Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til – uferdig!! TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2009 Landsby 8: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 14. jan. 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til – uferdig!! TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2009 Landsby 8: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 14. jan. 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til – uferdig!! TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2009 Landsby 8: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 14. jan Reidar Conradi, landsbyleder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Tel , , Fax

2 EiT-landsby 8, start 14. jan Innhold Målene til EiT generelt: Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 8: Tverrfaglig oppgave: Internettet og nye arbeidsprosesser, fire eksterne “problemeiere (kunder)”. Gruppeprosesser i tverrfaglig prosjekt.

3 EiT-landsby 8, start 14. jan Målene med EiT-faget (1) NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

4 EiT-landsby 8, start 14. jan EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid (studieplan ) skal: Studentene skal arbeide i tverrfaglig sammensatte grupper og gjennom dette både få trening i å anvende sitt eget fag og utvikle sin fagkompetanse. Studentene skal utvikle sine evner i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Studentene skal arbeide med relevante problemstillinger fra arbeids- og samfunnsliv. Prosjektet skal ha et faglig nivå som i størst mulig grad svarer til den kompetanse studentene har i master- studiet.

5 EiT-landsby 8, start 14. jan Fag, mål, oppgave, landsby (3) Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med løst samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Landsbytema: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere m/ hver sitt oppgavetema: Hvem eier kunnskapen på nettet? Deltagende læring vha. dataspill, Innovasjon og åpen kildekode, mobiltelefon + GPS.

6 EiT-landsby 8, start 14. jan Agenda, start onsdag 14. jan (1) : Ankomst og gruppeplassering, aud. R : Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, R : ”Bli-kjent” i gruppene, R : Pause med beinstrekk, rundt R : Intro fra fire problemeiere, R : Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv : Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige resultater, R : Pause : Videre arbeid …, R4 og annetsteds.

7 EiT-landsby 8, start 14. jan Agenda, andre dag 21. jan i R4 (2) : Gruppearbeid, forberede plenum : Hver gruppe innleder + plenum : Gruppearbeid inkl. lunsj + plenum –Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger –Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt : Fellesforelesning om gruppedynamikk, NTNU, aud. F : Videre gruppearbeid.

8 EiT-landsby 8, start 14. jan Agenda, tredje dag 28 jan og påfølgende onsdager i R4 (3) : Gruppearbeid, forberede plenum : Plenumsoppsummering –Spesielt for 28.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt : Videre gruppearbeid inkl. lunsj

9 EiT-landsby 8, start 14. jan Agendaer senere onsdager i R4 (4) 4.2 i R4, : Mini-kurs i litteratursøk v/ UBIT. 4.3 i R4, : Midtveisoppsummering, m/ problemeiere. ?? i R4: Skrivekurs og/eller presentasjonskurs?? 29.4 i R4, : Avslutning, eksamen, m/ problemeiere. Endelig innlevering av rapporter.

10 EiT-landsby 8, start 14. jan Gruppeinndeling (5) Gruppe 1: Hvem eier kunnskapen på nettet? – FAST/MicroSoft –Dahle Ingrid Steensland Filmvit. HF –Wagnild Anne-Katrine MKULT HF –Berg Christian MIT IME –Storruste Tor MTDT IME –Refsnæs Runar Heggelien MTFYMA NT Gruppe 2: Mer deltakede pedagogikk – IDI, NTNU –Mortveit Jone MFIL HF –Gulliksen Erik MTDT IME –Lillehovde Lars Jørgen MTKOM IME –Sværen Martin Aspebakken MTFYMA NT –Bakke Geir Helge MTDT IME

11 EiT-landsby 8, start 14. jan Gruppeinndeling (6) Gruppe 3: Innovasjon og åpen kildekode – IØT, NTNU –Werstad Svein Tore Musikkvit. HF –Zachariasen Christian Rudi MIT IME –Bratland Kyrre Selvig MFINØK SVT –Gudal Kristian MTIØT SVT –Einum Tor Erik MYBYGG Gruppe 4: Mobiltelefon + GPS – Telenor R&I –Karakystyk Almas MMUSP HF –Krogstad Grethe Alina Språk.komm. HF –Lykkebø Odd Rune Strømmen MTDT IME –Østgulen Thomas Rau MIBYGG IVT –Johannessen Lars Marki MTIØT SVT

12 EiT-landsby 8, start 14. jan Veiledere (7) Tilretteleggere (“facilitators”): –En landsbyleder: prof. Reidar Conradi, IDI, Mest faglig og en del overordnet prosess –To læringsassisenter: Jens Erik Bjørlin, Tine Marie Østnæs, –Disse to vil mest svare på prosess-spørsmål (fasilitere, dvs. “legge til rette”): Hjelpe dere til å forstå gruppeprosessen ”Gripe inn” ved å starte bevisstgjøringsaktiviteter Hjelpe til med refleksjonsrapport Fire problemeiere/kunder: –Gruppe 1: –Gruppe 2: Hallvard Trætteberg, –Gruppe 3: Alf Steinar Sætre, –Gruppe 4:

13 EiT-landsby 8, start 14. jan Praktisk om gjennomføring (8) Gruppeinndeling er gitt – 20 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel i R4 (maks 4 fravær!). Midtveis-presentasjon onsdag 4. mars Avslutning onsdag 29. april, gruppevis: faglig rapport (50s.) prosessrapport (15s.) – presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 50%, prosess-del: 50%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv.

