Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSESENTER RUS -REGION ØST Atle Holstad Spesialrådgiver Valdres 22.03.11 ØPP ET FORELDRERETTET FOREBYGGINGSPROGRAM Hvorfor øpp?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSESENTER RUS -REGION ØST Atle Holstad Spesialrådgiver Valdres 22.03.11 ØPP ET FORELDRERETTET FOREBYGGINGSPROGRAM Hvorfor øpp?"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSESENTER RUS -REGION ØST Atle Holstad Spesialrådgiver Valdres 22.03.11 ØPP ET FORELDRERETTET FOREBYGGINGSPROGRAM Hvorfor øpp?

2 Tverrdepartemental satsing på tidlig innsats – medfører mange styringsdokumenter og veiledere

3 RUSMIDLER SØTE BITRE POSITIVTNEGATIVT GLEDESORG/ GLEDESLØSHET VELSIGNELSEFORBANNELSE BRUKMISBRUK MÅTEHOLDAVHOLD RUSFRIHETSKADEREDUKSJON

4 ”Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer sine lærere.” Sokrates - 470 -399 f. kr Forebyggende arbeid Hvor skal vi ha fokuset?

5 NORGE - I ET EUROPEISK PERSPEKTIV 16 ÅRINGER - LAVT PÅ SIGARETTRØYKING - LAVT PÅ ALKOHOLKONSUM PR.ÅR - HØYT PÅ DRIKKEMENGDE PR. ALKOHOLSITUASJON - GJENSPEILER VOKSNES DRIKKEKULTUR - FLERE POSITIVE FORVENTNINGER KNYTTET TIL DET Å DRIKKE - OPPLEVDE PROBLEMER LIGGER HØYT OPPE FOR DE UNGE: SER BRA UT Hvordan forklare dette spranget? ……… > TIDLIG INTERVENSJON FOR DE TUNGE: STORE PROBLEMER Men ungdomsundersøkelser Synnovate har gjort for Hdir tyder på: - Ungdom drikker sjeldnere i dag - Færre ungdommer drikker seg fulle i dag - Færre ungdommer kjenner noen med alkoholproblemer i dag - Flere ungdommer i dag mener at foreldre ikke bør gi unge alkohol med på fest eller gi alkohol hjemme - Like mange unge ønsker grensesetting fra foreldrene i dag som for fem år siden

6 SAMFUNNS- OG RUSUTVIKLING Alkoholkonsumet øker - avkopling fra travle karrierer – rekreasjonsbruk - økning i gruppen unge voksne – 18 – 23 år Ritualer i bevegelse – helgefylla - vs - kontinentale drikkemønstre Voksnes drikkemønstre overføres til de unge Ungdom 14 / 15 eksperimenterer - skilt i pannen: ”under ombygging” - ikke ensbetydende med at en bruker eller misbruker, men at en har prøvd hasj en eller to ganger

7 Og ………… ….. Velfylte barskap og kjellerhyller …. Trenger ikke vanne ut lenger? ….. Avhold: på vei ut … eller ny trend?? Men........... ….. Fortsatt best i klassen hva gjelder konsum – mengde Derfor ………… ….. Mer fokus på skadene? - det er kaldt i Norge om vinteren - du får gå, men jeg henter deg - og dette snakker jeg med andre foreldre om

8 Risiko og beskyttelse

9 Hva gir beskyttelse Positivt selvbilde/egenverd

10 Andre gode voksne rollemodeller

11 Minst EN betydningsfull person som har brydd seg reelt

12 BEKYMRINGSFULLE TREKK mer liberalt syn – holdninger på glid lett tilgjengelighet på ulike typer stoff ALKOHOLBRUKEN FORTSATT DET STORE PROBLEMET økningen drikkemønsteret jentene haler inn på guttene

13 Totalpopulasjonen Personer i risiko Personer med problem Universelle tiltak Selektive tiltak Indikative tiltak

14 Hvorfor skal vi jobbe universelt – er ikke dette foreldrenes ansvar og de fleste klarer seg vel uansett!...............................eller?

