Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde: Den generelle delen av læreplanen (1993:22)

2 Storyline Kjennetegnes ved at elevene ikke belæres, men lærer gjennom selv å oppdage, reflektere og handle.

3 Historikk Skotten Steve Bell regnes som storyline- undervisningens ”far” Danmark har et aktivt storyline miljø Det finnes et internasjonalt nettverk med forgreninger over hele verden

4 Prinsipper Tverrfaglig Lærer er igangsetter, regissør og veileder
Tar utgangspunkt i kunnskap eleven allerede har Idemyldring Tankekart Oppstart i hel klasse

5 Prinsipper Åpne nøkkelspørsmål Historien har en ”rød tråd”

6 Prinsipper Variasjon i å arbeide i hel klasse, i grupper og individuelt

7 Teste egen kunnskap opp mot ulike lærekilder
Storyline Åpne spørsmål Kunnskaps-innhenting Problemløsning Valg av kunnskapskilde Velge hva som er viktig Teste egen kunnskap opp mot ulike lærekilder Gi tilgang på gode nettsteder og bøker, artikler, invitere fagpersoner, studiebesøk, osv Differensiere Samarbeids-læringsmetoder

8 Konstruktivistisk lærings- og kunnskapssyn
Elever forstår og tolker den aktuelle virkeligheten på sin egen måte

9 Læringssyn forts. Umulig å overføre en forhåndsbestemt virkelighet til elevene

10 Kunst, kultur, kreativitet
Læringssyn forts. Det læreren kan gjøre, er å tilby eleven begreper, inntrykk og opplevelser som støtter opp om elevens læringsprosess om/watch?v=- TXDSlhSo-U Kunst, kultur, kreativitet

11 Konstruktivistisk lærings- og kunnskapssyn
Eleven må ha hovedrollen i de prosessene der kunnskap konstrueres Eleven selv – i samspill med andre – må aktivt bearbeide ny kunnskap slik at det blir en sammenheng/videreutvikling til den kunnskapen eleven allerede har

12 Vellykket storyline En start En utvikling En avslutning
Hovedelementene består av: (Tid) Sted Aktører Hendelser

13 Vellykket storyline En god start er viktig – fange elevenes oppmerksomhet

14 Storyline Realisere mål i læreplanens generelle del
Fordeler Utfordringer Realisere mål i læreplanens generelle del Jobbe med grunnleggende ferdigheter Variasjon i vurderings- situasjoner underveis Variasjon i arbeidsmåter Kan bli mer klipp og lim enn faglig utbytte Gruppesammensetninger Evne til samarbeid Elever jobber i ulikt tempo Storyline

15 Vurdering Underveisvurdering Vurdering for læring og utvikling
Diskusjonsforum Prosessorientert skriving Fagsamtaler Skriftlige tilbakemeldinger underveis og til slutt Muntlig høring Multiple choice Innleveringer Prøver

16 Vurdering Hva er bra Forbedrings- muligheter Vær konkret
Bruk eksempler ”Dette er veldig bra – her er du tydelig og du har fått med de viktigste punktene” ”her skjønner jeg ikke helt hva du mener – du kan for eksempel skrive…eller …..”

17 Storyline Nyttige nettsteder
ju.html pper.html

18 Storyline Nyttig litteratur
Eik, Liv Torunn: ”Storyline – tverrfaglig tilnærming til aktiv læring”, Tano-Aschehoug Falkenberg/Håkonsen: ”Storyline – en håndbok for undervisere”, Krogs Forlag Lindberg, Erik: ”Storyline – den røda tråden”, Ekelunds Forlag


Laste ned ppt "”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.” Kilde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google