Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde: Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde: Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde: Den generelle delen av læreplanen (1993:22)

2 Storyline Kjennetegnes ved at elevene ikke belæres, men lærer gjennom selv å oppdage, reflektere og handle.

3 Historikk Skotten Steve Bell regnes som storyline- undervisningens ”far” Danmark har et aktivt storyline miljø Det finnes et internasjonalt nettverk med forgreninger over hele verden

4 Prinsipper Tverrfaglig Lærer er igangsetter, regissør og veileder Tar utgangspunkt i kunnskap eleven allerede har Idemyldring Tankekart Oppstart i hel klasse

5 Prinsipper Åpne nøkkelspørsmål Historien har en ”rød tråd”

6 Prinsipper Variasjon i å arbeide i hel klasse, i grupper og individuelt

7 Storyline Gi tilgang på gode nettsteder og bøker, artikler, invitere fagpersoner, studiebesøk, osv Samarbeids- læringsmetoder Valg av kunnskapskilde Velge hva som er viktig Kunnskaps- innhenting Åpne spørsmålProblemløsning Teste egen kunnskap opp mot ulike lærekilder Differensiere

8 Konstruktivistisk lærings- og kunnskapssyn Elever forstår og tolker den aktuelle virkeligheten på sin egen måte

9 Læringssyn forts. Umulig å overføre en forhåndsbestemt virkelighet til elevene

10 Læringssyn forts. Det læreren kan gjøre, er å tilby eleven begreper, inntrykk og opplevelser som støtter opp om elevens læringsprosess http://www.youtube.c om/watch?v=- TXDSlhSo-U http://www.youtube.c om/watch?v=- TXDSlhSo-U Kunst, kultur, kreativitet

11 Konstruktivistisk lærings- og kunnskapssyn Eleven må ha hovedrollen i de prosessene der kunnskap konstrueres Eleven selv – i samspill med andre – må aktivt bearbeide ny kunnskap slik at det blir en sammenheng/videreutvikling til den kunnskapen eleven allerede har

12 Vellykket storyline En start En utvikling En avslutning Hovedelementene består av: (Tid) Sted Aktører Hendelser

13 Vellykket storyline En god start er viktig – fange elevenes oppmerksomhet

14 Storyline Fordeler Utfordringer Realisere mål i læreplanens generelle del Jobbe med grunnleggende ferdigheter Variasjon i vurderings- situasjoner underveis Variasjon i arbeidsmåter Kan bli mer klipp og lim enn faglig utbytte Gruppesammensetninger Evne til samarbeid Elever jobber i ulikt tempo

15 Vurdering Underveisvurdering Vurdering for læring og utvikling Diskusjonsforum Prosessorientert skriving Fagsamtaler Skriftlige tilbakemeldinger underveis og til slutt Muntlig høring Multiple choice Innleveringer Prøver

16 Vurdering Hva er bra Forbedrings- muligheter Vær konkret Bruk eksempler ”Dette er veldig bra – her er du tydelig og du har fått med de viktigste punktene” ”her skjønner jeg ikke helt hva du mener – du kan for eksempel skrive…eller …..”

17 Storyline Nyttige nettsteder http://www.lu.hio.no/ENGELSK/asp/interv ju.html http://www.lu.hio.no/ENGELSK/asp/interv ju.html http://www.lu.hio.no/ENGELSK/asp/prinsi pper.html http://www.lu.hio.no/ENGELSK/asp/prinsi pper.html

18 Storyline Nyttig litteratur Eik, Liv Torunn: ”Storyline – tverrfaglig tilnærming til aktiv læring”, Tano-Aschehoug Falkenberg/Håkonsen: ”Storyline – en håndbok for undervisere”, Krogs Forlag Lindberg, Erik: ”Storyline – den røda tråden”, Ekelunds Forlag


Laste ned ppt "”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde: Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google