Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN
Skolering av nye tillitsvalgte (Modul 1) Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2011 Ved HT Arild Reigstad

2 MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI
Medbestemmelse er en fundamental, demokratisk og lovfestet rett (Grunnlov og Arbeidsmiljølov) Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for Utdanningsforbundet”, men en historisk innarbeidet del av arbeidslivet generelt bl.a. gjennom Hovedavtalen. Når arbeidstakerne organiserer seg, blir medbestemmelse satt i system og ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte

3 HOVEDAVTALEN Del A Forhandlingsordningen. Del B
Kommuner og fylkeskommuner herunder kommunale og fylkeskommunale foretak. Del C Andre selvstendige rettssubjekt med eget medlemskap i KS og energiverk……..

4 Hovedavtalen Hovedavtalen (HA) er en tariffavtale som regulerer
samarbeid og medbestemmelse. HA blir forhandlet og avtalt av sentrale parter, for eksempel av UNIO (Utdanningsforbundets hovedorganisasjon) og KS HA inneholder bl.a. regler om: informasjon, drøftinger, retter og plikter, likeverdighet. Praktiseringen av reglene påvirker det reelle innholdet i medbestemmelsen.

5 Kontinuerligoppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse

6 Ulike avtaleområder Kommuner og fylkeskommuner (KS) Oslo kommune
Staten Spekter Private Barnehagers Landsforb. (PBL-A) Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Trygge Barnehager (FUS AS)

7 Forts. Kirkelig Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon (KA)
Tariffavtaler med enkeltarbeidsplasser Uten tariffavtale

8 FELLES FORORD Best mulig samarbeidsklima.
Sikre og legge til rette for gode prosesser. Positiv utvikling av kvalitative gode tjenester. Ordningen med tillitsvalgte skal gi arbeidstakerne reell innflytelse. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp Hovedavtalens intensjoner.

9 HVEM ER ARBEIDSGIVER? Arbeidsgiver på arbeidsplassen er den som eier har gitt myndighet til å lede. Rektor er arbeidsgiver sin representant på skolen. Arbeidsgiver på arbeidsplassen er ansvarlig for: - personalledelse - faglig og pedagogisk ledelse - økonomisk og administrativ ledelse - personalpolitikk/arbeidsmiljø

10 Rektor har fått alle fullmakter med unntak av:
- oppsigelse - suspensjon - avskjed - lønnsforhandlinger Rektor/styrer og tillitsvalgte (AT) er partene på arbeidsplassen (skole/barnehage)

11 GJENSIDIG RESPEKT HA bygger på gjensidig respekt og likeverdighet.
Dersom arbeidsgiver har respekt for sine ansatte, må hun også vise respekt for arbeidstakernes tillitsvalgte. God medbestemmelsespraksis og reell medinnflytelse etableres, kjempes fram og vedlikeholdes over tid. Det skal gjennomføres årlig felles opplæring for ledere og tillitsvalgte (KS)

12 Medbestemmelse Informasjon Drøfting Rektor styringsrett

13 Informasjon Arbeidsgivers plikt til å gi informasjon
Så tidlig som mulig Gjensidig informasjonsplikt Informasjon skal gis i en så lettfattelig form som mulig

14 Drøftinger Partene plikter å gjennomføre reelle drøftinger
Mandat til å inngå avtaler Det en av partene mener har betydning for de tilsattes lønns- og arbeidssituasjon er en drøftingssak Mulighet for assistanse

15 Reelle drøftinger betyr
Så tidlig som mulig Innsyn – all nødvendig informasjon Mulighet til forberedelse Dialog – lytting Reell vurdering Godkjent referat Arbeidsgivers styringsrett

16 Arbeidsgivers styringsrett
En hierarkisk presentasjon: Lover Forskrifter Sentrale avtaler Lokale avtaler Arbeidsgivers styringsrett: ”Styringsretten er arbeidsgivers rett til å avgjøre spørsmål som ikke er avgjort i lov, tariffavtale eller personlige avtaler

17 TILLITSVALGTES ARBEIDSVILKÅR
Tillitsvalgte etter HA har i utgangspunktet rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver. De praktiske forholdene skal legges til rette slik at AT kan utføre sine oppgaver. AT tar dette opp med rektor. HT tar dette opp med kommunen. Partene skal sammen og hver for seg, sørge for kontinuerlig oppfølging og opplæring av tillitsvalgte.

18 Vanskelige saker Tunge personalsaker og personalkonflikter skal tillitsvalgte på arbeidsplassen ikke slite med alene

19 Gode råd og tips Lær deg saksgangen i Utdanningsforbundet.
Les HA om medbestemmelse. (Del B) Ta kontakt med lokallaget når du trenger råd eller hjelp. (Vi er der for at du skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene og organisasjonen.) LYKKE TIL


Laste ned ppt "MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google