Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk støtte til ulike prosjekter og tiltak innen kunstproduksjon og -formidling. • Kulturrådets avsetning går primært til samtidens kunstneriske uttrykksformer. • Midlene tildeles ut fra vurderinger basert på kunstfaglig skjønn foretatt av et fagutvalg. • Rådet kan også selv ta initiativ til utviklingsprosjekter og bestille kunnskapsproduksjon om temaer som er relevante for kunstfeltet.

2 Målsetting • Norsk kulturråd skal bidra til høy kvalitet og mangfold i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten får en tydeligere plass i samfunnet. • Det er en sentral oppgave å bidra til refleksjon omkring kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, samt utvikling av nye kunstneriske produksjonsmåter, samarbeidsformer og formidlingsstrategier for et sammensatt publikum. • Kulturrådet skal gjennom sin tildelingspraksis ivareta mangfold og representativitet i kunstfeltet.

3 Støtteordninger • Prosjektstøttekr • Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasenkr • Utstyrsstøtte til fellesverkstederkr • Kunst og ny teknologikr • Kunstfestivaler kr • Statens Utstillingsstipend • Post 74 i statsbudsjettet: tilskudd til 15 institusjoner og organisasjoner på det visuelle kunstområdet

4 Prioriterte områder Hovedsatsinger • bidra til profesjonalisering av kunstfeltet gjennom styrking av produsentrollen og kunstnerstyrte visningssteder • stimulere til samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og det frie kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av faggrenser • styrke arbeidet med dokumentasjon, bevaring og formidling av kunstuttrykk av ”ikke-varig” karakter (video, installasjoner, performance, nettkunst, lydkunst m.m.) • bidra til kritisk refleksjon og dialog i offentligheten om kunst og om kunstens plass i samfunnet, gjennom å styrke vilkårene for kunstneriske undersøkelser, formidling, og kunnskapsproduksjon

5 • Avsetning til billedkunst og kunsthåndverk 2011: kr Tall for 2010: • Avsetning: kr • Samlet søknadssum: kr • Antall søknader: 1044 • Antall bevilgninger: 304

6 Forhold mellom søknadssum og avsetning til billedkunst og kunsthåndverk: År Samlet søknadssum Samlet avsetning Forholdet mellom tildelinger og søknadssum 2000kr kr ,5 % 2001kr kr ,2 % 2002kr kr ,4 % 2003kr kr ,6 % 2004kr kr ,4 % 2005kr kr ,5 % 2006kr kr ,8 % 2007kr kr ,8 % 2008kr kr ,2 % 2009kr kr ,3 % 2010kr kr ,7 %


Laste ned ppt "Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger Kulturrådets ansvar og oppgaver • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google