Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksperter i team Våren 2013 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bjørn Sortland EiT-leder 02.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksperter i team Våren 2013 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bjørn Sortland EiT-leder 02.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eksperter i team Våren 2013 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bjørn Sortland EiT-leder 02.01.2013

2 2 Eksperter i team Eksperter i team våren 2013 Presentasjon for studenter: Introduksjon av EiT Utviklingen av EiT Rammer Læringsmål og vurdering Foto: Kjersti Myhr

3 3 Eksperter i team Introduksjon av EiT Foto: Kjersti Myhr

4 4 Eksperter i team Samarbeid mellom mennesker med ulik bakgrunn er avgjørende i de aller fleste virksomheter. Samarbeidskompetanse er derfor like viktig som din fagkompetanse når du skal ut i arbeidslivet. Tverrfaglig samarbeid må trenes

5 5 Eksperter i team Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid. Aktuelle problemstillinger fra samfunns og arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet. Obligatorisk i alle program på høyere grad ved NTNU 7,5 Studiepoeng

6 6 Eksperter i team Studentgruppa definerer selv sin problemstilling Basert på landsbyens tema. Slik at alle i gruppa kan bidra. Slik at alle bidragene utgjør en helhet. Foto: Kjersti Myhr

7 7 Eksperter i team To perspektiver i samme undervisning Fasilitering Veiledning

8 8 Eksperter i team Eksperter i team er en treningsarena De fleste av dere har erfaring med prosjektarbeid. Bruk EiT som en mulighet til å utvikle dine samarbeidsevner ved å gi og ta i mot tilbakemelding fra de andre i gruppa. Prøv ut aksjoner for å bedre samarbeidet, og dermed også arbeidet med prosjektet. Foto: Kjersti Myhr

9 9 Eksperter i team Refleksjon – en forutsetning for læring i EiT Felles refleksjon over samspillet i gruppa er sentralt i studentens utvikling av samarbeidskompetanse Fasilitering skal stimulere til refleksjon Fasilitator gir innspill gir innspill for å hjelpe dere til å reflektere over og utforske en situasjon.

10 10 Prosjektrapport Prosessrapport (refleksjoner rundt samspillet i gruppa ) Begge rapportene teller like mye. Gruppa får én felles karakter. Sluttarbeider

11 11 Eksperter i team Technoport 2012 Bærekraft som overordnet tema i EiT 800 studenter hadde bærekraft som overordnet tema våren 2012 Eksterne samarbeidspartnere: - Miljøverndepartementet - Technoport-konferansen (tekniske løsninger for å realisere Keyoto avtalen) En kort video som følger en student gjennom EiT:

12 12 Utviklingen av EiT Foto: Kjersti Myhr

13 13 Eksperter i team Utviklingen av EiT Sivilingeniørstudiet EiT ble opprettet i 2001 ut fra et ønske fra næringslivet om at studenter burde ha erfaring med å samarbeide med mennesker med en annen fagbakgrunn enn dem selv. NTNU ble tildelt Studiekvalitetsprisen i 2002 for EiT. (0,5 mill fra Departementet) Alle fakultet Styret ved NTNU bestemte høsten 2002 at EiT burde inngå i alle mastergradene Inkludering av alle fakultetene har vært en gradvis prosess over mange år.

14 14 Eksperter i team Hvor fornøyd er studentene med EiT? 90 prosent er fornøyd

15 15 Eksperter i team Jeg snakket akkurat med oljeselskapet Philips i Stavanger. De ansetter mange nyutdannede kandidater fra flere universiteter og høgskoler i Norge. De hadde reflektert på at NTNUs studenter virket mer modne og samarbeidsorienterte enn andre studenter. De hadde undersøkt litt og konkludert med at EiT var viktig for dette. Vi fikk mye skryt og beskjed om å fortsette dette opplegget! Hilsen Sveinung E-post fra professor Sveinung Sægrov 19. november 2012

16 16 Eksperter i team Rammer Foto: Kjersti Myhr

17 17 Eksperter i team Rammer I emnebeskrivelsen står det: Oppmøte: 8 – 16 hver dag Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk oppmøte Utarbeide en samarbeidsavtale i løpet av de to første landsbydagene Muntlig presentasjoner av prosjektet og en samtale om prosessen ved undervisningsslutt Sluttarbeider: Gruppa leverer én prosjektrapport og én prosessrapport Dokumentet: «Veiledning for studenter» ligger på: www.ntnu.no/EiT www.ntnu.no/EiT

18 18 Eksperter i team Erfaringslæring i EiT Kunnskapsbasert undervisning Du kan velge mellom LærebokForelesning Kompendium EiT Du lærer å samarbeide i tverrfaglige team ved å erfare det i praksis. Du må være tilstede i undervisningen. Undervisningen i EiT er forskjellig fra vanlige kunnskapsbasert undervisningen, se side 4 i refleksjonsboka (5. minutter).

19 19 Eksperter i team Tilstedeværelse og fravær Nye oppmøteregler: Obligatorisk oppmøte Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse for å få godkjent EiT (Samme praksis som de fleste andre emner som har obligatorisk tilstedeværelse) Hvis én eller flere ikke er til stede går det ut over de andre i gruppa. Oppmøtereglene er utdypet på EiT-nettsiden.

