Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald19.08.20141 Finansielle temaer n Det internasjonale pengefondet (IMF) ä Stabilitet i pengemarkedene ä Forutsetning for internasjonal handel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald19.08.20141 Finansielle temaer n Det internasjonale pengefondet (IMF) ä Stabilitet i pengemarkedene ä Forutsetning for internasjonal handel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald19.08.20141 Finansielle temaer n Det internasjonale pengefondet (IMF) ä Stabilitet i pengemarkedene ä Forutsetning for internasjonal handel og investeringer ä Bredere ansvar: Hjelpe u-land med finansproblemer n Verdensbanken (IBRD) ä Finansiering av prosjekter ä Forbindelse til u-hjelp og miljøavtaler ä Inspeksjonspanel n Stemmeregler n Jussens betydning i organisasjonene

2 Ole Kr. Fauchald19.08.20142 Handel – struktur n Handel med varer ä Multilaterale forsøk i 1920-årene ä Havana Charteret og GATT ä WTO n Handel med tjenester ä Forbindelseslinje til varer, regulering i WTO n Internasjonale investeringer ä Forbindelseslinje til varer og tjenester ä Begrenset regulering i WTO ä MAI-avtalen og bilaterale avtaler n Immaterielle rettigheter ä Multilateral regulering fra 1880-tallet ä WIPO vs. WTO

3 Ole Kr. Fauchald19.08.20143 Handel – struktur II n Organisasjonsstruktur ä Se organisasjonskart n Regelstruktur ä Se egen oversikt n Vedtak ä Konsensustradisjon, men mulighet for flertallsvedtak ä Avtaleendringer ä Tolkninger ä Spesifikke unntak (”waivers”) ä Bruk av myke normer (”soft law”) n Gjennomføring og tvisteløsning ä Notifikasjoner, TPRM, tvisteløsning m/anke

4 Ole Kr. Fauchald19.08.20144 Kontrakt -> rettssettende n Fokus på toll n Opprettholdelse av verdien av tollbindinger n Annen handelsfasilitering n Forhandlingsrunder – struktur n Faktorer av betydning for utviklingen ä Antall medlemmer og innslag av u-land ä Tvisteløsning ä Organisasjonsstruktur ä Introduksjon av ”handel og …” temaer ä Tilføyelsen av tjenester, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser ä Konkurranse med bilaterale og regionale initiativer

5 Ole Kr. Fauchald19.08.20145 Kort gjennomgang av områdene n Handel med varer ä Utgangspunkter ä Hovedgrupper av regler ä Dynamikk n Handel med tjenester ä Utgangspunkt ä Hovedgrupper av regler ä Dynamikk n Immaterielle rettigheter ä Utgangspunkt ä Hovedgrupper av regler ä Dynamikk

6 Ole Kr. Fauchald19.08.20146 Eksterne forhold n Forhold til eksterne regelverk ä Most favoured nation treatment ä Bilaterale og regionale traktater ä Preferansesystemet (GSP) ä Standardisering ä Tvisteløsning – hva er jurisdiksjonen? n Forhold til andre land ä Hva gjør det attraktivt med WTO? ä Russland – medlemskapsforhandlinger


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald19.08.20141 Finansielle temaer n Det internasjonale pengefondet (IMF) ä Stabilitet i pengemarkedene ä Forutsetning for internasjonal handel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google