Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektoppgave eGovernment NTNU 2008 Innføring av elektroniske tjenester i Halden kommune - et delprosjekt i ”Det Døgnåpne Østfold” Prosjektoppgaven er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektoppgave eGovernment NTNU 2008 Innføring av elektroniske tjenester i Halden kommune - et delprosjekt i ”Det Døgnåpne Østfold” Prosjektoppgaven er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektoppgave eGovernment NTNU 2008 Innføring av elektroniske tjenester i Halden kommune - et delprosjekt i ”Det Døgnåpne Østfold” Prosjektoppgaven er utarbeidet av: Turid Johansen og Karine Engebretsen

2 Følgende er hentet fra prosjektbeskrivelsen  Prosjektet konsentrerer seg om å klargjøre kommunene for å iverksette det døgnåpne Østfold  Hovedfokus i prosjektet vil være å bistå kommunene i en organisasjonsutviklingsprosess for å endre organisasjonen, prosessene og tjenestene til en ny elektronisk hverdag: –En prosessbasert tilnærming for å gjøre eksisterende tjenester og prosesser mest mulig effektive og med riktig kvalitet –Sette felles krav til hvordan de elektroniske systemene skal fungere for å få best mulig kostnadseffektive tjenester og prosesser –Kompetanseheving og bevisstgjøring innen eForvaltning av politikere, offentlige ledere, mellomledere og ansatte for å klargjøre tjenester og prosesser for automatisering, elektroniske tjenester og eDemokrati. ”

3 Innføring av elektroniske tjenester i Halden kommune - et delprosjekt i ”Det Døgnåpne Østfold” Som metode for å analysere prosjektet har vi benyttet forskjellige modeller som er beskrevet i Richard Heeks ”Implementing and Managing eGovernment”.

4 Organisering og styring Vi har i prosjektoppgaven:  Sett på kommunens organisering og styring av eGovernment- systemer og hvordan dette har påvirket prosjektet.

5 eGovernment-strategi Vi har i prosjektoppgaven:  Studert teori rundt eGovernment-strategier generelt og trukket linjer til prosjektet i Halden kommune. Hvorfor? Hva? Når?

6 Forståelse for endringen Prosessmodellering har vært sentralt i prosjektet  Manuell prosess  Prosess med elektronisk skjema  Elektronisk skjema fullintegrert

7

8 Forankring av endringsprosessene blant organisasjonens medlemmer  ITPOSMO-sjekklisten har vært brukt som utgangspunkt for å analysere dimensjonene i prosjektet. Vi har trukket linjer mellom denne og en ”verdikjede” som har vært benyttet som ”oppskrift” for gjennomføringen av prosjektet.  Verdikjeden ble også benyttet som utgangspunkt for forklaring på forankringen i organisasjonen

9 Forpliktelse rundt videre arbeid  Rådmannen besluttet at endringer skulle gjennomføres

10 Hva kunne gått galt i prosjektet? Hva har gått galt? Hva ble håndtert på en bra måte? Vi utførte en risikovurdering vha. en GAP-analyse for å se litt på risikoen i prosjektet og hvordan risikoreduksjon og tiltak har vært benyttet i prosjektet. ITPOSMO-sjekklisten som utgangspunkt.  Hva som kunne gått galt besvarte vi vha. GAP-analysen.  Informasjon kunne vært bedre.  Risikoreduksjon og tiltak har vært benyttet hele veien i prosjektet.

11 Hva er det aller viktigste å ta hensyn til når en gjennomfører IKT-baserte endringsprosjekter i offentlig sektor  Forankring  Risikoanalyse  Involvering –brukere av systemet –ledere –politisk ledelse –sluttbrukere


Laste ned ppt "Prosjektoppgave eGovernment NTNU 2008 Innføring av elektroniske tjenester i Halden kommune - et delprosjekt i ”Det Døgnåpne Østfold” Prosjektoppgaven er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google