15 ET REGNE- EKSEMPEL Her har vi en skole med 100 elever

16 Risikogruppe 7 % Problemgruppe 3% Normalgruppe 90 %

17 RR = 10% RR = 25% RR = 40% Relativ risiko (RR) For å utvikle en asosial personlighet De fleste med problemer finnes i normalgruppen …men de som har de mest alvorlige problemene, som også er vanskelig å avhjelpe, finner vi i problemgruppen

18 ÖPP er et universelt forebyggingsprogram Det retter seg mot alle foreldre

19 Ørebro preventionsprogram – Ørebro forebyggingsprogram ØPP  en kunnskapsbasert foreldremøtemetode  forebygge tidlig alkoholdebut og normbrudd  metoden må sees som en viktig del i et generelt og langsiktig lokalt forebyggingsarbeid  testet og evaluert i fire ungdomsskoler i Ørebro i perioden 1999 -2001  Prøves nå ut i en rekke kommuner i Norge – skal evalueres i regi av SIRUS, KoRus-Øst og Rogaland A-senter

20 ØPP:  foreldre er viktige  foreldres holdning til ungdom og alkohol har stor betydning  om å la barn smake  risiko forbundet med ungdom og alkoholpåvirkning  det er ikke for sent Hva kan foreldre gjøre?  skape forutsetninger for en god og åpen kommunikasjon  være føre var  være tydelige på hvor en står - i handling: ikke tilby sine barn alkohol - i ord: forklare med varme, tydelighet og engasjement at det ikke er ok å drikke alkohol når man er ung – ikke hjemme og ikke sammen med venner

21 ØPP  Avtaler mellom foreldrene - konflikter mellom foreldre og tenåringer har ofte med regler og grensesetting å gjøre - mange foreldre har redusert denne type bråk og konflikter hjemme gjennom å komme frem til avtaler med andre foreldre, eksempelvis i en klasse, om felles regler - felles grensesetting i vennegjengen gjør det lettere for ungdommen å praktisere dem - innetider - overnatting hos andre - avtaler om kjøring og henting i helgene - datavett

22 ØPP – oppsummering  forskning viser at varme og tydelige voksne kan påvirke  tydelige foreldre gir effekter på alkoholbruk  som foreldre påvirker man sitt barns alkoholbruk og annen risikabel atferd mer enn man tror  det har stor betydning at man som foreldre tydeliggjør sin restriktive innstilling til ungdom og alkohol  barn og ungdommer setter pris på omtenksomme og klare beskjeder Øvrige resultater av ØPP- undersøkelsen  normbrytende atferd som tyverier, naskerier og skulk ble redusert  effektene av forebyggingstiltaket var merkbare selv blant ungdommer som allerede hadde etablerte alkoholvaner

23 Hva krever dette av innsats:  20 minutter på hvert foreldremøte i ungdomsskoletida ( 6 møter)  sertifisere ØPP formidlere til foreldremøtene – ( kan være SLT koordinator, helsesøster, politi, ruskonsulent, miljøarbeider, lærer …etc)  metodepakker fås med fra kurset til bruk på foreldremøtet  kurs av ØPP`ere: I Korus-Øst sin regi, 2 dagers kurs. Gratis for deltakerne.  Nettverkssamling for ØPP i regi av KoRus-Øst Nettadresser for mer info. www.fhi.se@skolanforebygger.se www.oru.se/bsr/koutakis www.rus-ost.no

24 atle.holstad@sykehuset-innlandet.no www.rus-ost.no ……ET TASTETRYKK UNNA ……


Laste ned ppt "KOMPETANSESENTER RUS -REGION ØST Atle Holstad Spesialrådgiver Valdres 22.03.11 ØPP ET FORELDRERETTET FOREBYGGINGSPROGRAM Hvorfor øpp?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google