fylkesmannen i HedmarkTormod W Karlstrøm Fylkesmannen i OpplandKnut Berg Statens kartverk Hamar Georg Langerak

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK 2 Kommune samarbeidene i Hedmark

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK 3 FylkesGis HeOp Sømløst innsyn ikke til erstatning for de interkommunale – men en overbygging Fokus på toveis kommunikasjon

4 FYLKESMANNEN I HEDMARK 4 Utveksling av data - SOSI - Et standardformat for digitale geodata i Norge SOSI-standarden ble første gang utgitt i 1987 (Versjon 1.0). Standarden revideres og utvikles kontinuerlig. Det foretas en tilnærming til internasjonale standarder som er under utvikling. Utgivelse av neste versjon vil avhenge av brukernes behov, samt takten på utvikling av internasjonale standarder SOSI-standarden omhandler teknikk for datadefinisjoner av geografisk informasjon, herunder standardiserte beskrivelser av geometri og topologi, datakvalitet, koordinatsystemer, metadata i form av informasjon om eier, opplesning på data, områdeavgrensning osv. Den omfatter også konkrete databeskrivelser for ulike datatyper eller anvendelsesområder, noe som utgjør en vesentlig del av omfanget. –Databeskrivelse: Plan http://www.statkart.no/standard/sosi/html_34/plan/plan.htm Grunnleggende for å kunne etablere sammenstillbare tjenester med riktig kvalitet. WMS WFS

5 FYLKESMANNEN I HEDMARK 5 Norge digitalt – Hedmark og Oppland

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK 6 Fra oppslags verktøy til GIS som forvaltningsystem Elementene i et informasjonssystem Informasjonssystemets plass i en beslutningssløyfe Beslutningssløyfe

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK 7 Geodatasamarbeidet i Hedmark (og Oppland) Elektronisk saksbehandling –Dokumenter –Geografi Hensikten med samarbeidet er å gi saksbehandlere et felles innsyn mot relevante geografiske datasett. Arbeidsutvalg for tematiske geodata i Hedmark & Oppland –Sterkt fokus på plan i 2006

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK 8 http:// ephorteweb/wfs/?WMTVER=1.0.0&REQUES T=map&SRS=EPSG%3A32632&BBOX=442178,6448960,442402,6449111&WIDTH=500&HEIGHT=350&LAYERS=GBNR&FO RMAT=GML2& width=500 height=350 KartklientePhorte (arkivet) URL kall WFS kall GML eksport Presenteres direkte i klienten ved hjelp av SLD (Styled Layer Descriptor) WebService GAB Konvertering SVG Kommunikasjon mellom arkiv og kartklient, basert på URL ogWFS

9 FYLKESMANNEN I HEDMARK 9 Geografisk arkiv Skjermbildet for saksbehandleren vil se slik ut:

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK 10 Saksbehandleren Hvilke tema har den enkelte saksbehandler behov for? Basisdata fra ”offentlige” etater GEOVEKST –Veier inklusive skogsveier –Markslag –Eiendom –Høyde…. –Ortofoto Temadata fra ”offentlige” etater (AREALIS) Eks –Plandata –Flom soner –Kulturlandskap Temadata fra egne datakilder Eks –Vernede områder –Forurensning –Beitebruk –Skogbruksplaner –Kulturminner Ny bruk Sammenstilling av gamle data = Gir ny innsikt Dokumentasjon

11 FYLKESMANNEN I HEDMARK 11 stiller strenge krav til: Kvalitet Vedlikehold Kompetanse Planfaglig Teknisk Bestiller Tillit (rettssikkerhet) Tidligere tiders omtalte muligheter er her nå!

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK 12 Siste foil i presentasjonen


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK 1 GIS samarbeide mellom Hedmark og Oppland 1. ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet er organisert og styres etter følgende modell:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google