Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemdynamisk tilnærming for risikoanalyse av Nettverksbasert Forsvar Av Rune Linchausen Skar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemdynamisk tilnærming for risikoanalyse av Nettverksbasert Forsvar Av Rune Linchausen Skar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemdynamisk tilnærming for risikoanalyse av Nettverksbasert Forsvar Av Rune Linchausen Skar

2 Innhold: •Bakgrunn •Problemstilling •Forskningsspørsmål •Metode •Resultater: CLD-modeller •Analyse: Systemarketyper •Konklusjon

3 Bakgrunn •Nettverksbasert Forsvar (NBF) = (kortversjon) BPR basert på IKT •Hypoteser om hvordan NBF skaper militær effekt er deterministiske (”Gjør A, så skjer B”) •Men: –NBF muliggjøres av informasjonssystemer –Økt antall og grad av ”kvalitet” i angrep mot slike systemer •Ergo: rimelig å stille spørsmålstegn ved det deterministiske synet på NBF’s evne til å skape økt militær effekt

4 Problemstilling Kan tilsiktet effekt av NBF påvirkes av utilsiktede effekter relatert til informasjons- systemsikkerhet og hvordan kan man eventuelt minimalisere disse utilsiktede effektene?

5 Forskningsspørsmål  Hva er den tilsiktede effekten av NBF og hvordan skapes denne?  Kan overgangen til NBF medføre utilsiktede effekter relatert til informasjonssytemsikkerhet? 3. Hvordan kan eventuelle utilsiktede effekter minimaliseres?

6 Metode(1): Systemdynamikk •Policy resistance som resultat av manglende forståelse for feedback i systemer •Hendelsesorientert syn; enkel årsak - virkning •Systemdynamisk syn; resultatet av våre handlinger definerer situasjonen vi møter i fremtiden •SD = et sett med konseptuelle verktøy som muliggjør forståelse av strukturen og dynamikken i komplekse systemer (eks; global befolkningsutvikling, klima endringer, store organisasjoner, etc.)

7 Metode(2): Causal-Loop-Diagram •CLD = modell av innbyrdes avhengigheter mellom variabler i et system •Systemer kan modelleres som noder (representerer system-variabler) og linjer som knytter dem sammen (representerer kausale effekter). Dersom en variabel endres, kan den påvirke en annen i samme eller motsatt endring ihht den kausale sammenhengen mellom dem.. •CLD-modell utgjør en (eller flere) lukket løkke som representerer årsak-virkningsforhold (feedback- strukturer) i det aktuelle systemet. •Kvalitativ

8 Anvendelse av metoden •CLD for tilsiktet/utilsktet effekt utviklet fra dokument-analyse •Analyse av CLD-modell vha Systemarketyper •Validitet: –Utvalg av dokumenter –Presentert CLD/analyse for spesialister i Forsvaret og mottatt tilbakemeldinger

9 Tilsiktet effekt av NBF: ”lukke gapet” NCW tenets NBF Hypoteser NBF formel NBF litteratur

10 Utilsiktet effekt av NBF: ”åpner gapet”

11 Analyse: Problemarketype •SA: Arms Race •Grunnleggende problem avsløres av systemets (modellens) struktur: –Ressurser for NBF øker –Cyberangrep øker –Effekt-gap oscillerer

12 Analyse: Løsningsarketype •Løsning: benytte ressurser for å håndtere risiko parallelt med utvikling mot NBF

13 Minimalisere utilsiktede effekter

14 Konklusjon: Informasjonssikkerhet for militær effekt! •Utilsiktet effekt relatert til infosik forringer eller forpurrer NBF’s potensial for økt militær effekt •Sikkerhet for effekt – IKKE utelukkende for å tilfredsstille Sh.loven •Risikohåndtering – IKKE risikounngåelse (Sh.loven fokuserer på preventive tiltak) •Kosteffektiv og rettidig sikkerhet gjennom fortløpende OPSEC- vurderinger og formålstjenelig kombinasjon av P,C og D - tiltak


Laste ned ppt "Systemdynamisk tilnærming for risikoanalyse av Nettverksbasert Forsvar Av Rune Linchausen Skar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google