Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering (Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet)
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

2 Hva er digital forvaltning?
Noen kjennetegn ved offentlig forvaltning Omfatter de aller fleste livsområder og av avgjørende betydning for folks velferd I stor grad knyttet til myndighetsutøvelse og fordeling av knappe ressurser I meget stor utstrekning gjenstand for lovregulering Hva er digital forvaltning? Digital kommunikasjon med innbyggerne Automatisering av forvaltningens gjøremål, herunder automatisering av rettslige beslutninger Digital forvaltning er ikke en gitt størrelse, verken med hensyn til prosess eller resultat Rart at omstillingen av en så sentral samfunnsfunksjon ikke er gjenstand for betydelig mer (retts)politisk diskusjon Hva er viktig når forvaltningen digitaliseres? Redusere arbeidsinnsatsen for forvaltningen og innbyggerne Gjøre forvaltningen mer forståelig Bedre parters rettslige stilling Gjennomføre omstilling uten ofre

3 Om lovgivning mv i Digitaliseringsprogrammet
I den grad lovgivning er omhandlet er det primært som problem Opptar seg nesten ikke ved det som rettslig sett er viktigst og vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse Opptar seg ikke med hvordan rettsteknologi kan bedre folks rettslige stilling

4 Lovgivning som ”problem” for digitalisering av forvaltningen
Er loven i veien? Ja, noen ganger har reguleringer løpt ut på dato og kan ikke lenger forsvares Tja, noen ganger vil mange mene at loven skal sette ramme for forvaltningen, og vi kan være uenige Nei, noen ganger vil de aller fleste være enige om at rettslige rammer er nødvendige og legitime Er lovgivning til nytte? Ja, for å sikre politisk debatt om forvaltningsreformer Ja, for å sette rammer Ja, for å legge til rette for digitalisering Er jurister til nytte eller i veien for digitaliseringen? I veien: Kan for lite, er ”bakpå”, ikke alltid så interesserte? Til nytte: Jurister som kan eForvaltning kan bidra til at lover og forskrifter er ”automatiseringsvennlige” og ikke kommer som en ubehagelig overraskelse

5 Viktigst og vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse
Digital forvaltning innebærer at myndighetsutøvelsen i større eller mindre grad blir automatisert Automatiseringsgraden øker Innebærer at ”noen” fastsetter hvilke rettsregler som skal gjelde Formaliserer reglene i IT-systemene for å automatisere Automatisering reduserer det menneskelige innslaget i saksbehandlingen og vedtaket kan i ytterste fall bli helt uberørt av menneskehender Mangler erkjennelsen av at utvikling av systemløsninger i digital forvaltning er myndighetsutøvelse Mangler saksbehandlingsregler og metoder for å sikre at automatisert saksbehandling skal være riktig og gjennomsiktig

6 Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (I)
En ting er utvikle teknologi for å hjelpe folk til å gjøre jobben … En annen ting er å utvikle teknologi som hjelper folk til å forstå den jobben de gjør ”Selvbetjeningsløsningene på nett bør være så gode at det er minimalt behov for brukerstøtte og personlig veiledning” Selvbetjening innebærer ofte behov for å forstå rettsspørsmål Forklarings- og støttefunksjoner er generelt lavt prioritert Hva betyr den informasjonen det spørres etter? Hvilken betydning har den informasjonen det spørres etter? Behov for standard arkitektur for forklarings- og støttefunksjoner

7 Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (II)
Det kan være god grunn til å kritisere at lover er vanskelige å forstå … Men det er også god grunn til å bruke teknologi for å skrive mer forståelige lover Hvorfor brukes ikke IT for å understøtte lovgivningsprosessen? Best å lage gode lover i utgangspunktet Nest best å bruke kunnskap fra systemutvikling til å forbedre eksisterende lover Det er behov for å utvikle verktøy og metoder for å nyskrive og revidere lover – særlig slike lover som skal iverksettes ved hjelp av IKT

8 Min kritikk i et nøtteskall
Digitaliseringsprogrammet representerer ikke en konstruktiv og offensiv tilnærming til rettslige spørsmål … men det er jo lett å rette på!


Laste ned ppt "Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google