20 20 Eksperter i team Læringsmål og vurdering Foto: Kjersti Myhr

21 21 Eksperter i team Rammer for EiT «Veiledning for studenter» inneholder: - Emnebeskrivelsen - Forventninger til innholdet i prosessrapporten - Vurderingskriteriene Dokumentet: «Veiledning for studenter» kan lastes ned fra nettsiden: www.ntnu.no/eit

22 22 Eksperter i team Emnebeskrivelsen Læringsmål I Eksperter i team lærer studenten å kommunisere og samarbeide slik at hun eller han kan bidra til helhetlige løsninger, trivsel og læring i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet. Dette innebærer at: Studenten skal få innsikt i hvordan egne handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeidet. Studenten skal kunne se eget samarbeid i et metaperspektiv for å forstå hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige og personlige forskjeller. Studenten skal kunne videreføre og forsterke tiltak som stimulerer et samarbeid eller endre handlingsmønster der det er nødvendig. Studenten skal utvikle et begrepsapparat og skal kunne anvende grunnleggende gruppeteori til å beskrive konkrete samarbeidssituasjoner. Studenten skal utvikle et nytt perspektiv på egen kunnskap ved å formidle og anvende den. Studenten skal kunne samarbeide med personer fra andre fagområder for å utnytte tverrfaglig kompetanse.

23 23 Eksperter i team Emnebeskrivelsen Læringsmål I Eksperter i team lærer studenten å kommunisere og samarbeide slik at hun eller han kan bidra til helhetlige løsninger, trivsel og læring i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet. Dette innebærer at: Studenten skal få innsikt i hvordan egne handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeidet. Studenten skal kunne se eget samarbeid i et metaperspektiv for å forstå hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige og personlige forskjeller. Studenten skal kunne videreføre og forsterke tiltak som stimulerer et samarbeid eller endre handlingsmønster der det er nødvendig. Studenten skal utvikle et begrepsapparat og skal kunne anvende grunnleggende gruppeteori til å beskrive konkrete samarbeidssituasjoner. Studenten skal utvikle et nytt perspektiv på egen kunnskap ved å formidle og anvende den. Studenten skal kunne samarbeide med personer fra andre fagområder for å utnytte tverrfaglig kompetanse.

24 24 Eksperter i team Sluttarbeider Prosjektrapporten: Landsbyleder utarbeider retningslinjer for prosjektarbeidet og krav til rapporten. Prosessrapporten: Forventninger til innholdet i prosessrapporten er beskrevet i «Veiledning for studenter» Rapporten skal ikke overstige 25 sider Begge rapportene teller like mye Gruppa får en felles karakter De muntlige presentasjonene teller ikke med på karakteren

25 25 Eksperter i team Forventninger til innholdet i prosessrapporten Situasjoner Teori Refleksjoner Aksjoner Læringsutbytte Se side 12 i «Veiledningen for studenter»

26 26 Eksperter i team

27 27 Eksperter i team Situasjoner Teori RefleksjonAksjon Samarbeid om prosjektet Begreper og generell forståelse Fasilitering Samspillsøvelser Skriving av gruppelogg Trene på endring for å bedre prosjektsamarbeidet En situasjon fra gruppas prosjektarbeid Felles refleksjon i gruppa

28 28 Eksperter i team Aksjon Tiltak som gruppa iverksetter for å bedre samarbeidet om prosjektet kalles aksjon: Gruppa endrer handlingsmønster som resultat av refleksjon over en situasjon. Gruppa viderefører og forsterker et tiltak som stimulerer samarbeidet ut fra en analyse av hvorfor tiltaket fungerer. Å gjennomføre aksjoner og vurdere virkningen av dem er en forutsetning for å få karakteren A.

29 29 Eksperter i team Prosessrapporten skal inneholde en oppsummering hvor studentenes beskriver sitt læringsutbytte sett i lys av læringsmålene i EiT: Individuell refleksjon over hva du har lært og erfart, og hvordan disse erfaringene har gitt deg kunnskaper og ferdigheter som du tar med deg inn i et nytt samarbeid. Grupperefleksjon over felles erfaringer dere har gjort gjennom samarbeidet, og hva dere ville ha videreført eller endret hvis dere skulle startet samarbeidet på nytt. Læringsutbytte

30 30 Eksperter i team Erfaringslæring i EiT Foto: Kjersti Myhr

31 31 Eksperter i team Erfaringslæring i EiT Samarbeid om prosjektet Felles refleksjon over egne handlingsmønstre og væremåter Felles forståelse av effekten av gruppas handlinger Trene på å endre/forsterke egne handlingsmønstre og væremåter

32 32 Eksperter i team Refleksjonskriving Grunnlag for prosessrapporten: Bruk av refleksjonsboka Skriving av grupperefleksjon Personlig refleksjon Grupperefleksjon Prosess- rapport Se side 16 i refleksjonsboka

33 33 Hva ser og hører fasilitator etter?


Laste ned ppt "1 Eksperter i team Våren 2013 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bjørn Sortland EiT-leder 02.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google