14 EiT-landsby 8, start 14. jan Prosess: mulig fremdriftsplan (9) Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: –Lage prosjektplan –Sette opp læringsmål, både faglig og prosess –Lage gruppekontrakt Neste fem uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter sju uker (4. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste fire++ uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue o.a. En uke: påske ( april). Siste to++ uker: avsluttende analyse, oppsummering og sluttrapport. Så start tidlig med rapportene! Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avsluttende gjennomgang m/ eksamen: onsdag 29. april.

15 EiT-landsby 8, start 14. jan Praktiske hjelpemidler (10) Bjørn Sortland et al.: “EiT-boka”, Tapir, 2009,114 kr + kompendium om gr.prosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr- kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/ Læringsass./fasilitator (Jens Erik og Tine Marie): –”Alt utenom det rent faglige”

16 EiT-landsby 8, start 14. jan Innledende prosessøvelse: Kompetansetrekant Bli kjent med hvordan din og de andres kompetanse kan spille sammen i gruppa di.

17 EiT-landsby 8, start 14. jan Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1) Internett/web, en ryggrad i samfunnet: –Enorm tilgang på (fri) informasjon, “alt” blir søkbart. –Koble mennesker og organisasjoner sammen (“jorda blir flat”). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. “Social computing”: Åpen kildekode, Wikipedia, “creative commons” (dugnadsprodusjon), … Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforståelse og – tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold.

18 EiT-landsby 8, start 14. jan Samarbeid over Internett (2) Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/pålitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? På hvilken måte har Internett påvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjør nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjør den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk – nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett – og samfunn?

19 EiT-landsby 8, start 14. jan Samarbeid over Internett (3) Litt mer konkrete problemstillinger: Å undersøke / foreslå / teste ut / kanskje forbedre samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktører dominerer; er det de store mot de små, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av å forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke formål? Hvilke opphavsretter bør brukes og vil deling medføre faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller når "mye" blir gratis?

20 EiT-landsby 8, start 14. jan Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5) IKT-fag: tekniske løsninger og muligheter? “Alle”: anvendelser av Internett/web. Økonomi/adm.: nye arbeidsprosesser, dugnadsproduksjon (åpen kildekode). Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage “hypoteser” og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning.

21 EiT-landsby 8, start 14. jan Ex. Gruppe 1: Internett og kunnskap (6) Internett + web: Fabelakig innovasjon, men ikke planlagt. 1,3 milliarder mennesker tilkoplet. Hvem kontrollerer fremtidige standarder? Nett-tilgang har hittil vært nokså fri, kontrollert av teknokratene som bygde nettet. “Bundling”: kabelTV + kanaltilgang samlet i en tjeneste fra en leverandør => skille nett- og innholds-leveradør! Ulike prisstrukturer: betale for transportkvalitet? Sensur, som i Kina og Iran. Mediamonopoler: Schibsted, TV2, endog Telenor. Nett og innhold hos samme selskap, eks. nytt digitalt bakkenett med lapskaus av eiere (Telenor, NRK, TV2,...)

22 EiT-landsby 8, start 14. jan Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

23 EiT-landsby 8, start 14. jan Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her?

24 EiT-landsby 8, start 14. jan Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3) Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): –Normer og regler –Lederstil og autoritet –Målsetting –Kvalitet på produktet –Effektivitet –Kreativitet –Trivsel –Konflikt

25 EiT-landsby 8, start 14. jan Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4) Gruppeprosessteori: –Struktur –Straff / belønning –Debatt / dialog –Trygghet / usikkerhet –Beslutningstaking –Tverrfaglighet –Eierskap –Press

26 EiT-landsby 8, start 14. jan Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5) Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: –Stress –Kunnskap om gruppepsykologi –Demokrati / autokrati –Respekt –Ansvarsfølelse –Personlighetstyper –Motivasjon –Engasjement

27 EiT-landsby 8, start 14. jan Kort litteraturliste for prosessteori (6) Bjørn Sortland et al.: ”Prosesskompendium for EiT”, Tapir, 2008, 114 kr. Innhold antas kjent før rapportskrivingen starter! Innledninger ved Turid S. Berg-Nielsen, Jan. E. Danielsen og Endre Sjøvold. Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN , Interchange, Australia, 380 s. (1991) – pensum i EiT Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer


Laste ned ppt "Introduksjon til – uferdig!! TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2009 Landsby 8: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 14. jan. 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google