Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private aktørers rolle i medisinsk forskning • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? • Filantropi – ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private aktørers rolle i medisinsk forskning • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? • Filantropi – ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Private aktørers rolle i medisinsk forskning • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? • Filantropi – ikke oppdragsforskning! • Min bakgrunn her: daglig leder for tre stiftelser – og omfattende bakgrunn fra norsk universitets- og forsknings- administrasjon • Hvordan prioriterer stiftelsene -?

2 Vanlig oppfatning? “ Privately funded research: – mainly motivated by profit, – much less likely than governments to fund research projects solely for the sake of knowledge.” (Wikipedia)

3 • Opprettet 2004/05 • Samlet kapital 875 MNOK • Støtter forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen • De første 5-6 år har disse stiftelsene forpliktet seg til å støtte forskning i Bergen med over en kvart milliard kroner

4 • Opprettet 2009, oppstart 2010 • Kapital ca 900 MNOK • Varighet av stiftelsen - inntil 30 år • Vid formålsparagraf- ikke bare forskning • Delte ut 87,5 MNOK til forskning i sitt første år • Deler ut ytterligere 48 MNOK (?) til forskning i år • Utbetalinger over 4 år

5 Tre stiftelser – en driftsorganisasjon BMFSBFSSKGJ LOS AS

6 Stiftelser – en problematisk konstruksjon ? • Felles drift gir:  Kritisk størrelse  Kompetanse  Rasjonell drift, reduserte kostnader • Muliggjør:  Bedre synlighet  Legitimitet  Åpenhet for innsyn og kontroll  Trygghet for donator I VÅRT TILFELLE - EN MEGLER MELLOM KAPITAL OG KATEDRAL !

7 Satsingsområder BFS og BMFS: • Rekruttering av yngre fremragende forskere • Forskningsinfrastruktur • Tematiske programmer/translasjonsmedisin SKGJ: • Medisinsk og maritim/marin forskning : vid formålsparagraf • Bidra til kvalitetsheving innen translasjonsmedisin – etablering av K.G.Jebsen- sentre Felles: • spisset profil- relativt lavt antall årlige tildelinger, men hver av betydelig størrelse! • Internasjonale kvalitetsmål legges til grunn • Tildelinger ut fra kvalitet – ikke tematikk

8 Tildelinger med ”No Strings Attached” • Kvalitet som utvelgelseskriterium • Utvelgelse basert på internasjonal peer review • Ingen tematisk avgrensing • Enkle og ubyråkratiske prosedyrer • Færre bindinger i bruken av midlene enn i offentlige finansiering av forskning • Ingen krav om gjenytelser (i motsetning til oppdragsforskning)

9 Basisforutsetninger for tildelingene Tildelingene skal: • ikke svekke universitetenes faglige uavhengighet • være av faglig interesse for universitetene • understøtte universitetenes strategier • styrke universitetenes evne til å utføre sine primæroppgaver • fremme samarbeid med helseforetakene

10 Hvilke krav stiller dette til universitetene? • Strukturerte prosesser internt for å fremme søknader i tråd med strategiske planer • Utelukkende fremme søknader om midler til satsinger som også universitetet selv ønsker å allokere midler til, og søke gaveforsterkning til samme formål (!) • Reelle egenandeler i form av friske midler og infrastruktur – ikke bare prosentandeler av eksisterende stillinger → ”spleiselag” • Synliggjøring av stiftelsenes rolle

11 Norsk forskning og filantropi • Av relativt ny dato og ikke av stort omfang • Til dels usikker institusjonell respons- er gaver et problem? • Fagmiljøene vesentlig mer positive • Offentlig holdning – kfr. regjeringens forslag om avvikling av gaveforsterkningsordning ?! • Men: vil kunne få øket betydning. Forutsetter ikke bare flere givere – men også øket profesjonalitet ved institusjonene – og mer positiv holdning fra offentlig side!

12 Akademisk frihet ”Eksternfinansiering begrenser den akademiske frihet bare dersom forskerne og forsknings-institusjonene selv lar det skje.” - Dag Rune Olsen, dekanus v/Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB


Laste ned ppt "Private aktørers rolle i medisinsk forskning • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? • Filantropi – ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google