Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tester i norsk skole Øystese 07.09.11 ØKF. Ideologi eller pedagogisk nyvinning? Konkurranse Rangering Belønning Øket læringstrykk Endret ledelse Ytre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tester i norsk skole Øystese 07.09.11 ØKF. Ideologi eller pedagogisk nyvinning? Konkurranse Rangering Belønning Øket læringstrykk Endret ledelse Ytre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tester i norsk skole Øystese 07.09.11 ØKF

2 Ideologi eller pedagogisk nyvinning? Konkurranse Rangering Belønning Øket læringstrykk Endret ledelse Ytre styring Større effektivitet Grunnleggende ferdigheter Nasjonale prøver Karakterer Målstyring

3 Individ Elev StimulusRespons MiddelMål

4 Metodiske problemer 1 Det generaliseres –Fra testresultatet elevenes generelle kompetanse –Fra elevenes generelle kompetanse kvaliteten på læreren –Fra lærerens kvalitetsmål skolens generelle nivå (de andre lærernes kvalitet)

5 Nasjonale prøver snevrer inn pensum Det som ikke måles, marginaliseres. –Fokus på grunnleggende ferdigheter. –Fokus på reproduktiv kunnskap. Danning vs utdanning Har dette endret din opplevelse av hva som er viktig?

6 Mulige konsekvenser Fra mestringsorientering til prestasjonsorientering? Målstyringen fortrenger skolens vedtatte mål. Sakte, men sikkert flyttes de ansattes oppmerksomhet: Fra hva som er best for det enkelte barnet på lang sikt, til det som tjener den enkelte skole på kort sikt (Marsdal s. 167) Fra lærer til byråkrat? –Autonomien utfordres, det profesjonelle skjønn settes til side, det didaktiske handlingsrommet begrenses Fra et bredt kunnskapsfokus til et smalt fokus på drill? Trues dialogen med klassen?

7 Undervisningen endres Teaching to test –Fokus flyttes mot reproduktiv kunnskap –Elever trenes i testsituasjonen (...Barn som skal ta nasjonale prøver i femte klasse, øver seg på prestasjonstestene helt fra høsten i tredje. (Marsdal s. 77)) Spesialundervisning –78% økning i barn henvist til PPT på fire år –Ressursene settes inn på andre elevgrupper

8

9

10 Mulige psykologiske konsekvenser Du er verd det du måles til. Gjentatte negative testresultater utfordrer selvbildet Kan utvikle prestasjonsangst Ingen barn vil like skolen hvis de mislykkes for ofte

11 Moralen endres Dess mer en kvantitativ samfunnsindikator anvendes i samfunnets beslutningsprosesser, dess mer vil den underlegges korrupssjonspress og dess mer egnet vil den bli til å forvrenge og korrumpere de samfunnsprosessene som den er ment å overvåke (Assesing the Impact of Planned Sosial Change. Chambell 1976)

12 Erfaringer fra USA og England Diane Ravitch: Man kan ikke frambringe god utdanning med en strategi basert på å teste barn, få lærerne til å skamme seg og stenge skoler.(The Death and Life of The Great American School System - How Testing and Choice Are Undermining Education s 110 - 11) Robin Aleksander: Bruken av nasjonale prøver til å evaluere lærere, skoler og lokale myndigheter underlegger lærerne et press som overføres på elevene og skader deres opplevelse av læring. (Cambridge Primary Review 2009)

13


Laste ned ppt "Tester i norsk skole Øystese 07.09.11 ØKF. Ideologi eller pedagogisk nyvinning? Konkurranse Rangering Belønning Øket læringstrykk Endret ledelse Ytre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google