Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningssamarbeid i UH-nett Vest: Status, utvikling og perspektiver Sigmund Grønmo Samarbeidsmøte HiB 30. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningssamarbeid i UH-nett Vest: Status, utvikling og perspektiver Sigmund Grønmo Samarbeidsmøte HiB 30. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningssamarbeid i UH-nett Vest: Status, utvikling og perspektiver Sigmund Grønmo Samarbeidsmøte HiB 30. november 2010

2 UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert på differensiering og mangfold Institusjonene har ulike komparative fortrinn Institusjonene utfyller hverandre Bredden i høyere utdanning ivaretas Tilgjengeligheten av høyere utdanning styrkes Omfanget av det samlede utdanningstilbudet øker Forskerutdanningen og kompetanseutviklingen får større regional utbredelse Dette gir bredere regionale kunnskaps- og kompetansemiljøer Den samlede forskningen styrkes Kunnskapsinstitusjonene får samlet en bredere og større kontaktflate til samfunns- og næringslivet i hele regionen

3 Utvikling av forskningssamarbeid Identifisering av eksisterende relasjoner mellom hver av høgskolene og minst en av de tre andre institusjonene Oversikt over forskningsområder med eksisterende relasjoner mellom to eller flere av institusjonene Utvelging av de viktigste områdene med eksisterende relasjoner Etablering av forskningsnettverk på prioriterte områder Årlig forskningssymposium Incentivmidler: Fra såkorn til overrisling

4 Prioriterte forskningsområder Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen Helse/sosial og omsorg Teknologi med vekt på energi og miljø Musikkfaglige aktiviteter IKT og media Organisasjon og ledelse

5 Støtte til forskningsnettverkene Hvert forskningsnettverk: 20% stilling pluss 25.000 til drift Teknologi med vekt på energi og miljø: 300.000 Musikkfaglige aktiviteter: 300.000 IKT og media: 50.000

6 Forskningssymposium Arrangeres årlig i mars Neste symposium 21.-22. mars 2011 Møteplass for styrking av eksisterende relasjoner og utvikling av nye relasjoner Program for drøfting av forskningsstrategiske spørsmål Møter i forskningsnettverkene

7 Kriterier for tildeling av midler 2010/2011 1. Midler til forskningssamarbeid i UH-nett Vest skal stimulere til utvikling av forskningssamarbeid mellom HiB, HSF, HSH, HVO og UiB. 2. For 2010 kan det søkes om midler til: –Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenelig for satsningsområdene innen nettverket. Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak søknadene. Prosjekter på områder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans. Søknadene skal vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt. – Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder, og hvor tildelte midler skal brukes til å trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i UH-nett Vest med i forskningsprosjektet. Det er ingen forutsetning for tildeling av disse midlene at prosjektene ligger innenfor samarbeidsområdene i UH-nett Vest eller at flere institusjoner er med i forskningsprosjektet i utgangspunktet

8 Incentivmidler For 2010/2011 er det satt av inntil 3 mill. kr. til incentivmidler – 2 mill. kr. av SAK-midlene – 1 mill. kr. av egne midler SAK-midlene fordeles i tråd med siste punkt i retningslinjene Egne midler er forbeholdt søknader under nest siste punkt

9 SAK-midlene Når det gjelder søknader fra prosjekter som allerede har ekstern finansiering, er det ingen betingelser knyttet til området for forskningen, men minst en annen institusjon i UH-nett Vest skal trekkes med i prosjektet.

10 Søknader og tildelinger 2008-2010 OmrådeSøknad 2008 Tildelt 2008 Søknad 2009 Tildelt 2009 Søknad 2010 Tildelt 2010 Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen 416394 Helse/sosial og omsorg1074252 Teknologi med vekt på energi og miljø 332110 Musikkfaglige aktiviteter224232 IKT og medier11 Organisasjon og ledelse11 Utenfor de vedtatte områdene10200 - Søknader om SAK-midler116 Totalt20131883116

11 Strategier for videre samarbeid Bringe sammen forskere fra de ulike institusjonene - symposiet som arena Videreutvikle og styrke eksisterende relasjoner innenfor de fire utvalgte områdene og prosjektene med støtte Bredere erfaringsutveksling som inspirasjon til nye relasjoner innenfor de utvalgte områdene og på andre områder

12 Utfordringer og muligheter Vurdere virkningene av incentivmidlene Vurdere betydningen av symposiet Forutsetninger og forventninger –God forskning og godt samarbeid –Samarbeid med sikte på Bedre søknader og mer finansiering Flere prosjekter og bedre forskning


Laste ned ppt "Forskningssamarbeid i UH-nett Vest: Status, utvikling og perspektiver Sigmund Grønmo Samarbeidsmøte HiB 30. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google