Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering (Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet) Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering (Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet) Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering (Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet) Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

2 Hva er digital forvaltning? Hva er viktig når forvaltningen digitaliseres? • Redusere arbeidsinnsatsen for forvaltningen og innbyggerne • Gjøre forvaltningen mer forståelig • Bedre parters rettslige stilling • Gjennomføre omstilling uten ofre Noen kjennetegn ved offentlig forvaltning • Omfatter de aller fleste livsområder og av avgjørende betydning for folks velferd • I stor grad knyttet til myndighetsutøvelse og fordeling av knappe ressurser • I meget stor utstrekning gjenstand for lovregulering • Digital kommunikasjon med innbyggerne • Automatisering av forvaltningens gjøremål, herunder automatisering av rettslige beslutninger • Digital forvaltning er ikke en gitt størrelse, verken med hensyn til prosess eller resultat • Rart at omstillingen av en så sentral samfunnsfunksjon ikke er gjenstand for betydelig mer (retts)politisk diskusjon

3 Om lovgivning mv i Digitaliseringsprogrammet • I den grad lovgivning er omhandlet er det primært som problem • Opptar seg nesten ikke ved det som rettslig sett er viktigst og vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse • Opptar seg ikke med hvordan rettsteknologi kan bedre folks rettslige stilling

4 Lovgivning som ”problem” for digitalisering av forvaltningen • Er loven i veien? – Ja, noen ganger har reguleringer løpt ut på dato og kan ikke lenger forsvares – Tja, noen ganger vil mange mene at loven skal sette ramme for forvaltningen, og vi kan være uenige – Nei, noen ganger vil de aller fleste være enige om at rettslige rammer er nødvendige og legitime • Er lovgivning til nytte? – Ja, for å sikre politisk debatt om forvaltningsreformer – Ja, for å sette rammer – Ja, for å legge til rette for digitalisering • Er jurister til nytte eller i veien for digitaliseringen? – I veien: Kan for lite, er ”bakpå”, ikke alltid så interesserte? – Til nytte: Jurister som kan eForvaltning kan bidra til at lover og forskrifter er ”automatiseringsvennlige” og ikke kommer som en ubehagelig overraskelse

5 Viktigst og vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse • Digital forvaltning innebærer at myndighetsutøvelsen i større eller mindre grad blir automatisert • Automatiseringsgraden øker • Innebærer at ”noen” fastsetter hvilke rettsregler som skal gjelde • Formaliserer reglene i IT-systemene for å automatisere • Automatisering reduserer det menneskelige innslaget i saksbehandlingen og vedtaket kan i ytterste fall bli helt uberørt av menneskehender • Mangler erkjennelsen av at utvikling av systemløsninger i digital forvaltning er myndighetsutøvelse • Mangler saksbehandlingsregler og metoder for å sikre at automatisert saksbehandling skal være riktig og gjennomsiktig

6 Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (I) • En ting er utvikle teknologi for å hjelpe folk til å gjøre jobben … • En annen ting er å utvikle teknologi som hjelper folk til å forstå den jobben de gjør – ”Selvbetjeningsløsningene på nett bør være så gode at det er minimalt behov for brukerstøtte og personlig veiledning” – Selvbetjening innebærer ofte behov for å forstå rettsspørsmål – Forklarings- og støttefunksjoner er generelt lavt prioritert • Hva betyr den informasjonen det spørres etter? • Hvilken betydning har den informasjonen det spørres etter? – Behov for standard arkitektur for forklarings- og støttefunksjoner

7 Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (II) • Det kan være god grunn til å kritisere at lover er vanskelige å forstå … • Men det er også god grunn til å bruke teknologi for å skrive mer forståelige lover – Hvorfor brukes ikke IT for å understøtte lovgivningsprosessen? – Best å lage gode lover i utgangspunktet – Nest best å bruke kunnskap fra systemutvikling til å forbedre eksisterende lover – Det er behov for å utvikle verktøy og metoder for å nyskrive og revidere lover – særlig slike lover som skal iverksettes ved hjelp av IKT

8 Min kritikk i et nøtteskall •D•Digitaliseringsprogrammet representerer ikke en konstruktiv og offensiv tilnærming til rettslige spørsmål … men det er jo lett å rette på!


Laste ned ppt "Juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering (Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet) Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google