Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjon HiF - UiT Fusjonserfaringer og refleksjoner Arbeidsseminar, 17. januar 2013 Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjon HiF - UiT Fusjonserfaringer og refleksjoner Arbeidsseminar, 17. januar 2013 Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjon HiF - UiT Fusjonserfaringer og refleksjoner Arbeidsseminar, 17. januar 2013 Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige fakultet

2 Det helsevitenskapelige fakultet ”Godt gjort er bedre enn godt sagt” Stort, ressurssterkt og komplekst  8 institutt, 1050 ansatte (700 årsverk)  Økonomi 635 mill.kr/år, Ekstern (28%)  3000 studenter – 300 PhD En nasjonal nyskapning  10 helseprofesjonsutdanninger  Medisinsk biologi Mange «fusjoner»  Store  Mindre store  Møte mellom kulturer

3 Verdigrunnlag T roverdighet, A kademisk frihet N ærhet og åpenhet K reativitet E ngasjement Respekt: Re - spekt

4 Felles prosjekter «Godt gjort er bedre enn godt sagt» Strategiplan – involverende prosesser  Utdanning, forskning, formidling – samfunnskontakt, mennesket i organisasjonen Tiltaksorientert, Gjort : Sagt = 1 Felles utdanningskultur – kvalitet i utdanning  Enhet for helsefaglig pedagogikk ForbedringsprosessEN/TO/TRE  Administrasjon Forskningsgrupper/-skoler: tematisk, på tvers Formidlingssatsing – fortelle historien om oss selv internt og eksternt Kulturbygging

5 Organisasjonskultur Verdibasert ledelse Representasjon i ledelse  Fakultetsstyret  Dekanat  Institutt Strategi → årsplan + budsjett  Åpne, involverende prosesser  Dialogmøter  Beslutninger  Fokus på gjennomføring

6 Godt humør

7 «Forutsetningen for at du kan være engasjert, er at du kan se meningen med det du gjør» «Når forandringens vinder blåser, bygger noen skjul for vinden. Verdibasert lærende organisasjoner bygger vindmøller» Fusjonssprosess «Det er nå jobben begynner»


Laste ned ppt "Fusjon HiF - UiT Fusjonserfaringer og refleksjoner Arbeidsseminar, 17. januar 2013 Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google